Siirry suoraan sisältöön

Hankinnan perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: TLLY2500

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Anna Riikonen

Osaamistavoitteet

Haluatko kehittyä hankinnan ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen menestystä? Tämän lisäksi lisäarvoa ja kilpailukykyä? Hankintaosaaminen on kaikkea tätä!

Opintojaksolla edistettävät osaamiset ovat:

TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden merkittävimpiä erityispiirteitä. Ymmärrät kokonaiskustannusten hallinnan merkityksen, sekä tunnistat hankinnan mahdollisuuksia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hahmotat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä.

TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat mahdollisuuksia soveltaa menetelmiä ja tekniikoita hankintojen toteuttamiseksi ammattimaisesti.

VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Tunnistat hankinnan näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä, joiden kanssa osaat kommunikoida tehokkaasti.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat
- Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
- Hankintaprosessi
- Eri sektoreiden hankintojen erityispiirteitä
- Kestävät hankinnat
- Hankinnan kehityssuuntia

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kokonaisarviointi muodostuu opintojaksolla ilmoitettujen tehtäviä yhteispisteistä.

1: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

2: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Hallitset opintojakson keskeiset asiat. Olet saavuttanut hyvän tason oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja.

4: Olet saavuttanut erinomaisen tason lähes kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa ja analysoida oppimiasi taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut erinomaisen tason kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja kriittisesti ja innovatiivisesti tarkastellen.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
Teachers
 • Marjo Turunen
Groups
 • ZJATLP24S1
  Avoin amk, Purchasing and Logistics Engineering, Päivä
 • TRY24VS
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • HBI23S1
  Bachelor's Degree Programme in International Business
 • TLP24S1
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • TLP24VS
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK) vaihto-opiskelu/Exchange studies

Objective

Do you want to develop into a purchasing professional that brings clear savings to your organization? In addition to that, added value, success and profitability? Purchasing know-how is all of this!

Competences to be promoted in the course:

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
You understand the role and significance of procurement in organizations and networks. You are familiar with the procurement process and the most significant special characteristics of different sectors. You understand the importance of total cost management and identify procurement opportunities from the perspective of responsibility and sustainable development. You have an overall picture of the opportunities and challenges of procurement in business development.

PRACTICAL APPLICATION OF TECHNOLOGY
You will identify opportunities to apply methods and techniques to carry out procurement professionally.

COMMUNICATION AND TEAMWORK
From a procurement perspective, you identify stakeholders with whom you can communicate effectively.

Content

The main content will include
- Role of purchasing
- Purchasing process
- Purchasing in different business environments
- Sustainable purchasing
- The future of purchasing

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course book: Van Weele, A. (2010, 2015 or 2018 edition). Purchasing and Supply Chain Management.

Teaching methods

This course includes face-to-face lessons (Lectures, exercises, group works and/or learning assignments) at Rajakatu campus.

During the first three (3) weeks of the course there will be a compulsory assignment that needs to be returned in order to remain in the course. Those students who have not returned the assignment within the first three (3) weeks will be removed from the course.

We will use Moodle e-learning environment.

Employer connections

Possible visiting lectures from working-life

Exam schedules

There is no separate course exam on this course.
There are topic exams as assignments in this course. Topic exams can be made in Moodle study environment according to given time frame. Materials can be used during the theme exams.

Student workload

Planned workload per (1) course credit is 27 hours. For example in 5 credits course the workload is 135 hours. This includes lectures, assignments and independent study.

Further information

Assignments and exams.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The overall assessment consists of the total points of the assignments indicated in the course.

1: You understand the basics and terminology, but you have significant lack of interpretation of key issues.

2: You understand the basics and terminology, but you have shortcomings in applying key issues.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: You have mastered the key aspects of the course. You have achieved a good level in the topics described in the learning outcomes and can apply the skills you have learned.

4: You have achieved an excellent level in almost all the subjects described in the learning outcomes and are able to apply and analyze the skills you have learned.

Assessment criteria, excellent (5)

5: You have achieved an excellent level in all the subjects described in the learning outcomes and are able to apply the skills you have learned in a critical and innovative way.

Qualifications

-

Enrollment

01.08.2023 - 24.08.2023

Timing

21.08.2023 - 19.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
Teachers
 • Marjo Turunen
Groups
 • TLP23VS
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK) vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TRY23VS
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • ZJATLP23S1
  Avoin amk, Purchasing and Logistics Engineering, Päivä
 • TLP23S1
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Objective

Do you want to develop into a purchasing professional that brings clear savings to your organization? In addition to that, added value, success and profitability? Purchasing know-how is all of this!

Competences to be promoted in the course:

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
You understand the role and significance of procurement in organizations and networks. You are familiar with the procurement process and the most significant special characteristics of different sectors. You understand the importance of total cost management and identify procurement opportunities from the perspective of responsibility and sustainable development. You have an overall picture of the opportunities and challenges of procurement in business development.

PRACTICAL APPLICATION OF TECHNOLOGY
You will identify opportunities to apply methods and techniques to carry out procurement professionally.

COMMUNICATION AND TEAMWORK
From a procurement perspective, you identify stakeholders with whom you can communicate effectively.

Content

The main content will include
- Role of purchasing
- Purchasing process
- Purchasing in different business environments
- Sustainable purchasing
- The future of purchasing

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course book: Van Weele, A. (2010, 2015 or 2018 edition). Purchasing and Supply Chain Management.

Teaching methods

This course includes face-to-face lessons (Lectures, exercises, group works and/or learning assignments).

We will use Moodle e-learning environment.

Employer connections

Possible visiting lectures from working-life

Exam schedules

The possible date and method of the exam will be announced in the course opening info.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

Planned workload per (1) course credit is 27 hours. For example in 5 credits course the workload is 135 hours. This includes lectures, assignments and independent study.

Further information

Assignments and exams.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The overall assessment consists of the total points of the assignments indicated in the course.

1: You understand the basics and terminology, but you have significant lack of interpretation of key issues.

2: You understand the basics and terminology, but you have shortcomings in applying key issues.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: You have mastered the key aspects of the course. You have achieved a good level in the topics described in the learning outcomes and can apply the skills you have learned.

4: You have achieved an excellent level in almost all the subjects described in the learning outcomes and are able to apply and analyze the skills you have learned.

Assessment criteria, excellent (5)

5: You have achieved an excellent level in all the subjects described in the learning outcomes and are able to apply the skills you have learned in a critical and innovative way.

Qualifications

-

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

22.08.2022 - 21.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
Teachers
 • Anna Riikonen
Teacher in charge

Anna Riikonen

Groups
 • TLP22S1
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • ZJATLP22S1
  Avoin amk, Purchasing and Logistics Engineering, Päivä
 • TRY22VS
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TLP22VS
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK) vaihto-opiskelu/Exchange studies

Objective

Do you want to develop into a purchasing professional that brings clear savings to your organization? In addition to that, added value, success and profitability? Purchasing know-how is all of this!

Competences to be promoted in the course:

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
You understand the role and significance of procurement in organizations and networks. You are familiar with the procurement process and the most significant special characteristics of different sectors. You understand the importance of total cost management and identify procurement opportunities from the perspective of responsibility and sustainable development. You have an overall picture of the opportunities and challenges of procurement in business development.

PRACTICAL APPLICATION OF TECHNOLOGY
You will identify opportunities to apply methods and techniques to carry out procurement professionally.

COMMUNICATION AND TEAMWORK
From a procurement perspective, you identify stakeholders with whom you can communicate effectively.

Content

The main content will include
- Role of purchasing
- Purchasing process
- Purchasing in different business environments
- Sustainable purchasing
- The future of purchasing

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course book: Van Weele, A. (2010, 2015 or 2018 edition). Purchasing and Supply Chain Management.

Teaching methods

This course includes face-to-face lessons (Lectures, exercises, group works and/or learning assignments).

We will use Moodle e-learning environment.

Employer connections

Possible visiting lectures from working-life.
Possible excursions.

Exam schedules

The possible date and method of the exam will be announced in the course opening info.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

Planned workload per (1) course credit is 27 hours. For example in 5 credits course the workload is 135 hours. This includes lectures, assignments and independent study.

Further information

Assignments and exams.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The overall assessment consists of the total points of the assignments indicated in the course.

1: You understand the basics and terminology, but you have significant lack of interpretation of key issues.

2: You understand the basics and terminology, but you have shortcomings in applying key issues.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: You have mastered the key aspects of the course. You have achieved a good level in the topics described in the learning outcomes and can apply the skills you have learned.

4: You have achieved an excellent level in almost all the subjects described in the learning outcomes and are able to apply and analyze the skills you have learned.

Assessment criteria, excellent (5)

5: You have achieved an excellent level in all the subjects described in the learning outcomes and are able to apply the skills you have learned in a critical and innovative way.

Qualifications

-