Siirry suoraan sisältöön

TeollisuusrobotiikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: TSAR0530

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Juho Riekkinen
  • Markku Ström

Osaamistavoitteet

Tutustut teollisuudessa käytettyihin robotiikkaratkaisuihin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja ohjelmointitaitoja ja tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet teollisuusrobottien rakenteet ja sovelluskohteet sekä ohjelmointitavat. Osaat suunnitella robotin osaksi tuotantosolua.

Sisältö

Teollisuusrobotit, rakenteet, käyttökohteet, sovellukset
Teollisuusrobottisolun suunnittelu
Robottien ohjelmointi

Esitietovaatimukset

Tekniikan alan perusosaaminen, ohjelmointitaidot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Osaat soveltaa perusasioita käytäntöön.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti.

Enrollment

01.11.2024 - 09.01.2025

Timing

01.01.2025 - 18.05.2025

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
  • English
Seats

20 - 35

Degree programmes
  • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
Teachers
  • Samppa Alanen
Groups
  • TAR22S1
    Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Objective

Main objective for this course is acquiring knowledge in industrial robotics. Studying in this course require knowledge in fundamentals of technology and programming skills. This course enables further studies of the subject in other courses.

EUR-ACE APPLYING TECHNOLOGY INTO PRACTICE
Student is familiar with the structures and applications of industrial robots as well as programming methods. Student is able to design a robot into part of production cell.

Content

Industrial robots, structures, applications
Designing robot cell
Programming robots

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment.

Teaching methods

- independent study
- distance learning and remote lectures
- webinars
- small group learning
- learning tasks

Exam schedules

The possible date and method of the exam will be announced in the course opening.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

One credit (1 Cr) corresponds to an average of 27 hours of work.

- lectures 30h
- assignments; group and independent study 51h
Total 81h

Further information

The evaluation is based on the qualitative evaluation of the exam and exercises/assignments.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient (1): Student recognizes the basics and terminology, but has shortcomings in understanding the key issues.

Satisfactory (2): Student knows the basics and terminology, but has shortcomings in the application of key issues.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good (3): Student is able to apply the basics in practice.

Very good (4): Student knows the key subjects and is able to apply them in different implementations.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent (5): Student masters key subjects and is able to apply them creatively and innovatively.

Qualifications

Fundamentals in technology, programming skills