Siirry suoraan sisältöön

ICT-valmiudetLaajuus (3 op)

Tunnus: ZZ00CB60

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Teija Koskinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun olet käynyt tämän opintojakson, osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussasi. Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta, tietosuojasta sekä niiden vaikutuksesta opiskeluusi ja työelämään. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia. Osaat osallistua ja luoda verkkokokouksen sekä käyttää ryhmätyövälineitä.

Opintojakson osaamiset

Eettisyys
Opiskelija kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
Opiskelija ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Oppimaan oppiminen
Opiskelija arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Työelämässä toimiminen
Opiskelija osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.

Opintojakson tavoite
Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.

Sisältö

Tietotekniikan perusteet -osioissa opiskelet tietotekniikan peruskäsitteistön ja tietokoneen laitteiston. Perehdyt myös tekijänoikeuteen, ergonomiaan ja ICT-alan ympäristövaikutuksiin sekä Teamsiin kommunikaatio- ja ryhmätyövälineenä.
Tekstinkäsittely -osioissa opiskelet keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. Jamkin raportit) käsittelyyn ja opettelet laatimaan asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan.
Taulukkolaskenta -osioissa opiskelet taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot, yleisimmät funktiot sekä kaavioiden tekemisen ja niiden soveltamisen ohjelmassa.
Esitysgrafiikka -osioissa opiskelet ohjelman käyttämistä monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi. Opiskelet myös esityksen hallinnan ja muokkaamisen perustyylin avulla.

Tutkinto-ohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saavuttaaksesi sinun tulee osoittaa, että hallitset tietotekniset perustaidot opiskelun ja työelämän edellyttämällä tasolla. Sinulla on myös valmiuksia kehittää omaa tietoteknistä osaamistasi. Osaamisesi arvioidaan palautettavien harjoitustöiden perusteella.

Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia. Tunnistat ja osaat käyttää organisaation tarjoamia ryhmätyö- ja verkkoviestintävälineitä.

Lisätiedot

Opintojaksosta voi anoa hyväksilukua, jos vastaavasta Jamkissa suoritetusta opintojaksosta on kulunut enintään 3 vuotta ja todistus vastaavasta suorituksesta on liitettävä mukaan. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Jamkin opiskelijalle www-sivuilta ja eahot -menettelystä.

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa tutkintoa Jamkista tai hänellä ei ole opintojaksoa suoritettuna Jamkissa muuten, hänen tulee hyväksiluvun lisäksi palauttaa itse tehty Jamkin raportointiohjeen mukainen raporttipohja opintojakson opettajalle. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa erillinen selvitys ICT-osaamisestaan muotoiltuna asiakirjastandardin SFS2487 mukaan, koska pelkkä merkintä todistuksessa ei kerro kaikkea kurssin/opintojakson sisällöstä. Tällöin varmistutaan opintojen yhteensopivuudesta.

Enrollment

01.08.2023 - 22.08.2024

Timing

21.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Construction Management
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
Teachers
 • Henri Tervakoski
 • Heli Ciszek
Groups
 • TIC24S2
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • ZJATTV24S2
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Päivä
 • TTV24S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV24S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJATTV24S3
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Päivä
 • ZJATAR24SS
  Avoin amk, Automation and Robotics, Päivä
 • ZJATTV24SM
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto
 • TTV24SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TLP24VS
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK) vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TTV24S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TAR24S1
  Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
 • TIC24S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TLP24S1
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Objective

The objectives of the course
Upon completion of this course you know how to use information and communication technology with your studies. You have a basic knowledge of immaterial rights, information security, data privacy and their impact on your studies and work life. You can use the office software such as word processing, presentation graphics and spreadsheet calculating diversely. You can participate and create network meeting and use the teamwork tools.

Course competences

Ethics
You are able to take responsibility for their own actions and their consequences and reflects on them in accordance with the ethical principles and values of their field.
You take others into account and promote equality and non-discrimination.

Learning to learn
You assess and develop your competence and learning methods in different learning environments.

Operating in a workplace
You are able to act professionally in communication and interaction situations at a workplace.
You utilise the opportunities offered by technology and digitalisation in your work.

The learning objectives of the course
You have basic knowledge of immaterial rights, information security, data privacy and their impact on your studies and work life. You can use the office software such as word processing, presentation graphics and spreadsheet calculating diversely.

Content

In Basics of ICT module you will study the basic concepts of information and communication technology. You will also study basic concepts of immaterial rights, ergonomics, the environmental impact of ICT and Microsoft Teams as a communication and cooperative tool.
In Word Processing module you will study the key functions of word processing software to enable drawing up of documents conforming to document standard and reports conforming to the JUAS reporting instructions.
In Spreadsheet module you will study the software key operations, most common functions and charts and their practical usage.
In Presentation graphics module you will study how to use a presentation graphics software to prepare a high-quality presentation. You will also study how to control and edit the presentation by using the master slides.

The course may also include on a degree program specific basis other key information technology sectors required for field-specific skills.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Theory material for ICT Skills. https://oppimateriaalit.jamk.fi/en/ict-valmiudet/basics_of_ict/

Teaching methods

You will be studying the contents of this course using videomaterial. Videos consist of basic functionalities and their use. After familiarizing yourself with the functionalities, you will be applying the contents into practise in weekly exercises and in larger assignments that combine the contents of weekly exercises.

Exam schedules

The overall assessment of the course is done in three phases based on the weekly exercises and learning assignments. Assessment phases can be considered as an "exam and it's re-takes". In case the course is not yet completed at the time of first / second assessment phase, you have possibility to complete the course before the last assessment.

Student workload

Time consumption based on course credits is 81 hours.
- Learning the weekly topic, weekly exercises, 11 pcs: 60 h
- Learning assignments: 21 h

Further information

Assessment of the course is implemented as continuous assessment. You will be given feedback in the e-learning environment, related to your returns. This supports continuous working on the course.

Assessment is done based on criteria of the weekly exercises and learning assignments, that are presented at the beginning of the course. Passing the course requires passing all the exercises and assignments.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

To pass this course you must demonstrate that you master the basic ICT skills at a level required by your studies and working life. You are also capable of improving your ICT skills. Your abilities are assessed based on the course assignments and tasks.

You have basic knowledge of immaterial rights, information security, data privacy and their impact on your studies and work life. You can use the office software such as word processing, presentation graphics and spreadsheet calculating diversely. You recognize and can use the teamwork and network communication tools your organization provides.

Further information

The course can be accredited if the previous course is completed in UAS within the last 3 years. The excerpt of the study card must be included with the accreditation documents. The documents and the instructions are available on UAS. For students web pages and the accreditation process.

If you have no prior credits or degree directly from UAS, you will also create the UAS reporting model in addition with the accreditation documents. Also the student will include a separate document formatted according to the SFS2487 standard document covering the description of the content of the previous ICT course/courses. This is done in order to verify the content of the previous course/courses.