Siirry suoraan sisältöön

Röntgenhoitaja

Tunnus: 21RHJ

Opetuskielet

  • suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan kaikki

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
7R00BY29 Asiantuntijuuteen kasvu 3
7R00BO86 Ensiapu 3
7R00BO88 Ihmisen anatomia ja fysiologia 5
7R00BY17 Isotooppilaitetekniikka 3
7R00BY35 Isotooppitutkimukset, lääkesädehoidot ja säteilysuojelu II 5
7R00BP01 Kuvantamisen tekniikka ja orientoiva harjoittelu JKL 1 - 2
7R00BU33 Kuvantamistutkimukset, harjoittelu 5 - 8
7R00BP00 Lääkelaskut 1 - 2
7R00BU39 Magneettitutkimukset 3
7R00BO98 Matematiikka, fysiikka ja säteilyfysiikka 1 - 5
7R00BP02 Natiiviröntgentutkimukset JKL 1 - 2
7R00CA36 Opinnäytetyö 5
7R00BO85 Orientaatio opiskeluun ja sosiaali- ja terveysalan ammattiin 5
7R00BO97 Orientaatio röntgenhoitajan ammattiin + tuutori 1 - 2
7R00BO91 Potilaan hoito ja orientoiva harjoittelu 5
7R00BP03 Potilaan hoitoa tukevat opinnot 1 - 3
7R00BO90 Potilaan lääkehoito 3
7R00BU36 Potilaan säteilyaltistuksen optimointi 4
7R00BY16 Professional English for Radiographers 3
7R00BU37 Rintojen kuvantamistutkimukset 3
7R00BU75 Sosiaali- ja terveysalan etiikka ja ammattietiikka 2
7R00BY37 Svenska för röntgenskötare, muntlig 2
7R00CA39 Syöpätaudit 3
7R00BY36 Sädehoidon laitteet ja säteilysuojelu sädehoidossa 2
7R00BY18 Sädehoidon suunnittelu 3
7R00CA37 Sädehoito ja sädehoitoa saavan potilaan tukeminen 5
7R00BU35 Sädehoito ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö 2 - 5
7R00BU40 Tekninen laadunvarmistus 2
7R00BO99 Tietojenkäsittelyn työpaja 1 - 3
7R00BU38 Tietokonetomografiatutkimukset 5
7R00BU34 Tilastotiede 2
7R00CP57 Toimintayksikön johtaminen, terveystaloustiede ja yrittäjyys 3
7R00BU32 Topografinen anatomia 3
7R00BO89 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia 5
7R00BY15 Varjoainetutkimukset ja toimenpiteet 3