Siirry suoraan sisältöön

KoneensuunnitteluprojektiLaajuus (7 op)

Tunnus: TK00BS17

Laajuus

7 op

Opetuskieli

  • englanti
  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Kalevi Jaaranen

Osaamistavoitteet

Suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä koneinsinöörin on osattava suunnitella tuotteita suunnitteluprosessia noudattaen osana laajempaa suunnittelutiimiä. Opit soveltamaan käytäntöön erityisesti konetekniikan suuntaavissa ammattiopinnoissa opetettuja asioita. Opintojaksolla harjaannut teollisuuden työskentelytapoihin ja valmentautuu tuotekehitys- tai suunnitteluinsinöörin tyypillisiin työtehtäviin. Projektityöt pyritään tekemään monialaisissa tiimeissä yrityislähtöisistä aiheista.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Sinulla on ymmärrys suunnittelumenetelmistä ja kyky soveltaa niitä. Opit tunnistamaan, muotoilemaan ja ratkaisemaan teknisiä ongelmia käyttäen opetettuja menetelmiä. Osaat soveltaa tietoa analysointeja tehdessään sekä valitessasi tarvittavia analyysi- ja mallintamismenetelmiä.

Monialainen osaaminen:
Kykenet soveltamaan tietoa ja ymmärrystä määriteltyjä vaatimuksia vastaavien tuotteiden ja rakenteiden suunnitelmien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Osaat huomioida kustannusnäkökulmat valintoja ja pohdintoja tehdessäsi.

Viestintä ja tiimityö:
Opit suullista ja kirjallista viestintää osallistuessasi seminaariesityksiin ja laatiessasi projektiraportin. Opit tiimityöskentelytaitoja ja osaat huomioida tiimin henkilöt.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa opeteltavien asioiden soveltaminen käytäntöön ja osaamisen syventäminen valitsemastasi aiheesta. Suunnitteluprosessi. Valmistusmenetelmien mukaiset suunnittelunäkökohdat. Standardisointi. Koneturvallisuus. Tuotekustannukset

Esitietovaatimukset

Omaat lujuusteknisen perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen mitoitukseen käsikirjojen ja taulukkotapausten avulla. Tunnet yleisimmät koneenosat ja tiedät koneenosien mitoitus- ja valintaperusteet. Hallitset materiaalitekniikan perustiedot ja tunnet eri materiaaliryhmät, niiden ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet teknisissä sovelluksissa. Osaat tuottaa työ- ja kokoonpanopiirustuksia sekä hallitset 3D-mallintamisen ja työpiirustusten tuottamisen 3-D mallista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kokonaisarviointi muodostuu projektityöstä 100 %, pakollinen seminaariesitys.

Välttävä (1): Sinulla on puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, se ei etene aikataulun mukaan eikä toteutuksessa ole osattu hyödyntää muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja. Ongelmaratkaisussa et ole pohtinut eri vaihtoehtoja ja tiedonhaku on ollut suppeaa. Saavutat projektissa vain osittain toimeksiantajaa tyydyttävät tulokset. Raporttia ei ole kirjoitettu JAMKin opinnäytetyöohjeistusta noudattaen. Roolisi seminaariesityksessä jää vaatimattomaksi.

Tyydyttävä (2): Sinulla on lieviä puutteita projektin kokonaisvaltaisessa toteutuksessa, se ei aivan etene aikataulun mukaan eikä toteutuksessa ole juurikaan osattu hyödyntää muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja. Ongelmaratkaisussa et juurikaan ole pohtinut eri vaihtoehtoja ja tiedonhaku on ollut suppeahkoa. Hän Saavutat projektissa vain osittain mahdollista toimeksiantajaa tyydyttävät tulokset. Raporttia ei täysin ole kirjoitettu JAMKin opinnäytetyöohjeistusta noudattaen. Roolisi seminaariesityksessä jää vaatimattomaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Hallitset kohtuullisen vaativan projektin, se etenee aikataulun mukaan ja toteutuksessa on hyödynnetty joitakin muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja. Ongelmaratkaisussa olet pohtinut eri vaihtoehtoja ja tiedonhaku on ollut monipuolista. Toimeksiantaja on tyytyväinen projektin tuloksiin. Raportti on kirjoitettu JAMK opinnäytetyöohjeistusta noudattaen. Roolisi seminaariesityksessä on aktiivinen.

Kiitettävä (4): Hallitset vaativan projektin, se etenee aikataulun mukaan ja osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön onnistuneesti. Projektissa on hyödynnetty laajahkosti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja ja tiedonhaku on ollut laaja-alaista. Toimeksiantaja on hyvin tyytyväinen tuloksiin. Raportti on kirjoitettu JAMK opinnäytetyöohjeistuksen mukaisesti. Roolisi seminaariesityksessä on aktiivinen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Projektityön ongelma on erityisen vaativa ja soveltaminen käytäntöön on erittäin onnistunutta, mistä toimeksiantaja on myös samaa mieltä. Projektissa on tunnistettavissa innovatiivisuuden piirteitä. Projektissa on hyödynnetty laajasti muilta opintojaksoilta hankittuja tietoja. Raportti on kirjoitettu JAMK opinnäytetyöohjeistuksen mukaisesti. Roolisi seminaariesityksessä on merkittävä.