Siirry suoraan sisältöön

Web-palvelinohjelmointi sovelluskehykselläLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC8430

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Ari Rantala
 • Teemu Siikaniemi

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Suoritettuasi tämän opintojakson osaat toteuttaa valitulla sovelluskehyksellä web-sovelluksia, jotka web-palvelinohjelmoinnin osalta vastaavat ja skaalautuvat erilaisiin tarpeisiin.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoite:
Osaat toteuttaa valitulla sovelluskehyksellä web-sovelluksia, jotka web-palvelinohjelmoinnin osalta vastaavat ja skaalautuvat erilaisiin tarpeisiin. Tunnet erilaisten aihealueen sovelluskehysten keskeisimpiä vahvuuksia ja osaat toteuttaa sovelluksia ainakin yhden tällaisen sovelluskehyksen avulla.

Sisältö

- yleiskatsaus ajankohtaisiin web-palvelinpuolen sovelluskehyksiin
- valitun sovelluskehyksen käyttämän ohjelmointikielen perusteet
- valitun sovelluskehyksen keskeiset ominaisuudet ja käyttö

Esitietovaatimukset

- ohjelmoinnin perustaidot
- web-julkaisun perustaidot (mm. HTML ja CSS)
- JavaScriptin perustaidot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Opiskelija tietää keskeiset web-palvelinohjelmoinnin sovelluskehykset. Opiskelija tietää sovelluskehyksellä rakennettavan web-sovelluksen keskeiset rakennusosat ja työvälineet niiden luomiseksi. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen web-palvelinsovelluksen sovelluskehyksellä, jossa käyttöliittymä kommunikoi palvelinpuolen kanssa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskehyksellä sellaisen web-palvelinsovelluksen, jossa käyttöliittymä kommunikoi palvelinpuolen kanssa siten, että palvelimella on sovelluksen hyödynnettävänä jokin tietokanta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskehyksellä sellaisen CRUD-toiminnallisuuden sisältävän web-palvelinsovelluksen, jossa tietoturvanäkökohdat on otettu huomioon. Opiskelija osaa dokumentoida toteutuksen arkkitehtuurin ja rakennusosat keskeisimmiltä osin.

Kiitettävä 4: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskehyksellä sellaisen web-palvelinsovelluksen, jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Toteutetussa sovelluksessa on käytetty erilaisia käyttäjärooleja ja autentikointimenetelmiä. Opiskelija osaa syntetisoida sovellukseensa tarkoituksenmukaisella tavalla sellaisia opintojakson aihealueen ohjelmakirjastoja, joita ei suoraan opintojaksolla esitelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskehyksellä sellaisen hyviä käytänteitä noudattavan web-palvelinsovelluksen, jossa opintojaksolla käsiteltyjä tekniikoita on käytetty laajasti ja jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Sovellus on dokumentoitu kattavasti ja selkeästi. Sovellus ja dokumentaatio on esitetty audiovisuaalisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ratkaisuissaan.

Oppimateriaalit

Kuvataan toteutuksen yhteydessä.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Teemu Siikaniemi
Groups
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

Purpose:
After completing this course you are able to implement with the chosen application framework web applications that as for the web server programming respond and scale to various needs.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering practice

Learning outcomes:
You are able to implement web applications using the selected application framework that meet and scale to various needs in terms of web server programming. You are familiar with the key strengths of various application frameworks in the field and are able to implement applications using at least one such application framework.

Content

- Overview on topical web server side application frameworks
- Basics of the programming language of the chosen application framework
- The key features and use of the chosen application framework

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material in GitLab-environment

Teaching methods

Contact lessons and hands-on exercises

Can be studied virtually

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The procedures for admission are described in the Degree Regulations and the Study Guide. The course teacher provides further information on any specific procedures for the course if needed.

Student workload

Lessons and guidance (~30h)
Exercises and an optional research/project assignment (~105 h)
135 hours in total

Further information

Final grade is based on the submitted exercises (grades 1-3) and the optional research/project assignment (grades 4-5)

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1: The student knows the essential application frameworks for web server programming. The student knows the key functional elements and tools to create the web application built with the application framework. The student is able to implement a simple web server application with the application framework where the user interface communicates with the server side.

Satisfactory 2: The student is able to design and implement with application framework a web application where the user interface communicates with the server side so that the server contains a database used by the application.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: The student is able to design and implement with the application framework a web server application containing CRUD functionality where data security has been considered. The student is able to document the implementation architecture and the functional elements for the most essential parts.

Very good 4: The student is able to design and implement with the application framework a web server application where the choices have been justified. The implemented application contains various user roles and authentication methods. The student is able to synthesize to their application purposefully such program libraries that have not been introduced directly in the course.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: The student is able to design and implement with the application framework a web server application following good practices where the techniques discussed in the course are used widely and the choices are justified. The application has been documented comprehensively and clearly. The application and documentation have been presented audiovisually. The student is able to assess their own competence in their solutions critically.

Qualifications

- Basics in programming
- Basic skills in web publishing (e.g. HTML and CSS)
- Basic skills in JavaScript

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

29.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Teemu Siikaniemi

Objective

Purpose:
After completing this course you are able to implement with the chosen application framework web applications that as for the web server programming respond and scale to various needs.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering practice

Learning outcomes:
You are able to implement web applications using the selected application framework that meet and scale to various needs in terms of web server programming. You are familiar with the key strengths of various application frameworks in the field and are able to implement applications using at least one such application framework.

Content

- Overview on topical web server side application frameworks
- Basics of the programming language of the chosen application framework
- The key features and use of the chosen application framework

Location and time

ExchangeStudent: 5

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material in GitLab/LabraNet -environment

Teaching methods

Lessons and hands-on exercises

Student workload

Lessons and demonstrations 35h, exercises 70h, independent study 30h
135h in total

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1: The student knows the essential application frameworks for web server programming. The student knows the key functional elements and tools to create the web application built with the application framework. The student is able to implement a simple web server application with the application framework where the user interface communicates with the server side.

Satisfactory 2: The student is able to design and implement with application framework a web application where the user interface communicates with the server side so that the server contains a database used by the application.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: The student is able to design and implement with the application framework a web server application containing CRUD functionality where data security has been considered. The student is able to document the implementation architecture and the functional elements for the most essential parts.

Very good 4: The student is able to design and implement with the application framework a web server application where the choices have been justified. The implemented application contains various user roles and authentication methods. The student is able to synthesize to their application purposefully such program libraries that have not been introduced directly in the course.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: The student is able to design and implement with the application framework a web server application following good practices where the techniques discussed in the course are used widely and the choices are justified. The application has been documented comprehensively and clearly. The application and documentation have been presented audiovisually. The student is able to assess their own competence in their solutions critically.

Qualifications

- Basics in programming
- Basic skills in web publishing (e.g. HTML and CSS)
- Basic skills in JavaScript