Siirry suoraan sisältöön

StatiikkaLaajuus (4 op)

Tunnus: TKKP0400

Laajuus

4 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Petri Luosma

Osaamistavoitteet

Rakenteiden kestävyyden arviointi vaatii lujuusopin osaamisen, joka edellyttää kuormitusten selvittämistä. Kuormitusten selvittämisen yhtenä keskeisenä osaamisena on statiikka. Omaat statiikan perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Osaat muodostaa tarkasteltavasta yksinkertaisesta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Osaat hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää osaamista. Aloitat opiskelun peruskäsitteistä edeten niiden soveltamisessa yhä haastavimpiin statiikan laskuihin.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät staattisen laskennan vaikutuksen rakenteiden suunnitteluun ja sitä kautta niiden vaikutuksen ympäristöön ja talouteen. Kykenet myös keräämään ja tulkitsemaan olennaiset tiedot staattiseen laskentaan.

Sisältö

Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset ja rasituskuviot.

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet. SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikan alkeet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnet statiikan perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on selkeitä puutteita mekaanisten mallien luomisessa. Pystyt ratkaisemaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet statiikan perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita mekaanisten mallien luomisessa rakenteista. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi perusratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat statiikan perusteista ja palkkirakenteiden mitoittamisessa. Osaat luoda yksinkertaisista rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä voimat ja rasitukset. Pystyt myös hahmottamaan tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat statiikan perusteista. Osaat luoda rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä voimat ja rasitukset Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat rakenteiden staattisten mallien luomisessa ja osaat innovatiivisesti soveltaa osaamistasi monimutkaisempiinkin rakenteisiin ratkaisten niistä voimat ja rasitukset Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää laskentaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Olet tehnyt jokaiselta viikolta vähintään 75 % kotitehtävistä ja saanut niistä vastauksen, joka lähtöarvoihin nähden vaikuttaa mahdolliselta. Lisäksi sinun pitää saada laskettua oikein jokaiselta viikolta vähintään 50 % kaikista kotitehtävistä (jokainen viikko tarkastellaan erikseen).

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Konetekniikka (AMK)
Opettaja
 • Petri Luosma
Ryhmät
 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN24VSDD
  Konetekniikka (AMK), DD
 • TKN24VS
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)

Tavoitteet

Rakenteiden kestävyyden arviointi vaatii lujuusopin osaamisen, joka edellyttää kuormitusten selvittämistä. Kuormitusten selvittämisen yhtenä keskeisenä osaamisena on statiikka. Omaat statiikan perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Osaat muodostaa tarkasteltavasta yksinkertaisesta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Osaat hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää osaamista. Aloitat opiskelun peruskäsitteistä edeten niiden soveltamisessa yhä haastavimpiin statiikan laskuihin.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät staattisen laskennan vaikutuksen rakenteiden suunnitteluun ja sitä kautta niiden vaikutuksen ympäristöön ja talouteen. Kykenet myös keräämään ja tulkitsemaan olennaiset tiedot staattiseen laskentaan.

Sisältö

Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset ja rasituskuviot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Valtanen, E. 2019. Tekniikan taulukkokirja. Jyväskylä: Genesis-Kirjat Oy.

Opetusmenetelmät

Videoluennot ja -esimerkit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta sinulla on tehtäviä, joita lähdet ratkaisemaan. Tehtävien ratkaisuun voit käyttää apuna videoituja esimerkkejä, videoituja teorialuentoja tai keskustelupalstojen avulla opintojakson opettajaa ja kanssaopiskelijoita. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Yhdistelmätoteutuksissa on mahdollisuus laskea tehtäviä yhteisessä tilassa opettajan avustamana.

Opintojaksolla on oltava paikalla ensimmäisellä luentokerralla (joko etä tai lähi) lisäksi ensimmäiset tehtävät on palautettava ajoissa. Mikäli edellä mainitut eivät toteudu opiskelija poistetaan opintojaksolta. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe vko 49 ja kaksi uusintaa
Päiväteutuksessa tentti ja uusinnat JAMKin tiloissa. Monimuotototeutuksessa valvottuna videotenttinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tallennetut luennot ja esimerkit 20 h ohjatut laskuharjoitukset 18 h, joko paikan päällä tai etänä oppimisympäristöön tukeutuen. Itsenäinen työskentely 70 h. Yhteensä kuormittavuus 108 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 20

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnet statiikan perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on selkeitä puutteita mekaanisten mallien luomisessa. Pystyt ratkaisemaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet statiikan perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita mekaanisten mallien luomisessa rakenteista. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi perusratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat statiikan perusteista ja palkkirakenteiden mitoittamisessa. Osaat luoda yksinkertaisista rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä voimat ja rasitukset. Pystyt myös hahmottamaan tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat statiikan perusteista. Osaat luoda rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä voimat ja rasitukset Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat rakenteiden staattisten mallien luomisessa ja osaat innovatiivisesti soveltaa osaamistasi monimutkaisempiinkin rakenteisiin ratkaisten niistä voimat ja rasitukset Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää laskentaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Olet tehnyt jokaiselta viikolta vähintään 75 % kotitehtävistä ja saanut niistä vastauksen, joka lähtöarvoihin nähden vaikuttaa mahdolliselta. Lisäksi sinun pitää saada laskettua oikein jokaiselta viikolta vähintään 50 % kaikista kotitehtävistä (jokainen viikko tarkastellaan erikseen).

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet. SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikan alkeet.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikka (AMK)
Opettaja
 • Petri Luosma
Vastuuopettaja

Petri Luosma

Ryhmät
 • ZJK22ST
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TEKN
 • TKN21SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22VK
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TKN21SM
  Konetekniikka

Tavoitteet

Rakenteiden kestävyyden arviointi vaatii lujuusopin osaamisen, joka edellyttää kuormitusten selvittämistä. Kuormitusten selvittämisen yhtenä keskeisenä osaamisena on statiikka. Omaat statiikan perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Osaat muodostaa tarkasteltavasta yksinkertaisesta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Osaat hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää osaamista. Aloitat opiskelun peruskäsitteistä edeten niiden soveltamisessa yhä haastavimpiin statiikan laskuihin.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät staattisen laskennan vaikutuksen rakenteiden suunnitteluun ja sitä kautta niiden vaikutuksen ympäristöön ja talouteen. Kykenet myös keräämään ja tulkitsemaan olennaiset tiedot staattiseen laskentaan.

Sisältö

Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset ja rasituskuviot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Valtanen, E. 2019. Tekniikan taulukkokirja. Jyväskylä: Genesis-Kirjat Oy.

Opetusmenetelmät

Videoluennot ja -esimerkit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta sinulla on tehtäviä, joita lähdet ratkaisemaan. Tehtävien ratkaisuun voit käyttää apuna videoituja esimerkkejä, videoituja teorialuentoja tai keskustelupalstojen avulla opintojakson opettajaa ja kanssaopiskelijoita. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Yhdistelmätoteutuksissa on mahdollisuus laskea tehtäviä yhteisessä tilassa opettajan avustamana. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe ja kaksi uusintaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tallennetut luennot ja esimerkit 20 h ohjatut laskuharjoitukset 20 h, joko paikan päällä tai etänä oppimisympäristöön tukeutuen. Itsenäinen työskentely 68 h. Yhteensä kuormittavuus 108 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 50
Campusonline 100

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnet statiikan perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on selkeitä puutteita mekaanisten mallien luomisessa. Pystyt ratkaisemaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet statiikan perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita mekaanisten mallien luomisessa rakenteista. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi perusratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat statiikan perusteista ja palkkirakenteiden mitoittamisessa. Osaat luoda yksinkertaisista rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä voimat ja rasitukset. Pystyt myös hahmottamaan tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat statiikan perusteista. Osaat luoda rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä voimat ja rasitukset Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat rakenteiden staattisten mallien luomisessa ja osaat innovatiivisesti soveltaa osaamistasi monimutkaisempiinkin rakenteisiin ratkaisten niistä voimat ja rasitukset Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää laskentaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Olet tehnyt jokaiselta viikolta vähintään 75 % kotitehtävistä ja saanut niistä vastauksen, joka lähtöarvoihin nähden vaikuttaa mahdolliselta. Lisäksi sinun pitää saada laskettua oikein jokaiselta viikolta vähintään 50 % kaikista kotitehtävistä (jokainen viikko tarkastellaan erikseen).

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet. SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikan alkeet.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.