Siirry suoraan sisältöön

Automaatiojärjestelmät 2Laajuus (4 op)

Tunnus: TSAAA550

Laajuus

4 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Ari Kuisma

Osaamistavoitteet

Tutustut syvällisemmin automaatiojärjestelmien rakenteeseen ja toiminnallisuuteen. Opit suunnittelemaan sovellusohjelmakokonaisuuksia. Perustaidot automaatiojärjestelmistä tulee omata ennen kurssille osallistumista. Pääset soveltamaan oppimaasi muilla kursseilla ja tietenkin työelämässä.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat suunnitella itsenäisesti prosessiaseman sovellusohjelmat ja valvomoaseman käyttöliittymän, tunnet automaatiojärjestelmän eri moduulit, I/O –yksiköt ja laitteistorakenteen. Osaat suunnitella kenttäväyläohjaukset ja hallitset sekvenssisuunnittelun perusteet. Osaat testata tekemäsi sovellusohjelman ja virittää säätöpiirit sekä etsiä vikoja järjestelmästä hyödyntäen testaus- ja diagnostiikkatyökaluja.

Sisältö

prosessi- ja valvomoasemien sovellussuunnittelu
sekvenssisuunnittelu
automaatiojärjestelmien laitteisto- ja ohjelmistorakenne
kenttäväylät ja kenttälaitteet

Esitietovaatimukset

Perustiedot ja -taidot automaatiojärjestelmiin liittyen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkinta on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta keskeisten asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Ymmärrät automaatiojärjestelmän rakenteen ja eri osien riippuvuuden toisistaan. Osaat suunnitella monimutkaisempia sovellusohjelmia, tehdä sekvenssiohjauksia, käyttää hyväksi historiadataa ja osaat testata sekä virittää suunnittelemasi sovellukset. Ymmärrät toimintaperiaatteet niin syvällisesti, että osaat paikantaa toimimattomuuksien syyt.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti erilaisia ratkaisuja hahmottaen.