Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen analysointi ja kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: TLHH2500

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Jutta Nihtilä

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Hankinnat ovat merkittävä osa tämän päivän liiketoimintaa. Suorittamalla tämän kurssin opit tunnistamaan hankintojen mahdollisuuksia ja haasteita sekä kehittämään niitä osana menestyvää liiketoimintaa. Kasvatat osaamistasi systemaattisena ja ammattitaitoisena hankinnan ja liiketoiminnan kehittäjänä!

Opintojakson osaamiset:
Hankintaosaaminen, Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite:
Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään hankintatoimea osana organisaation liiketoiminnan kehittämistä. Opit tunnistamaan ja kokeilemaan eri analysointimenetelmiä hankintojen nykytilan selvittämiseksi sekä harjoittelet tekemään päätöksiä mitä ja miten hankintoja kannattaa kehittää nykytila-analyysiin pohjautuen. Tutustut myös hankintojen mittaamisen merkitykseen sekä keskeisimpiin hankinnan mittareihin. Pohdit ja ymmärrät myös digitalisaation, analytiikan ja järjestelmien mahdollisuuksia hankintojen kehittämisessä.

Hankintaosaaminen: Opintojaksolla opit tunnistamaan hankinnan kehittämisen mahdollisuuksia laajasti ja monipuolisesti niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat:
Hankintojen systemaattinen kehittäminen osana liiketoiminnan kehittämistä
Hankintojen analysointimenetelmät (kuluanalyysi, ABC-analyysi, arvoanalyysi, tail management)
Hankintaprosessin kehittäminen
Hankinta ja suorituskyvyn mittaaminen
Digitalisaatio, analytiikka ja järjestelmät hankinnoissa

Esitietovaatimukset

Ymmärrys hankinnasta sekä sen roolista ja merkityksestä liiketoiminnassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintaa soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen ja systemaattisesti.

Kiitettävä 4: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen ja systemaattisesti sekä perustelee merkityksen operatiivisesta ja/tai strategisesta näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen, systemaattisesti ja innovatiivisesti sekä perustelee merkityksen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 15.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 44

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
Teachers
 • Jutta Nihtilä
Groups
 • TRY24VS
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TLP24VS
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK) vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TLP23S1
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Objective

The purpose of the Course:
Purchasing is a major part of todays business. No company can survive and be successful without its supplier network. In this course you will recognize the possibilities and challenges of purchasing and develop them as part of successful business. You will grow your know-how as systematic and professional purchasing and business developer!

Course competences:
Procurement skills, Engineering practice

Learning outcomes:
In this course you will learn how to analyze and develop purchasing as part of business development. You will recognize and try different analyzing methods to define current state of purchasing. You will also learn how to make decisions on what and how to develop purchasing based on the current state analysis. You will also get understanding of measuring purchasing, its meaning and key metrics. You will consider and understand the possibilities of digitalization, analytics and different systems in purchasing development.
In this course you will learn to recognize development possibilities of purchasing widely both in operative and strategic level.

Content

Course contents are:
Systematic development of purchasing as part of business development
Analyzing methods in purchasing (spend analysis, ABC-analysis, value analysis and tail management)
Developing purchasing process
Measuring purchasing
Digitalization, analytics and systems in purchasing

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The course material consists of lecture slides in the Moodle as well as scientific articles, case-studies and videos.

Literature:

Nieminen, Sanna (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum. (as an e-book in JAMK's library)

van Weele, Arjan. 2010/2015/2018. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (as an e-book in JAMK's library)

Teaching methods

This implementation is face-to-face teaching at campus. Contact teaching includes contact lessons at campus, self-study and small group work.

The detailed implementation method will be specified at the beginning of the course. The student must confirm his/her participation in the course within 3 weeks of the start of the course.

The course uses the Moodle learning environment.

Employer connections

The course may have a visiting lecturer and an/or excursion.

Exam schedules

The course includes an exam/exams, the date of which will be specified at the beginning of the course.

Student workload

The calculated workload is the number of credits times 27 hours.

In the 5-credit course, the workload is 135 hours

Further information

The course has continuous feedback as an evaluation method. The evaluation is based on the learning tasks and the exam(s).

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Adequate 1: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course.

Satisfactory 2: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic way.

Very Good 4: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic way and is able to argue the decisions from operative and/or strategic perspective.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic and innovative way and is able to argue the decisions from operative and/or strategic perspective.

Assessment criteria, approved/failed

Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course.

Qualifications

Basic understanding of purchasing and its role and meaning in business.

Enrollment

01.08.2023 - 24.08.2023

Timing

28.08.2023 - 19.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
Teachers
 • Lotta Happo
Groups
 • TLP22S1
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • TLP23VS
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK) vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TRY23VS
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies

Objective

The purpose of the Course:
Purchasing is a major part of todays business. No company can survive and be successful without its supplier network. In this course you will recognize the possibilities and challenges of purchasing and develop them as part of successful business. You will grow your know-how as systematic and professional purchasing and business developer!

Course competences:
Procurement skills, Engineering practice

Learning outcomes:
In this course you will learn how to analyze and develop purchasing as part of business development. You will recognize and try different analyzing methods to define current state of purchasing. You will also learn how to make decisions on what and how to develop purchasing based on the current state analysis. You will also get understanding of measuring purchasing, its meaning and key metrics. You will consider and understand the possibilities of digitalization, analytics and different systems in purchasing development.
In this course you will learn to recognize development possibilities of purchasing widely both in operative and strategic level.

Content

Course contents are:
Systematic development of purchasing as part of business development
Analyzing methods in purchasing (spend analysis, ABC-analysis, value analysis and tail management)
Developing purchasing process
Measuring purchasing
Digitalization, analytics and systems in purchasing

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course book: van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning.

Academic articles, studies and teaching videos are also utilized. Material is shared in the learning environment used in the course.

Teaching methods

This course includes face-to-face lessons (Lectures, exercises, group works and/or learning assignments).

We will use Moodle e-learning environment.

Employer connections

If possible visiting lectures from working-life.

Exam schedules

The possible date and method of the exam will be announced in the course opening information.

Student has two resit possibilities.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

Lectures ~35 h
Assignments 60 h
Independent study 40 h

Total 135 h

Further information

Assignments and exam

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Adequate 1: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course.

Satisfactory 2: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic way.

Very Good 4: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic way and is able to argue the decisions from operative and/or strategic perspective.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic and innovative way and is able to argue the decisions from operative and/or strategic perspective.

Assessment criteria, approved/failed

Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course.

Qualifications

Basic understanding of purchasing and its role and meaning in business.

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

29.08.2022 - 21.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
Teachers
 • Lotta Happo
Teacher in charge

Lotta Happo

Groups
 • TRY22VS
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TLP22VS
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK) vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TLP21S1
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Objective

The purpose of the Course:
Purchasing is a major part of todays business. No company can survive and be successful without its supplier network. In this course you will recognize the possibilities and challenges of purchasing and develop them as part of successful business. You will grow your know-how as systematic and professional purchasing and business developer!

Course competences:
Procurement skills, Engineering practice

Learning outcomes:
In this course you will learn how to analyze and develop purchasing as part of business development. You will recognize and try different analyzing methods to define current state of purchasing. You will also learn how to make decisions on what and how to develop purchasing based on the current state analysis. You will also get understanding of measuring purchasing, its meaning and key metrics. You will consider and understand the possibilities of digitalization, analytics and different systems in purchasing development.
In this course you will learn to recognize development possibilities of purchasing widely both in operative and strategic level.

Content

Course contents are:
Systematic development of purchasing as part of business development
Analyzing methods in purchasing (spend analysis, ABC-analysis, value analysis and tail management)
Developing purchasing process
Measuring purchasing
Digitalization, analytics and systems in purchasing

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course book: van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning.

Academic articles, studies and teaching videos are also utilized. Material is shared in the learning environment used in the course.

Teaching methods

This course includes face-to-face lessons (Lectures, exercises, group works and/or learning assignments).

We will use Moodle e-learning environment.

Employer connections

If possible visiting lectures from working-life and/or excursion.

Exam schedules

The possible date and method of the exam will be announced in the course opening information.

Student has two resit possibilities.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

Lectures ~35 h
Assignments 60 h
Independent study 40 h

Total 135 h

Further information

Assignments and exam

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Adequate 1: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course.

Satisfactory 2: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic way.

Very Good 4: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic way and is able to argue the decisions from operative and/or strategic perspective.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course. Additionally student is able to apply learnings in purchasing development in a systematic and innovative way and is able to argue the decisions from operative and/or strategic perspective.

Assessment criteria, approved/failed

Student recognizes the course topics, understands their meaning and demonstrates competences as per learning outcomes of the course.

Qualifications

Basic understanding of purchasing and its role and meaning in business.