Siirry suoraan sisältöön

KäyttöliittymäsuunnitteluLaajuus (5 op)

Tunnus: TKSK0300

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • englanti
 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Matti Siistonen

Osaamistavoitteet

Käyttöliittymät ovat erittäin tärkeä osa kaikkia koneita sekä laitteita. Opintojakson käytyäsi ymmärrät erilaisten käyttöliittymien suunnittelun perusteet ja sinulla on valmiudet huomioida ihmisen fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet käyttöliittymän suunnittelussa ja osaat soveltaa tietoja ja taitoja suunnittelussa.

Tieto ja ymmärrys:
Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa oppimaasi käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden tutkimusmenetelmienmenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät suunnittelua sekä suunnittelun merkityksen organisaatioissa.

Sisältö

Perustiedot erilaisten käyttöliittymien suunnitteluprosessista. Keskeiset tiedot käyttöliittymistä ja niiden suunnittelusta.

Esitietovaatimukset

Ei erityistä edeltävää osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvät käsitellyt asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat välttävästi suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, mutta sinulla on selkeitä puutteita menetelmien hallinnassa.

Tyydyttävä (2): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvät käsitellyt asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, mutta sinulla on puutteita hallita vaativampia menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvät käsitellyt asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä suunnittelumenetelmiä sekä toimintatapoja.

Kiitettävä (4): Tunnet valtaosan opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvistä käsitellyistä asioista ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä suunnittelumenetelmiä sekä toimintatapoja ymmärtäen niiden teorian.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet valtaosan opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvistä käsitellyistä asioista ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä suunnittelumenetelmiä sekä toimintatapoja ymmärtäen niiden teorian. Osaat innovatiivisesti soveltaa opintojaksolla käsiteltyjä teemoja poikkeavissakin tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikka (AMK)
Opettaja
 • Matti Siistonen
Vastuuopettaja

Matti Siistonen

Ryhmät
 • TKN19SA
  Konetekniikka A
 • TKN22VK
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies

Tavoitteet

Käyttöliittymät ovat erittäin tärkeä osa kaikkia koneita sekä laitteita. Opintojakson käytyäsi ymmärrät erilaisten käyttöliittymien suunnittelun perusteet ja sinulla on valmiudet huomioida ihmisen fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet käyttöliittymän suunnittelussa ja osaat soveltaa tietoja ja taitoja suunnittelussa.

Tieto ja ymmärrys:
Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa oppimaasi käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden tutkimusmenetelmienmenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät suunnittelua sekä suunnittelun merkityksen organisaatioissa.

Sisältö

Perustiedot erilaisten käyttöliittymien suunnitteluprosessista. Keskeiset tiedot käyttöliittymistä ja niiden suunnittelusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.
Designing Interfaces, 2nd Edition
Patterns for Effective Interaction Design
Jenifer Tidwell, Charles Brewer, Aynne Valencia. O'Reilly Media.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 33 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvät käsitellyt asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat välttävästi suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, mutta sinulla on selkeitä puutteita menetelmien hallinnassa.

Tyydyttävä (2): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvät käsitellyt asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, mutta sinulla on puutteita hallita vaativampia menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvät käsitellyt asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä suunnittelumenetelmiä sekä toimintatapoja.

Kiitettävä (4): Tunnet valtaosan opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvistä käsitellyistä asioista ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä suunnittelumenetelmiä sekä toimintatapoja ymmärtäen niiden teorian.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet valtaosan opintojaksolla käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvistä käsitellyistä asioista ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käyttöliittymäsuunnittelun tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä suunnittelumenetelmiä sekä toimintatapoja ymmärtäen niiden teorian. Osaat innovatiivisesti soveltaa opintojaksolla käsiteltyjä teemoja poikkeavissakin tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Ei erityistä edeltävää osaamista.