Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmointi 2Laajuus (4 op)

Tunnus: TSAT0510

Laajuus

4 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Juho Riekkinen
  • Teppo Flyktman

Osaamistavoitteet

Tutustut laiterajapintojen sekä graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin ja syvennät aiempaa ohjelmointiosaamistasi. Tällä opintojaksolla opiskeluun tarvitset pohjatiedot ohjelmoinnista. Mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet laitteiden liityntärajapintoja ja ymmärrät olio-ohjelmoinnin perusideologian.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat soveltaa ohjelmointiosaamista laitteiden väliseen kommunikointiin.

Sisältö

Rajapintojen ohjelmointi
Ohjelmointiosaamisen syventäminen
Tietoliikenneprotokollan soveltaminen

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusosaaminen
Tietotyypit ja muuttujat
Ehto- ja toistolauseet
Aliohjelmat

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkinta on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta niiden itsenäinen soveltaminen on haasteellista. Kykenet ohjelmoimaan yksinkertaisen sovelluksen, jossa on graafinen käyttöliittymä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Osaat ohjelmoida itsenäisesti yksinkertaisia sovelluksia, joissa on graafinen käyttöliittymä. Pystyt analysoimaan ongelmia ja soveltamaan tietoliikenneprotokollatuntemustasi ohjelmointitehtävissä. Tunnet olio-ohjelmoinnin peruskonseptit.

Kiitettävä (4): Hallitset kaikki opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kaikki opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä poikkeuksellisen luovasti. Osaat analysoida toteuttamasi sovelluksen toimintaa tehokkuuden ja luotettavuuden näkökulmasta. Ymmärrät automaatiossa käytettävien rajapintojen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Enrollment

01.11.2024 - 09.01.2025

Timing

01.01.2025 - 18.05.2025

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
  • English
Seats

20 - 35

Degree programmes
  • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
Teachers
  • Samppa Alanen
Groups
  • TAR23S1
    Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Objective

Student gets familiar with programming device interfaces and the graphical user interface and deepens their previous programming skills. To study in this course, you need a basic knowledge of programming. Enables in-depth study of the topic in other courses. Studying in this course require knowledge in fundamentals of programming. This course enables further studies of the subject in other courses.

EUR-ACE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Student is familiar with device interfaces and understands the basic ideology of object-oriented programming.

EUR-ACE APPLYING TECHNOLOGY INTO PRACTICE
Student is able to apply programming skills to communication between devices.

Content

Interface programming
Deepening programming skills
Application of a communication protocol

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment.

Teaching methods

- remote lectures
- independent study
- distance learning
- webinars
- small group learning
- exercises
- learning tasks

Exam schedules

The possible date and method of the exam will be announced in the course opening.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

One credit (1 Cr) corresponds to an average of 27 hours of work.

- lectures 50h
- independent and group study 58h
Total 108h

Further information

The evaluation is based on the qualitative evaluation of the exam and exercises/assignments.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient (1): Student recognizes the basics and terminology, but has shortcomings in understanding the key issues.

Satisfactory (2): Student knows the basics and terminology, but has shortcomings in independent application of key issues. Student is able to program a simple application containing graphical user interface.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good (3): Student is able to independently program simple applications containing graphical user interface. Student is able to analyze issues and apply knowledge in a communication protocol in programming tasks.

Very good (4): Student knows all the key subjects of the course and is able to apply them in different implementations.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent (5): Student masters all the key subjects of the course and is able to apply them creatively. Student is able to analyze the operation of the application implemented from the perspective of efficiency and reliability. Student understands the possibilities and limitations of the interfaces used in automation.

Qualifications

Basic programming skills
Data types and variables
Conditional and loop statements
Subroutines