Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuuden hallintaLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC6020

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Jarmo Nevala

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan kyberturvallisuuden hallintajärjestelmän.

Hallitset käytännössä keskeisimmät kyberturvallisuuten liittyvät osa-alueet: käsitteet, käytetyt tekniset toteutustavat ja hallintamenetelmät sekä yleiset palvelunhallinnan periaatteet. Osaat soveltaa tietoja käytännön kyberturvallisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen palveluiden hallinnassa.

EUR-ACE Monialainen osaaminen
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE Viestintä ja tiimityö

Sisältö

Keskeisiä aiheita opintojaksolla ovat ISO2700x –standardiperhe ja siihen liittyvät muut frameworkit sekä niiden keskeisimmät hallintaprosessit, kuten konfiguraatioiden hallinta, tapahtumien hallinta, suojattavien kohteiden hallinta, uhkien hallinta ja riskien hallinta.

Esitietovaatimukset

Kyberturvallisuus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Opiskelija kykenee osittain ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön joidenkin palveluprosessien yhteydessä. Opiskelija osaa opastettuna ryhmässä suunnitella joitain tietoturvallisen palvelun hallinnan prosesseja

Tyydyttävä 2: Opiskelija kykenee pääpiirteittäin ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön keskeisimpien palveluprosessien kontekstissa. Opiskelija osaa suunnitella ryhmässä keskeisimpiä kyberturvallisen palvelun hallinnan prosesseja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Opiskelija kykenee ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön yleisimmässä palvelunhallinnan kontekstissa. Opiskelija osaa suunnitella ryhmässä kyberturvallisen palvelun hallinnan keskeisiltä osa-alueilta mukaan lukien tärkeimmät prosessit. Opiskelija reflektoi osittain oppimaansa.

Kiitettävä 4: Opiskelija kykenee ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön palvelunhallinnan kontekstissa. Opiskelija osaa suunnitella kyberturvallisen palvelun hallinnan huomioon ottaen kaikki tarvittavat osa-alueet. Opiskelija reflektoi oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija kykenee hahmottamaan laajasti kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön palvelunhallinnan kontekstissa. Opiskelija osaa lähes ilman ohjausta suunnitella laajan kyberturvallisen palvelun hallinnan konseptin kaikki keskeiset osa-alueet huomioiden. Opiskelija reflektoi realistisesti oppimaansa.