Siirry suoraan sisältöön

Web-käyttöliittymien ohjelmointiLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC8420

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Ari Rantala
 • Pasi Manninen
 • Teemu Siikaniemi

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Tiedät ja ymmärrät eri sovelluskehyksien mahdollisuudet toteuttaa web-sovelluksia, jotka web-selaimen suorittaman käyttöliittymäohjelmoinnin osalta vastaavat ja skaalautuvat erilaisiin käyttötarpeisiin. Ymmärrät Full Stack-sovelluksen toteuttamisen periaatteet käyttöliittymäkerroksen osalta.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Osaat suunnitella ja toteuttaa eri näyttökokoihin skaalautuvia web-sovelluksia, jotka käyttävät kehittyneitä sovelluskehyksiä. Osaat hyödyntää sovelluksen ulkopuolista tietoa osana omaa sovellustasi.

Sisältö

SPA-sovelluksen ark­ki­teh­tuu­ri
JSX-käännös ja kehitysprosessi
Sovelluksen tilan ja elinkaaren hallinta
Komponenttien ominaisuudet ja tapahtumat
Pal­ve­lu­ra­ja­pin­tojen käyttäminen ja tiedon visualisointi
Kehittynyt tiedonvälittäminen komponenttien välillä
Navigointi sivujen välillä
Sovelluksen julkaisu

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perustaidot web-ympäristössä (HTML, CSS, JavaScript).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1:
Tiedät ja ymmärrät web-sovelluskehyksen ohjelmointimahdollisuudet, mutta oman ohjelmointitaidon soveltaminen käytäntöön on suppeaa ja vaikeaa. Olet tehnyt vain osan opintojakson harjoitustehtävistä. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on kokonaisuutena suppea. Osaat suunnitella ja toteuttaa pienen web-sovelluksen, joka hyödyntää sovelluksen ulkopuolista tietoa heikosti. Olet osallistunut tutkimustehtävän dokumentaation laatimiseen ja seminaariesitelmään.

Tyydyttävä 2:
Tiedät ja ymmärrät valitsemasi web-sovelluskehyksen ohjelmointimahdollisuudet ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt opintojakson keskeisimmät harjoitustehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on suppeahko. Osaat soveltaa osaamistasi valitun teknologian saralla ja toteuttaa web-sovelluksen, joka hyödyntää ulkoista tietoa. Laatimasi dokumentaatio on osittain sekavaa ja puutteellista. Olet pitänyt seminaariesitelmän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3:
Tiedät ja ymmärrät hyvin valitsemasi web-sovelluskehyksen ohjelmointimahdollisuudet ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt suurimman osan opintojakson harjoitustehtävistä. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on tavanomainen. Osaat analysoida valitun teknologian mahdollisuuksia ja laatia web-sovelluksen, joka käyttää taitavasti ulkoista tietoa. Tutkimustehtävään liitetty dokumentaatiosi kuvaa käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen sekä sovelluksen toteuttamisen. Osaat analysoida valintojasi seminaariesitelmässä.

Kiitettävä 4:
Osoitat laajempaa tietoa ja ymmärrystä eri web-sovelluskehyksien ohjelmointimahdollisuuksista ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt melkein kaikki opintojakson tehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on vaativa. Osaat arvioida ja perustella valitsemasi teknologian mahdollisuuksia ja osaat laatia web-sovelluksen, joka hyödyntää ulkoista tietoa kattavasti. Tutkimustehtävääsi liitetty dokumentaatio kuvaa kattavasti käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen, sovelluksen toteuttamisen ja julkaisemisen. Osaat arvioida ja perustella omia ratkaisujasi seminaariesitelmässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Osoitat laajaa tietoa ja ymmärrystä eri web-sovelluskehyksien ohjelmointimahdollisuuksiin ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin esimerkillisesti. Olet tehnyt opintojakson kaikki tehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on haastava ja laaja. Osaat arvioida kriittisesti valitun teknologian mahdollisuuksia ja laatia web-sovelluksen, joka hyödyntää ulkoista tietoa laajasti. Tutkimustehtävääsi liitetty dokumentaatio kuvaa kattavasti ja virheettömästi käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen, sovelluksen toteuttamisen, julkaisemisen ja testaamisen. Osaat kriittisesti arvioida ja perustella omia ratkaisujasi seminaariesitelmässä.

Oppimateriaalit

Kuvataan toteutuksen yhteydessä.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Pasi Manninen
Groups
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

Purpose:
You know and understand the possibilities of different application frameworks to implement web applications that works in the web browser, respond and scale to different user needs. You understand the Full Stack application development in the client side.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering practice

Learning outcomes:
You are able to design and implement scalable web applications with application frameworks. You can load and show external data in your web application.

Content

SPA application architecture
JSX markup and development process
Application state and lifecycle
Component properties and events
Using external service interfaces and data visualization
Advanced communication between components
Routing between pages
Application publishing

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material in GitLab / LabraNet service

Teaching methods

Lectures, exercises, research assignment. Can be studied virtually.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Recognition of prior learning

Student workload

Lectures 25h, exercises 80h, research assignment 30h

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1:
You know and understand the prospects of the selected web application framework programming; however, to produce an application with the technology causes difficulties. You have only completed the part of the course exercises. Your research task topic is restricted. You are able to plan and create a small-scale web application which uses external data weakly. You have participated in the compilation of the research assignment documentation and the seminar presentation.

Satisfactory 2:
You are able to apply your knowledge of the selected web application framework programming and implement a web application which uses external data. You have done the most important exercises of the course. Your research task topic is restricted. The documentation is partly disordered and insufficient. You have kept a seminar presentation.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3:
You are able to analyse the prospects of the selected web application framework programming and create a web application which uses external data nicely. You have completed the most of the course exercises. Your research task topic is conventional. The documentation attached to the research task describes the introduction, configuration, structure and implementation of the application. You are able to analyse your own choices in a seminar presentation.

Very good 4:
You are able to assess the prospects of the selected web application framework programming and create a web application uses external data comprehensively. You have completed almost all the tasks of the course. Your research task topic is demanding. The documentation attached to the research task describes the introduction, configuration, structure, implementation and release of the web application extensively. You are able to assess and validate your own solutions in a seminar presentation. You masters a responsible project work and the high-quality documentation related to it.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5:
You are able to assess the prospects of the selected web application framework programming critically and create a web application uses external data widely. You have completed all of the course assignments. Your research task topic is challenging and extensive. The documentation attached to the research assignment describes the introduction, configuration, structure, implementation, release and testing of the used technology extensively and faultlessly. You are able to assess and validate your own choices critically in a seminar presentation. You masters responsible project work and the high-quality documentation related to it.

Qualifications

Basic programming skills in a web environment (HTML, CSS, JavaScript).

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

29.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Pasi Manninen

Objective

Purpose:
You know and understand the possibilities of different application frameworks to implement web applications that works in the web browser, respond and scale to different user needs. You understand the Full Stack application development in the client side.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering practice

Learning outcomes:
You are able to design and implement scalable web applications with application frameworks. You can load and show external data in your web application.

Content

SPA application architecture
JSX markup and development process
Application state and lifecycle
Component properties and events
Using external service interfaces and data visualization
Advanced communication between components
Routing between pages
Application publishing

Location and time

ExchangeStudent: 5

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material in GitLab / LabraNet service

Teaching methods

Lectures, exercises, research assignment. Can be studied virtually.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Recognition of prior learning

Student workload

Lectures 25h, exercises 80h, research assignment 30h

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1:
You know and understand the prospects of the selected web application framework programming; however, to produce an application with the technology causes difficulties. You have only completed the part of the course exercises. Your research task topic is restricted. You are able to plan and create a small-scale web application which uses external data weakly. You have participated in the compilation of the research assignment documentation and the seminar presentation.

Satisfactory 2:
You are able to apply your knowledge of the selected web application framework programming and implement a web application which uses external data. You have done the most important exercises of the course. Your research task topic is restricted. The documentation is partly disordered and insufficient. You have kept a seminar presentation.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3:
You are able to analyse the prospects of the selected web application framework programming and create a web application which uses external data nicely. You have completed the most of the course exercises. Your research task topic is conventional. The documentation attached to the research task describes the introduction, configuration, structure and implementation of the application. You are able to analyse your own choices in a seminar presentation.

Very good 4:
You are able to assess the prospects of the selected web application framework programming and create a web application uses external data comprehensively. You have completed almost all the tasks of the course. Your research task topic is demanding. The documentation attached to the research task describes the introduction, configuration, structure, implementation and release of the web application extensively. You are able to assess and validate your own solutions in a seminar presentation. You masters a responsible project work and the high-quality documentation related to it.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5:
You are able to assess the prospects of the selected web application framework programming critically and create a web application uses external data widely. You have completed all of the course assignments. Your research task topic is challenging and extensive. The documentation attached to the research assignment describes the introduction, configuration, structure, implementation, release and testing of the used technology extensively and faultlessly. You are able to assess and validate your own choices critically in a seminar presentation. You masters responsible project work and the high-quality documentation related to it.

Qualifications

Basic programming skills in a web environment (HTML, CSS, JavaScript).