Siirry suoraan sisältöön

Android-sovelluskehitysLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC8460

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Pasi Manninen

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Käytyäsi tämän opintojakson tiedät ja ymmärrät Android-teknologian mahdollisuudet toteuttaa eri päätelaitteissa toimivia natiiveja sovelluksia. Pystyt aloittamaan työskentelyn Android-teknologiolla rakennettavien mobiilisovellusten kehittäjänä.

EUR-ACE-osaamiset:
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys

Osaamistavoitteet:
Tunnistat Android-teknologian mahdollisuudet sovelluksien toteuttamiseen. Osaat suunnitella ja kehittää sovelluksia Android-teknologialla eri päätelaitteisiin.

Sisältö

Android-sovelluskehityksen esittely
Johdatus Kotlin-ohjelmointikieleen
Android Studion käyttö
Käyttöliittymän suunnittelu
Androidin viestintä Intenteillä
Ulkoisen tiedon lataaminen ja visualisointi
Arkkitehtuurikomponenttien käyttäminen
Google-karttojen käyttö
Tiedon tallentaminen laitteeseen
Kotinäytön sovelluksien luonti
Wear-sovellusten luominen
Jetpack Composen käyttö
Sovellusten julkaisu ja kuinka ansaita rahaa

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan peruskäyttötaidot, olio-ohjelmointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1:
Tiedät ja ymmärrät Android-sovelluksen ohjelmointimahdollisuudet, mutta oman ohjelmointitaidon soveltaminen käytäntöön on suppeaa ja vaikeaa. Olet tehnyt vain osan opintojakson harjoitustehtävistä. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on kokonaisuutena suppea. Osaat suunnitella ja toteuttaa suppean Android-sovelluksen. Olet osallistunut tutkimustehtävän dokumentaation laatimiseen ja seminaariesitelmään.

Tyydyttävä 2:
Tiedät ja ymmärrät Android-sovelluksen ohjelmointimahdollisuudet ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt opintojakson keskeisimmät harjoitustehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on suppeahko. Osaat soveltaa osaamistasi Android-teknologian saralla ja toteuttaa mobiilisovelluksen Android-tekniikoilla. Laatimasi dokumentaatio on osittain sekavaa ja puutteellista. Olet pitänyt seminaariesitelmän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3:
Tiedät ja ymmärrät hyvin Android-sovelluksen ohjelmointimahdollisuudet ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt suurimman osan opintojakson harjoitustehtävistä. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on tavanomainen. Osaat analysoida Android-teknologian mahdollisuuksia ja laatia useita näkymiä sisältävän mobiilisovelluksen Android-tekniikalla. Tutkimustehtävään liitetty dokumentaatiosi kuvaa käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen sekä sovelluksen toteuttamisen. Osaat analysoida valintojasi seminaariesitelmässä.

Kiitettävä 4:
Osoitat laajempaa tietoa ja ymmärrystä Android-sovelluksien ohjelmointimahdollisuuksiin ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt melkein kaikki opintojakson tehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on vaativa. Osaat arvioida ja perustella valitsemasi teknologian mahdollisuuksia ja osaat laatia mobiilisovelluksen Android-tekniikalla, joka on virheetön ja näyttävä. Tutkimustehtävääsi liitetty dokumentaatio kuvaa kattavasti käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen, sovelluksen toteuttamisen ja julkaisemisen. Osaat arvioida ja perustella omia ratkaisujasi seminaariesitelmässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Osoitat laajaa tietoa ja ymmärrystä Android-teknologian ohjelmointimahdollisuuksiin ja osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin esimerkillisesti. Olet tehnyt opintojakson kaikki tehtävät. Valitsemasi tutkimustehtävän aihealue on haastava ja laaja. Osaat arvioida kriittisesti valitun teknologian mahdollisuuksia ja laatia mobiilisovelluksen Android-tekniikalla, joka dynaaminen ja näyttävä. Tutkimustehtävääsi liitetty dokumentaatio kuvaa kattavasti ja virheettömästi käytetyn teknologian käyttöönoton, konfiguroinnin, rakenteen, sovelluksen toteuttamisen, julkaisemisen ja testaamisen. Osaat kriittisesti arvioida ja perustella omia ratkaisujasi seminaariesitelmässä.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Pasi Manninen
Groups
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

Purpose:
After attending this course, you will know and understand the possibilities of Android technology to implement native applications that work on different devices. You will be able to start working as a developer of mobile applications built with Android technology.

EUR-ACE Competences:
EUR-ACE Engineering practice
EUR-ACE Knowledge and Understanding

Learning outcomes:
You recognize the possibilities of Android technology for implementing applications. You know how to design and develop applications with Android technology for different end devices.

Content

Android Application Development introduction
Introduction to Kotlin programming language
Using an Android Studio
Design an application UI
Android messaging system with intents
Loading and displaying an external data
Using an Architecture Components
Using a Google Maps
Save data to local device
Creating a Home Screen Widgets
Creating a Wear applications
Get started with Jetpack Compose
Publish an applications and how to make money

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material in GitLab / LabraNet service

Teaching methods

Lectures, exercises, research assignment. Can be studied virtually.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Recognition of prior learning

Student workload

Lectures 25h, exercises 80h, research assignment 30h

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1:
You know and understand the programming possibilities with Android technology; however, to produce an application with the technology causes difficulties. You have only completed the part of the course exercises. Your research task topic is restricted. You are able to plan and create a small-scale mobile application based to Android technology. You have participated in the compilation of the research assignment documentation and the seminar presentation.

Satisfactory 2:
You know and understand the programming possibilities of Android technology and can apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have done the most important exercises of the course. Your research task topic is restricted. You can apply your skills in the field of the chosen technology and implement a mobile application with Android technology. The documentation is partly disordered and insufficient. You have kept a seminar presentation.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3:
You know and understand well the programming possibilities of Android technology and you know how to apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have done most of the exercises in the course. The subject area of your chosen research assignment is conventional. You can analyze the possibilities of the chosen technology and create a mobile application with multiple views using Android technology. Your documentation attached to the research assignment describes the implementation, configuration, structure and implementation of the technology used. You can analyze your choices in a seminar presentation.

Very good 4:
You demonstrate broader knowledge and understanding of the programming possibilities of Android technology and know how to apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have completed almost all the tasks of the course. The topic area of your chosen research assignment is demanding. You know how to evaluate and justify the possibilities of your chosen technology and you know how to create a mobile application with Android technology that is error-free and attractive. The documentation attached to your research assignment comprehensively describes the implementation, configuration, structure, implementation and publication of the technology used. You can evaluate and justify your own solutions in a seminar presentation.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5:
You demonstrate extensive knowledge and understanding of the programming possibilities of Android technology and you know how to apply your knowledge to solutions of practical tasks in an exemplary manner. You have completed all the assignments of the course. The subject area of your chosen research assignment is challenging and broad. You know how to critically evaluate the possibilities of the chosen technology and create a mobile application with Android technology that is dynamic and attractive. The documentation attached to your research assignment is comprehensively and flawlessly describes the implementation, configuration, structure, application implementation, publishing and testing of the technology used. You can critically evaluate and justify your own solutions in a seminar presentation.

Qualifications

Basic IT skills, Object-oriented programming

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

29.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Pasi Manninen

Objective

Purpose:
After attending this course, you will know and understand the possibilities of Android technology to implement native applications that work on different devices. You will be able to start working as a developer of mobile applications built with Android technology.

EUR-ACE Competences:
EUR-ACE Engineering practice
EUR-ACE Knowledge and Understanding

Learning outcomes:
You recognize the possibilities of Android technology for implementing applications. You know how to design and develop applications with Android technology for different end devices.

Content

Android Application Development introduction
Introduction to Kotlin programming language
Using an Android Studio
Design an application UI
Android messaging system with intents
Loading and displaying an external data
Using an Architecture Components
Using a Google Maps
Save data to local device
Creating a Home Screen Widgets
Creating a Wear applications
Get started with Jetpack Compose
Publish an applications and how to make money

Location and time

ExchangeStudent: 5

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course material in GitLab / LabraNet service

Teaching methods

Lectures, exercises, research assignment. Can be studied virtually.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Recognition of prior learning

Student workload

Lectures 25h, exercises 80h, research assignment 30h

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1:
You know and understand the programming possibilities with Android technology; however, to produce an application with the technology causes difficulties. You have only completed the part of the course exercises. Your research task topic is restricted. You are able to plan and create a small-scale mobile application based to Android technology. You have participated in the compilation of the research assignment documentation and the seminar presentation.

Satisfactory 2:
You know and understand the programming possibilities of Android technology and can apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have done the most important exercises of the course. Your research task topic is restricted. You can apply your skills in the field of the chosen technology and implement a mobile application with Android technology. The documentation is partly disordered and insufficient. You have kept a seminar presentation.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3:
You know and understand well the programming possibilities of Android technology and you know how to apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have done most of the exercises in the course. The subject area of your chosen research assignment is conventional. You can analyze the possibilities of the chosen technology and create a mobile application with multiple views using Android technology. Your documentation attached to the research assignment describes the implementation, configuration, structure and implementation of the technology used. You can analyze your choices in a seminar presentation.

Very good 4:
You demonstrate broader knowledge and understanding of the programming possibilities of Android technology and know how to apply your knowledge to solutions for practical tasks. You have completed almost all the tasks of the course. The topic area of your chosen research assignment is demanding. You know how to evaluate and justify the possibilities of your chosen technology and you know how to create a mobile application with Android technology that is error-free and attractive. The documentation attached to your research assignment comprehensively describes the implementation, configuration, structure, implementation and publication of the technology used. You can evaluate and justify your own solutions in a seminar presentation.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5:
You demonstrate extensive knowledge and understanding of the programming possibilities of Android technology and you know how to apply your knowledge to solutions of practical tasks in an exemplary manner. You have completed all the assignments of the course. The subject area of your chosen research assignment is challenging and broad. You know how to critically evaluate the possibilities of the chosen technology and create a mobile application with Android technology that is dynamic and attractive. The documentation attached to your research assignment is comprehensively and flawlessly describes the implementation, configuration, structure, application implementation, publishing and testing of the technology used. You can critically evaluate and justify your own solutions in a seminar presentation.

Qualifications

Basic IT skills, Object-oriented programming