Siirry suoraan sisältöön

TuotekehitysprojektiLaajuus (5 op)

Tunnus: TK00BS16

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Janne Lappi

Osaamistavoitteet

Opit soveltamaan käytäntöön ammattiopinnoissa opetettuja tuotekehitysprosessin eri osa-alueita, harjaannut teollisuuden työskentelytapoihin ja valmentaudut tuotekehitysinsinöörin tyypillisiin työtehtäviin. Opit tunnistamaan asiakastarpeet ja harjaannut seulomaan asiakastarpeista olennaiset tiedot ohjaamaan tuotekehitysprojektiasi. Projektit pyritään toteuttamaan monialaisissa tiimeissä yrityslähtöisistä aiheista.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää patenttitietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monipuolisia ongelmia ja kykenet valitsemaan tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita tai menetelmiä. Osaat kehittää ja suunnitella tuotteita (laitteita, esineitä jne.) vastaamaan vakiintuneita vaatimuksia, joihin voi kuulua yhteiskunnallisia, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä sekä taloudellisia ja teollisia rajoituksia. Kykenet soveltamaan oman alan suunnittelukäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja, turvallisuusmääräyksiä ja vakiintuneita ohjeita.

Viestintä ja tiimityö:
Opit kommunikoimaan selkeästi ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä ja toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Sisältö

Tuotekehitysprojekti, mikä tehdään tuotekehitysprosessin mukaisesti. Se sisältää osa-alueet: projektisuunnitelman, aikataulutuksen, ideoinnin, vaatimuslistan, ongelmaratkaisun ja teknisten ratkaisujen vertailun pistematriisin avulla. Lisäksi se sisältää kirjallisen ja suullisen raportoinnin sekä muistion kirjoittamisen. Tuotekehitysprojektin tulokset esitellään lopuksi loppuseminaarissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on käsitys tuotekehitystoiminnan perusteista: ideointimenetelmistä, tuotekehitysprosessista ja tuotekehitysprojektin etenemisestä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kokonaisarviointi muodostuu palautetuista osatehtävistä ja projektipalavereista erikseen esitettävän arvionitimallin mukaan.

Välttävä (1): Sinulla on selkeitä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä etkä ole osannut hyödyntää muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut hyvin suppeasti ideoita, valintasi eivät ole olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeaa. Raporttisi ei noudata JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi ei ole informatiivinen.

Tyydyttävä (2): Sinulla on lieviä puutteita projektin
kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt vain niukasti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut suppeasti ideoita, valintasi eivät ole olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeahkoa. Raporttisi ei noudata täysin JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on kohtuullisen informatiivinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Sinulla on vähäisiä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt joitakin muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut ideoita jonkin verran, valintasi ovat olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut monipuolista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on informatiivinen ja vakuuttava.

Kiitettävä (4): Ymmärrät projektin kokonaisvaltaisen toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut kattavasti ideoita, valintasi ovat olleet hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on hyvin informatiivinen ja vakuuttava.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kokonaisvaltaisen toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt hyvin laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut erittäin kattavasti ideoita, valintasi ovat olleet erittäin hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut erittäin laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on erittäin informatiivinen ja vakuuttava.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Konetekniikka (AMK)
Opettaja
 • Janne Lappi
Ryhmät
 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN24VSDD
  Konetekniikka (AMK), DD
 • TKN24VS
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies

Tavoitteet

Opit soveltamaan käytäntöön ammattiopinnoissa opetettuja tuotekehitysprosessin eri osa-alueita, harjaannut teollisuuden työskentelytapoihin ja valmentaudut tuotekehitysinsinöörin tyypillisiin työtehtäviin. Opit tunnistamaan asiakastarpeet ja harjaannut seulomaan asiakastarpeista olennaiset tiedot ohjaamaan tuotekehitysprojektiasi. Projektit pyritään toteuttamaan monialaisissa tiimeissä yrityslähtöisistä aiheista.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Osaat tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää patenttitietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monipuolisia ongelmia ja kykenet valitsemaan tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita tai menetelmiä. Osaat kehittää ja suunnitella tuotteita (laitteita, esineitä jne.) vastaamaan vakiintuneita vaatimuksia, joihin voi kuulua yhteiskunnallisia, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä sekä taloudellisia ja teollisia rajoituksia. Kykenet soveltamaan oman alan suunnittelukäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja, turvallisuusmääräyksiä ja vakiintuneita ohjeita.

Viestintä ja tiimityö:
Opit kommunikoimaan selkeästi ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä ja toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Sisältö

Tuotekehitysprojekti, mikä tehdään tuotekehitysprosessin mukaisesti. Se sisältää osa-alueet: projektisuunnitelman, aikataulutuksen, ideoinnin, vaatimuslistan, ongelmaratkaisun ja teknisten ratkaisujen vertailun pistematriisin avulla. Lisäksi se sisältää kirjallisen ja suullisen raportoinnin sekä muistion kirjoittamisen. Tuotekehitysprojektin tulokset esitellään lopuksi loppuseminaarissa.

Aika ja paikka

Kontaktitunnit luokassa erillisen opintojakson alussa julkaistavan aikataulun mukaan.

Opetusmenetelmät

Tiimimuotoista opiskelijatyöskentelyä läpi koko opintojakson.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyö tehdään työelämälähtöisesti, eli opintojaksolla tehtävän projektin aiheet ovat yrityslähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu projektityön arviointiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustyön ohjaus 20 h
Opiskelijoiden tiimityöskentelyä 115 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu koko opintojakson ajan etenevään arviointiin. Osa arvioinnista on henkilökohtaisen osuuden arviointia ja osa tiimikohtaista arviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu palautetuista osatehtävistä ja projektipalavereista erikseen esitettävän arvionitimallin mukaan.

Välttävä (1): Sinulla on selkeitä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä etkä ole osannut hyödyntää muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut hyvin suppeasti ideoita, valintasi eivät ole olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeaa. Raporttisi ei noudata JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi ei ole informatiivinen.

Tyydyttävä (2): Sinulla on lieviä puutteita projektin
kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt vain niukasti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut suppeasti ideoita, valintasi eivät ole olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut suppeahkoa. Raporttisi ei noudata täysin JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on kohtuullisen informatiivinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Sinulla on vähäisiä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, suunnitellun aikataulun etenemisessä ja olet hyödyntänyt joitakin muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut ideoita jonkin verran, valintasi ovat olleet perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut monipuolista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on informatiivinen ja vakuuttava.

Kiitettävä (4): Ymmärrät projektin kokonaisvaltaisen toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut kattavasti ideoita, valintasi ovat olleet hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on hyvin informatiivinen ja vakuuttava.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kokonaisvaltaisen toteutuksen, pidät suunnitellusta aikataulusta kiinni ja olet hyödyntänyt hyvin laaja-alaisesti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja toteutuksessa. Olet tuottanut erittäin kattavasti ideoita, valintasi ovat olleet erittäin hyvin perusteltuja ja tiedonhakusi on ollut erittäin laaja-alaista. Raporttisi on kirjoitettu noudattaen JAMKin opinnäytetyöohjeistusta. Esityksesi on erittäin informatiivinen ja vakuuttava.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on käsitys tuotekehitystoiminnan perusteista: ideointimenetelmistä, tuotekehitysprosessista ja tuotekehitysprojektin etenemisestä.