Siirry suoraan sisältöön

Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskuksetLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC6060

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Heli Ciszek

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opiskelija hallitsee keskeisimmät kyberturvallisuuskeskusten (Security Operations Center) toiminnallisuuteen liittyvät osa-alueet: organisaatiomallit, toiminnallisuudet, tekniset ympäristöt.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija osaa toteuttaa osa-alueiden vaatimia tehtäviä: edistää teknisiä järjestelmiä lisäten organisaation havainnointikykyä, tutkia havaintojen yksityiskohtia järjestelmästä ja toimia organisaation mukaisten prosessien osana. Opiskelija pystyy tehokkaasti toimimaan SOC:n jäsenenä ja kehittämään työyhteisöään.

Sisältö

Opintojakso sisältää yleisesti kyberturvakeskuksen käsitteet ja organisaatiomallit. Opintojaksolla suunnitellaan kyberturvakeskukselle organisaatiomalli ja tekniset työvälineet poikkeamien käsittelyyn.

Esitietovaatimukset

Kyberturvallisuus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää jotain kyberturvakeskusten taustalla olevasta teoriasta. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa jotain teknisiä tietojärjestelmiä kyberturvallisuuskeskukselle. Opiskelija osallistuu prosessien suunnitteluun ryhmässä.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää kyberturvakeskusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberturvallisuuskeskukselle. Opiskelija suunnittelee ryhmässä prosesseja organisaatiolle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää monipuolisesti kyberturvakeskusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa monipuolisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberturvallisuuskeskukselle. Opiskelija suunnittelee kattavasti ryhmässä prosessit organisaatiolle.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää perusteellisesti kyberturvakeskusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa perusteellisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee perusteellisesti ryhmässä prosessit organisaatiolle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija ymmärtää tavallisesta poikkeavasti kyberturvakeskusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa tavallisesta poikkeavasti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee loistavasti ryhmässä prosessit organisaatiolle.

Oppimateriaalit

Kuvataan toteutuksen yhteydessä.