Siirry suoraan sisältöön

LujuusoppiLaajuus (6 op)

Tunnus: TKKP0500

Laajuus

6 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Petri Luosma

Osaamistavoitteet

Lujuusopin osaaminen on edellytys rakenteiden suunnitteluun. Omaat lujuusteknisen perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen mitoitukseen käsikirjojen ja taulukkotapausten avulla. Osaat muodostaa tarkasteltavasta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset, jännitykset ja muodonmuutokset. Osaat hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua. Aloitat opiskelun peruskäsitteistä edeten niiden soveltamisessa yhä haastavimpiin lujuusteknisiin mitoituksiin.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät lujuusopin periaatteet ja niiden pohjautumisen statiikkaan, matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa lujuusopin periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät lujuusteknisten asioiden ympäristölliset ja taloudelliset merkitykset. Kykenet myös keräämään ja tulkitsemaan olennaiset tiedot lujuustekniseen laskentaan.

Sisältö

Normaali- ja leikkausvoiman sekä taivutus- ja vääntömomentin synnyttämät jännitykset ja muodonmuutokset sekä nurjahdus ja niiden laskentamenetelmät.

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite, differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikka. Rakenteiden mekaanisten mallien luominen ja rasitusten laskeminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti vuodessa.

Välttävä (1): Tunnet lujuusopin perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi selkeitä lujuusopillisia perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet lujuusopi perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa muihin kuin perusratkaisuihin. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi selkeitä lujuusopillisia perusratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat lujuusopin perusteista ja palkkirakenteiden mitoittamisessa. Osaat luoda yksinkertaisista rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä jännitykset ja muodonmuutokset. Pystyt myös hahmottamaan tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat lujuusopin perusteista ja palkkirakenteiden lujuudellisessa mitoittamisessa. Osaat luoda rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä jännitykset ja muodonmuutokset. Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat palkkirakenteiden lujuudellisessa mitoittamisessa ja osaat innovatiivisesti soveltaa osaamistaan monimutkaisempiinkin rakenteisiin ratkaisten niistä jännitykset ja muodonmuutokset. Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Koulutusohjelmien ulkopuolella hyväksytty-hylätty arviointi:

Hyväksytty: Olet tehnyt jokaiselta viikolta vähintään 75 % kotitehtävistä ja saanut niistä vastauksen, joka lähtöarvoihin nähden vaikuttaa mahdolliselta. Lisäksi sinun pitää saada laskettua oikein jokaiselta viikolta vähintään 50 % kaikista kotitehtävistä (jokainen viikko tarkastellaan erikseen).

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.

Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 30.04.2025

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Konetekniikka (AMK)
Opettaja
 • Petri Luosma
Ryhmät
 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN24VSDD
  Konetekniikka (AMK), DD
 • TKN25VKDD
  Konetekniikka (AMK), DD
 • TKN25VK
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TKN24VS
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)

Tavoitteet

Lujuusopin osaaminen on edellytys rakenteiden suunnitteluun. Omaat lujuusteknisen perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen mitoitukseen käsikirjojen ja taulukkotapausten avulla. Osaat muodostaa tarkasteltavasta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset, jännitykset ja muodonmuutokset. Osaat hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua. Aloitat opiskelun peruskäsitteistä edeten niiden soveltamisessa yhä haastavimpiin lujuusteknisiin mitoituksiin.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät lujuusopin periaatteet ja niiden pohjautumisen statiikkaan, matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa lujuusopin periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät lujuusteknisten asioiden ympäristölliset ja taloudelliset merkitykset. Kykenet myös keräämään ja tulkitsemaan olennaiset tiedot lujuustekniseen laskentaan.

Sisältö

Normaali- ja leikkausvoiman sekä taivutus- ja vääntömomentin synnyttämät jännitykset ja muodonmuutokset sekä nurjahdus ja niiden laskentamenetelmät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Valtanen, E. 2019. Tekniikan taulukkokirja. Jyväskylä: Genesis-Kirjat Oy.

Opetusmenetelmät

Videoluennot ja -esimerkit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta sinulla on tehtäviä, joita lähdet ratkaisemaan. Tehtävien ratkaisuun voit käyttää apuna videoituja esimerkkejä, videoituja teorialuentoja tai keskustelupalstojen avulla opintojakson opettajaa ja kanssaopiskelijoita. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Yhdistelmätoteutuksissa on mahdollisuus laskea tehtäviä yhteisessä tilassa opettajan avustamana.
Opintojaksolla on oltava paikalla ensimmäisellä luentokerralla (joko etä tai lähi) lisäksi ensimmäiset tehtävät on palautettava ajoissa. Mikäli edellä mainitut eivät toteudu opiskelija poistetaan opintojaksolta. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe vko 13 ja kaksi uusintaa.
Päiväteutuksessa tentti ja uusinnat JAMKin tiloissa. Monimuotototeutuksessa valvottuna videotenttinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tallennetut luennot ja esimerkit 28 h. Yhdistelmätoteutuksissa ohjatut laskuharjoitukset 28 h, joko paikan päällä tai etänä oppimisympäristöön tukeutuen. Itsenäinen työskentely 106 h. Yhteensä kuormittavuus 162 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 20

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti vuodessa.

Välttävä (1): Tunnet lujuusopin perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi selkeitä lujuusopillisia perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet lujuusopi perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa muihin kuin perusratkaisuihin. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi selkeitä lujuusopillisia perusratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat lujuusopin perusteista ja palkkirakenteiden mitoittamisessa. Osaat luoda yksinkertaisista rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä jännitykset ja muodonmuutokset. Pystyt myös hahmottamaan tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat lujuusopin perusteista ja palkkirakenteiden lujuudellisessa mitoittamisessa. Osaat luoda rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä jännitykset ja muodonmuutokset. Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat palkkirakenteiden lujuudellisessa mitoittamisessa ja osaat innovatiivisesti soveltaa osaamistaan monimutkaisempiinkin rakenteisiin ratkaisten niistä jännitykset ja muodonmuutokset. Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Koulutusohjelmien ulkopuolella hyväksytty-hylätty arviointi:

Hyväksytty: Olet tehnyt jokaiselta viikolta vähintään 75 % kotitehtävistä ja saanut niistä vastauksen, joka lähtöarvoihin nähden vaikuttaa mahdolliselta. Lisäksi sinun pitää saada laskettua oikein jokaiselta viikolta vähintään 50 % kaikista kotitehtävistä (jokainen viikko tarkastellaan erikseen).

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite, differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikka. Rakenteiden mekaanisten mallien luominen ja rasitusten laskeminen.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikka (AMK)
Opettaja
 • Petri Luosma
Vastuuopettaja

Petri Luosma

Ryhmät
 • TKN20SB
  Konetekniikka (AMK)
 • ZJK22ST
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TEKN
 • TKN20SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN20SM
  Konetekniikka
 • TKN22VK
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • ZJA22ST
  Avoin AMK, tekniikka

Tavoitteet

Lujuusopin osaaminen on edellytys rakenteiden suunnitteluun. Omaat lujuusteknisen perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen mitoitukseen käsikirjojen ja taulukkotapausten avulla. Osaat muodostaa tarkasteltavasta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset, jännitykset ja muodonmuutokset. Osaat hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua. Aloitat opiskelun peruskäsitteistä edeten niiden soveltamisessa yhä haastavimpiin lujuusteknisiin mitoituksiin.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät lujuusopin periaatteet ja niiden pohjautumisen statiikkaan, matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa lujuusopin periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät lujuusteknisten asioiden ympäristölliset ja taloudelliset merkitykset. Kykenet myös keräämään ja tulkitsemaan olennaiset tiedot lujuustekniseen laskentaan.

Sisältö

Normaali- ja leikkausvoiman sekä taivutus- ja vääntömomentin synnyttämät jännitykset ja muodonmuutokset sekä nurjahdus ja niiden laskentamenetelmät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Valtanen, E. 2019. Tekniikan taulukkokirja. Jyväskylä: Genesis-Kirjat Oy.

Opetusmenetelmät

Videoluennot ja -esimerkit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta sinulla on tehtäviä, joita lähdet ratkaisemaan. Tehtävien ratkaisuun voit käyttää apuna videoituja esimerkkejä, videoituja teorialuentoja tai keskustelupalstojen avulla opintojakson opettajaa ja kanssaopiskelijoita. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Yhdistelmätoteutuksissa on mahdollisuus laskea tehtäviä yhteisessä tilassa opettajan avustamana. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe ja kaksi uusintaa.
Yhdistelmätoteutuksessa tentti ja uusinnat JAMKin tiloissa. Etätoteutuksessa joko exam-tenttinä tai valvottuna videotenttinä mahdollisuuksien mukaan edellä mainitussa tärkeysjärjestyksessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tallennetut luennot ja esimerkit 28 h. Yhdistelmätoteutuksissa ohjatut laskuharjoitukset 28 h, joko paikan päällä tai etänä oppimisympäristöön tukeutuen. Itsenäinen työskentely 106 h. Yhteensä kuormittavuus 162 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 50
Campusonline 100

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti vuodessa.

Välttävä (1): Tunnet lujuusopin perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi selkeitä lujuusopillisia perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet lujuusopi perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa muihin kuin perusratkaisuihin. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi selkeitä lujuusopillisia perusratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet keskeiset asiat lujuusopin perusteista ja palkkirakenteiden mitoittamisessa. Osaat luoda yksinkertaisista rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä jännitykset ja muodonmuutokset. Pystyt myös hahmottamaan tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat lujuusopin perusteista ja palkkirakenteiden lujuudellisessa mitoittamisessa. Osaat luoda rakenteista mekaanisen mallin sekä ratkaista siitä jännitykset ja muodonmuutokset. Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat palkkirakenteiden lujuudellisessa mitoittamisessa ja osaat innovatiivisesti soveltaa osaamistaan monimutkaisempiinkin rakenteisiin ratkaisten niistä jännitykset ja muodonmuutokset. Hahmotat myös tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Koulutusohjelmien ulkopuolella hyväksytty-hylätty arviointi:

Hyväksytty: Olet tehnyt jokaiselta viikolta vähintään 75 % kotitehtävistä ja saanut niistä vastauksen, joka lähtöarvoihin nähden vaikuttaa mahdolliselta. Lisäksi sinun pitää saada laskettua oikein jokaiselta viikolta vähintään 50 % kaikista kotitehtävistä (jokainen viikko tarkastellaan erikseen).

Esitietovaatimukset

Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite, differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikka. Rakenteiden mekaanisten mallien luominen ja rasitusten laskeminen.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksen jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.