Siirry suoraan sisältöön

Linuxin käyttö ja hallintaLaajuus (4 op)

Tunnus: TT00CD71

Laajuus

4 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Juho Pekki
 • Teemu Siikaniemi

Osaamistavoitteet

Suoritettuasi opintojakson ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja osaat työskennellä, sekä hallinnoida käyttöjärjestelmää tekstipohjaisen käyttöliittymän avulla.

Osaat selittää Linux-käyttöjärjestelmän keskeiset käsitteet ja käyttää komentoriviltä annettavia peruskomentoja sekä apuohjelmia. Osaat hallinnoida tiedostojärjestelmää, käyttäjätilejä ja ryhmiä sekä ymmärrät oikeuksienhallinnan merkityksen. Osaat käyttää paketinhallintajärjestelmiä ohjelmistojen asentamiseen ja päivittämiseen. Osaat monitoroida ja hallita järjestelmäprosesseja ja palveluita. Osaat ratkaista yleisiä ongelmia ja tehdä vianmääritystä käyttämällä lokitiedostoja ja verkkotyökaluja.

EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
Ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän keskeiset käsitteet ja arkkitehtuurin. Ymmärrät käyttäjätilien ja ryhmien hallinnan merkityksen.

EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Osaat hallita Linux-järjestelmän keskeisimpiä toimintoja ja käyttää komentorivin työkaluja. Osaat hallita tiedostojärjestelmää ja käyttäjätilien oikeuksia. Osaat asentaa ja päivittää ohjelmistoja ja hallita järjestelmäprosesseja ja palveluita.

Sisältö

Tiedostojärjestelmän rakenne
Tiedostojärjestelmän peruskomennot
Oikeuksienhallinta
Apuohjelmat ja työkalut
Paketinhallinta
Prosessinhallinta
Käyttäjienhallinta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1)
Tunnet Linux-käyttöjärjestelmän peruskäsitteet ja osaat käyttää keskeisimpiä peruskomentoja. Osaat luoda käyttäjäryhmiä ja liittää käyttäjiä niihin sekä muokata tiedostojen ja hakemistojen käyttöoikeuksia perustasolla.

Tyydyttävä (2)
Ymmärrät käyttöoikeuksien hallinnan merkityksen ja osaat määritellä käyttöoikeuksia tiedostojärjestelmässä. Osaat käyttää yksinkertaisia komentorivityökaluja ja apuohjelmia tehtävien suorittamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Osaat käyttää käyttäjäryhmiä pääsyn rajoittamiseen ja hallita käyttäjäoikeuksia. Hallitset paketinhallinnan perusteet ja osaat asentaa ja päivittää ohjelmistoja. Osaat käyttää sujuvasti erilaisia komentoja.

Kiitettävä (4)
Osaat hyödyntää käyttäjäryhmiä pääsyn rajoittamiseen ja hallita käyttäjäoikeuksia tehokkaasti. Osaat käyttää monipuolisesti erilaisia komentoja. Ymmärrät prosessien hallinnan merkityksen ja osaat hallita aktiivisia prosesseja ja palveluita. Osaat ajastaa yksinkertaisia tehtäviä järjestelmän työkaluilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)
Osaat kattavasti soveltaa käyttäjäryhmiä ja oikeuksien hallintaa sekä yhdistellä erilaisia komentorivityökaluja tehostaaksesi työskentelyäsi. Osaat hallita prosesseja ja palveluita monipuolisesti ja tehokkaasti. Osaat ajastaa monimutkaisia tehtäviä järjestelmän työkaluilla. Pystyt tunnistamaan järjestelmän ongelmia käyttäen lokitiedostoja, dokumentaatiota ja verkkoresursseja.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Juho Pekki
Groups
 • TIC24S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • ZJATIC24S1
  Avoin amk,ICT, Information and Communication Technology, Päivä

Objective

After completing the course, you will understand the most important concepts of the Linux operating system (Linux OS) and know how to work with and manage the operating system using a text-based user interface.

After completing the course you can explain the key concepts of the Linux operating system and use basic commands and auxiliary programs given from the command line. You can manage the filesystem, user accounts and groups and understand the importance of access rights management. You can use package management systems to install and update software. You can monitor and manage system processes and services. You can solve common problems and troubleshoot using log files and network tools.

EUR-ACE Knowledge and Understanding
You understand the key concepts and architecture of the Linux operating system. You understand the importance of managing user accounts and groups.

EUR-ACE Engineering Practice
You know how to manage the key functions of the Linux system and use command-line tools. You know how to manage the filesystem and user account permissions. You know how to install and update software and manage system processes and services.

Content

Structure of filesystem
Basic commands of the filesystem
Access permissions
Auxiliary programs and tools
Package management
Process management
User management

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course website (material and exercises)

Teaching methods

- Lectures
- Assignments and exam

Exam schedules

Timing of the exam is informed on the first lecture.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

Contact lessons 30 h
Self studying and assignments 78 h
Total 108 h

Further information

The student must sign the course feedback as having been given (assignment in Moodle).
Grade is determined by points from optional assingments and from the exam.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient (1)
You are familiar with the basic concepts of the Linux operating system and can use basic commands. You know how to create user groups, add users to them, and modify file and directory permissions at a basic level.

Satisfactory (2)
You understand the meaning of permissions and you are able to apply permissions in the management of filesystems. You know how to use simple command-line tools and auxiliary programs to perform tasks.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good (3)
You know how to use groups to restrict access and manage user permissions. You understand the basics of package management and know how to install and update software. You know how to use various commands proficiently.

Very good (4)
You know how to use groups to restrict access and manage user permissions effectively. You know how to use various commands proficiently. You understand the importance of process management and can manage active processes and services. You know how to schedule basic tasks using system tools.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent (5)
You know how to comprehensively apply user groups and permission management, and combine various command-line tools to increase productivity. You know how to manage processes and various services comprehensively and effectively. You know how to schedule complex tasks using system tools. You know how to identify system problems using log files, documentation, and online resources.