Siirry suoraan sisältöön

Olio-ohjelmointiLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC8440

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Esa Salmikangas

Osaamistavoitteet

Tavoitteet:
Tunnet olio-ohjelmoinnin käsitteet ja ymmärrät perusteorian. Opit suunnittelemaan ja dokumentoimaan luokkia ja olioita sekä niiden välistä vuorovaikutusta. Osaat ohjelmoida olio-ohjelmointikielellä käyttäen luokkia ja olioita, sekä osaat soveltaa olio-ohjelmointia käytännön ongelmien ratkaisussa.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Osaat olio-ohjelmoinnin keskeiset käsitteet, osaat suunnitella luokkia ja niiden välistä vuoroavaikutasta sekä osaat ohjelmoida oliokielellä luokkia ja olioita käyttäen.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin perusteet
Luokkien määrittely ja suunnittelu
Olioiden kuvauskieli (UML)
Olion tila ja elinkaari
Kapselointi
Periyttäminen
Monimuotoisuus
Koostaminen
Rajapinnat
Kokoelmaluokat
Yksikkötestaus
Suunnittelumallit

Esitietovaatimukset

Tietokoneen käyttötaidot, Ohjelmoinnin perusteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaaminen arvioidaan palautettujen harjoitustehtävien sekä kokeen perusteella.

Hyväksytty/välttävä 1: Tunnistat olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian. Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa joitakin yksinkertaisia luokkarakenteita. Osaat toteuttaa olio-ohjelmoinnin avulla joitakin ohjelmia.

Tyydyttävä 2: Tunnistat olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian.Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa yksinkertaisia luokkarakenteita. Osaat toteuttaa olio-ohjelmoinnin avulla joitakin käytännön tarpeita toteuttavia ohjelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Osaat olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian. Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa luokkarakenteita. Osaat olio-ohjelmointikielen ja osaat toteuttaa sen avulla käytännön tarpeita toteuttavia ohjelmia.

Kiitettävä 4: Hallitset olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian. Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa vaativia luokkarakenteita. Osaat olio-ohjelmointikielen ja osaat toteuttaa sen avulla käytännön tarpeita toteuttavia ohjelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset kattavasti olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian. Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa vaativia luokkarakenteita. Osaat kattavasti olio-ohjelmointikielen ja osaat toteuttaa monipuolisesti olio-ohjelmoinnin avulla käytännön tarpeita toteuttavia ohjelmia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0: Ei hallitse aihealuetta.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Jani Immonen
Groups
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

Purpose:
You master the concepts of object-oriented programming and understand the basic theory. You learn to design and document classes and objects as well as their interaction. You are able to program using an object-oriented programming language with classes and objects and know how to apply object-oriented programming when solving practical problems.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering practice

Learning outcomes:
You know the key concepts of object-oriented programming, you know how to design classes and the interaction between them, and you know how to program in an object-oriented language using classes and objects.

Content

Basics in object-oriented programming
Definition and design of classes
Description language for objects (UML)
Object state and life cycle
Encapsulation
Inheritance
Polymorphism
Aggregation
Interfaces
Collections
Unit testing
Design models

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

course website (material, exercises)

Teaching methods

lessons, online lessons, exercises, exam

Exam schedules

to be announced in the beginning of the course

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Verification of previously acquired competence or programming exam

Student workload

lessons and demos 40h, exercises 60h, independent study 30h, exam 5h

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The knowledge is assessed based on returned assignments and exam.

Pass / Sufficient 1: You recognize the concepts and theory of object-oriented programming. You are able to design, document and implement some simple class structures. You are able to implement some programs with object-oriented programming.

Satisfactory 2: You recognize the concepts and theory of object-oriented programming. You are able to design, document and implement simple class structures. You are able to implement with object-oriented programming some programs fulfilling some practical needs.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: You know the concepts and theory of object-oriented programming.You are able to design, document and implement class structures. You know object-oriented programming language and you are with it able to implement programs carrying out practical needs.

Very good 4: You master the concepts and theory of object-oriented programming. You are able to design, document and implement class structures. You know object-oriented programming language and you are with it able to implement programs carrying out practical needs.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: You master extensively the concepts and theory of object-oriented programming. You are able to design, document and implement demanding class structures. You have fluent command of the object-oriented programming language and you are able to implement with object-oriented programming programs carrying out practical needs.

Assessment criteria, approved/failed

Hylätty 0: Ei hallitse aihealuetta.

Qualifications

Basic ICT skills, basics in programming

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

29.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

40 % Face-to-face, 60 % Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Esa Salmikangas

Objective

Purpose:
You master the concepts of object-oriented programming and understand the basic theory. You learn to design and document classes and objects as well as their interaction. You are able to program using an object-oriented programming language with classes and objects and know how to apply object-oriented programming when solving practical problems.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering practice

Learning outcomes:
You know the key concepts of object-oriented programming, you know how to design classes and the interaction between them, and you know how to program in an object-oriented language using classes and objects.

Content

Basics in object-oriented programming
Definition and design of classes
Description language for objects (UML)
Object state and life cycle
Encapsulation
Inheritance
Polymorphism
Aggregation
Interfaces
Collections
Unit testing
Design models

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

course website (material, exercises)

Teaching methods

lessons, online lessons, exercises, exam

Exam schedules

to be announced in the beginning of the course

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Verification of previously acquired competence or programming exam

Student workload

lessons and demos 40h, exercises 60h, independent study 30h, exam 5h

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The knowledge is assessed based on returned assignments and exam.

Pass / Sufficient 1: You recognize the concepts and theory of object-oriented programming. You are able to design, document and implement some simple class structures. You are able to implement some programs with object-oriented programming.

Satisfactory 2: You recognize the concepts and theory of object-oriented programming. You are able to design, document and implement simple class structures. You are able to implement with object-oriented programming some programs fulfilling some practical needs.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: You know the concepts and theory of object-oriented programming.You are able to design, document and implement class structures. You know object-oriented programming language and you are with it able to implement programs carrying out practical needs.

Very good 4: You master the concepts and theory of object-oriented programming. You are able to design, document and implement class structures. You know object-oriented programming language and you are with it able to implement programs carrying out practical needs.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: You master extensively the concepts and theory of object-oriented programming. You are able to design, document and implement demanding class structures. You have fluent command of the object-oriented programming language and you are able to implement with object-oriented programming programs carrying out practical needs.

Assessment criteria, approved/failed

Hylätty 0: Ei hallitse aihealuetta.

Qualifications

Basic ICT skills, basics in programming