Siirry suoraan sisältöön

Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC6040

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Jarmo Nevala

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Sinä opit periaatteet hyökkäyksistä ja puolustusmenetelmistä sekä suojaamisesta.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyökkäys ja puolustusmenetelmät sekä suojaamisen. Opiskelija osaa myös soveltaa menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja käytännössä. Lisäksi opiskelija hallitsee opintojakson peruskäsitteet ja toteutusmenetelmät.

Sisältö

- Haittaohjelmien ja haavoittuvuuksien perusteet
- Haittaohjelmaperheet ja -tyypit
- Kyberhyökkäykset ja –hyökkäystavat
- Puolustusmenetelmien ja tietoturvateknologioiden hyödyntäminen ICT-ympäristöissä
- Kyberturvallisuuspoikkeamien käsittelyprosessi sekä käytänteet
- Järjestelmien ja ympäristöjen suojaaminen
- Digitaalisen forensiikan perusteet ja menetelmät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi teorian ja tunnistaa joitain osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön suojaamisen ja puolustamisen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti teorian ja tunnistaa kattavasti osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön suojaamisen ja puolustamisen.

Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 30.04.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
Opettaja
 • Pasi Hyytiäinen
Ryhmät
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA25KTIKY1
  Avoin amk, Kyberturvallisuus 1, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Sinä opit periaatteet hyökkäyksistä ja puolustusmenetelmistä sekä suojaamisesta.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyökkäys ja puolustusmenetelmät sekä suojaamisen. Opiskelija osaa myös soveltaa menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja käytännössä. Lisäksi opiskelija hallitsee opintojakson peruskäsitteet ja toteutusmenetelmät.

Sisältö

- Haittaohjelmien ja haavoittuvuuksien perusteet
- Haittaohjelmaperheet ja -tyypit
- Kyberhyökkäykset ja –hyökkäystavat
- Puolustusmenetelmien ja tietoturvateknologioiden hyödyntäminen ICT-ympäristöissä
- Kyberturvallisuuspoikkeamien käsittelyprosessi sekä käytänteet
- Järjestelmien ja ympäristöjen suojaaminen
- Digitaalisen forensiikan perusteet ja menetelmät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 18 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi teorian ja tunnistaa joitain osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön suojaamisen ja puolustamisen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti teorian ja tunnistaa kattavasti osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön suojaamisen ja puolustamisen.