Siirry suoraan sisältöön

Future Factory -projektiLaajuus (10 op)

Tunnus: ZZPP0920

Laajuus

10 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Mari Hakkarainen, Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Marika Puttonen, Toimeksiannot ja opiskelijoiden omat projektit

Osaamistavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 30.06.2025

Ajoitus

09.09.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Jouni Huotari
 • Eetu Lehtonen
 • Kaisa Kinnunen
 • Sami Koponen
 • Teemu Laitinen
 • Susanna Riekkinen
 • Matti Mieskolainen
 • Johanna Lehosmaa
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Essi Säynätmäki
 • Nina Viertorinne

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

NON-STOP TOTEUTUS. Tälle toteutukselle voi ilmoittautua vain ne opiskelijat, joiden kanssa toimeksiannosta on sovittu vastuuopettajan (Nina Viertorinne) kanssa.

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti toteutettava verkko-opintojakso.
FF projektin toteutus, 7 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana suunnittelet opiskelijatiimissä työelämän kehitystarpeeseen liittyvän pienimuotoisen projektin. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi opiskelijatiimissä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

7 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa opintojakson 3 op osasuorituksen Projektin suunnitteluosaaminen -Moodle verkkokurssin sijasta TTC 2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Lisätietoja opiskelijoille

3 op:
• Verkkotentti (50%) Numeroarviointi 1-5
• Projektisuunnitelman esittely (50%) Hyväksytty/Hylätty

7 op:
• Portfolio ja reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen) Hyväksytty/Hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Enrollment

01.08.2024 - 30.08.2024

Timing

03.09.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual portion

5 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

50 % Face-to-face, 50 % Online learning

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Jouni Huotari
 • Francesca Allievi
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Johanna Lehosmaa
 • Marjo Turunen
 • Essi Säynätmäki
 • Nina Viertorinne

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

Note! This implementation is only in English! All students completing FF project studies 10 ECTS in fall 2024 are enrolled for this course implementation.

1. The student starts his studies by selecting the assignment you want to work on in Moodle. Recognition of Prior Learning and Experience -applications must be handled before the selection of the assignment.
2. After selecting an assignment, the student joins the assignment-specific Moodle workspace by self-registration and joins the project group.

Between joint meetings, the student groups work under student leadership and meet with coaches according to the assigned schedule.

FF project planning 3 cr
Implementation of the FF project 5 cr
Sustainable development 2 cr

3 cr FF Project planning:

This part of the couse is implemented flexibly as online studies and distance learning. Studies include independent study and teamwork. The course utilizes digital and interactive tools. The student group agrees on how to implement teamwork. Group guidance supports task performance.
During the course, you plan a small-scale project related to the development needs of working life in the student team. Project planning proceeds in stages. During the stages, you will independently study the theory related to project activities, share your sectoral expertise and your sustainable development expertise in the student team. You use design support tools at different stages of the design work. As a result of the phased work, a project plan is created, which you present together with your student team.

5 cr Project implementation:

Competence assessment is based on reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and feedback from the supervisor)
You will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
The client will be provided with the usable output (s) of the project as group work.

2 cr Sustainable development:
1 cr independent online studies and 1 cr consideration and review of sustainable development goals in the planning and implementation of the project.

Exam schedules

To be announced at the beginning of the course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Accreditation (replacement and inclusion)
Recognition of prior or informal learning
Studification
More detailed instructions can be found in the degree regulations and the study guide:
https://www.jamk.fi/en/for-students/degree-student/recognition-of-prior-learning-and-experience

Applications for accreditation must be sent before the start of the course, at the latest in the first week of the course before the selection of the assignment. Applications received after this will not be processed.

Student workload

Project Planning 3 cr
Sustainable Development 2 cr
Project Implementation 5 cr

Further information

Project Planning 3 cr:
• Online exam (50%) (individual task)
• Presentation of the preliminary project plan (50%) Pass/Fail (group task)

Sustainable Development 2 cr + Project implementation 5 cr:
• Online exam of sustainable development. Pass/Fail (individual task)
• reflection (incl. Reflection on one's own activities and in a group, peer feedback, possible working life and supervisor's feedback) Pass/Fail
• Project plan Pass/Fail (group task)
• Project report Pass/Fail (group task)

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 29.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Anne-Maria Raitio
 • Juha Ruuska
 • Antony Smal
 • Juha Sipilä
 • Kalevi Jaaranen
 • Sameli Rinta-Hirvelä
 • Petrus Syvänperä
 • Jouko Kotkansalo
 • Suvi Ahonen
 • Laura Salo
 • Heikki Sateila
 • Minna Nyman
 • Miikka Parviainen
 • Janne Koskenkorva
 • Antti Kauppinen
 • Hannu Haapamaa
 • Arjo Forsman

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

Huom! Tämä on suomenkielinen toteutus! Tälle toteutukselle ilmoittautuvat kaikki Future Factory projektiopintoja 10 op syksyllä 2024 suorittavat opiskelijat. Huom! Jos työstät opintojaksolla omaa projektia, ota yhteyttä vastuuopettajiin ja ilmoittaudu Nonstop-toteutukselle.

1. Opiskelija aloittaa opinnot valitsemalla Moodlessa toimeksiannon, jonka parissa haluaa työskennellä. Mahdolliset hyväksilukuasiat tulee hoitaa ennen toimeksiannon valintaa.
2. Toimeksiannon valinnan jälkeen opiskelija liittyy toimeksiantokohtaiseen Moodle-työtilaan itserekisteröitymällä ja liittyy projektiryhmään.

Yhteisten tapaamisten välissä opiskelijaryhmät työskentelevät opiskelijajohtoisesti ja tapaavat valmentajia toimeksiantokohtaisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

FF projektin suunnittelu 3 op
FF projektin toteutus, 5 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.
Kestävä kehitys 2 op

3 op FF Projektin suunnittelu:

Osio toteutetaan verkko- ja etäopintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana aloitat suunnittelemaan työelämälähtöistä projektia yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi projektiryhmässä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy alustava projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

5 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu yksilö- ja ryhmäreflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen), projektisuunnitelmaan sekä projektiraporttiin.
Osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

2 op Kestävä kehitys:
1 op itsenäisesti opiskeltavat verkko-opinnot ja 1 op projektin suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä tapahtuva kestävän kehitykset tavoitteiden huomiointi ja tarkastelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen (oma projekti)
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Hyväksilukuhakemukset on lähetettävä vastuuopettajalle ennen opintojakson alkua, viimeistään opintojakson ensimmäisellä viikolla ennen toimeksiannon valintaa. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op
Kestävä kehitys 2 op
Projektin toteuttaminen 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op:
• Verkkotentti (50%) Hyväksytty/hylätty (yksilötehtävä)
• Alustava projektisuunnitelma (50%) Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Kestävä kehitys 2 op ja projektin toteuttaminen 5 op:
• Kestävän kehityksen verkkotentti. Hyväksytty/Hylätty (yksilötehtävä)
• Reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, ryhmäreflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen) Hyväksytty/Hylätty
• Projektisuunnitelma Hyväksytty/hylätty (ryhmätehtävä)
• Projektirapotti Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.04.2024

Ajoitus

12.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Anu Pelkonen
 • Eetu Lehtonen
 • Kristiina Juntunen
 • Juha Ruuska
 • Kaisa Kinnunen
 • Antony Smal
 • Aapeli Piesala
 • Johanna Lehosmaa
 • Antero Kivelä
 • Juha Sipilä
 • Katri Kainulainen
 • Teppo Flyktman
 • Marika Puttonen
 • Mari Hakkarainen
 • Hanna Karhu
 • Emilia Lahdenperä
 • Jenni Koivumäki
 • Mirja Riipinen
 • Elina Fisk
 • Timo Puukko
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Hannu Haapamaa

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

NON-STOP TOTEUTUS. Tälle toteutukselle voi ilmoittautua vain ne opiskelijat, joiden kanssa toimeksiannosta on sovittu etukäteen vastuuopettajan (Marika Puttonen) kanssa. Tutustu projektiopintojen intrasivustoon: https://jamkstudent.sharepoint.com/sites/Future-Factory-projektit-Elmo

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti toteutettava verkko-opintojakso.
FF projektin toteutus, 7 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana suunnittelet opiskelijatiimissä työelämän kehitystarpeeseen liittyvän pienimuotoisen projektin. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi opiskelijatiimissä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

7 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa opintojakson 3 op osasuorituksen Projektin suunnitteluosaaminen -Moodle verkkokurssin sijasta TTC 2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Lisätietoja opiskelijoille

3 op:
• Verkkotentti (50%) Numeroarviointi 1-5
• Projektisuunnitelman esittely (50%) Hyväksytty/Hylätty

7 op:
• Portfolio ja reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen) Hyväksytty/Hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 02.11.2022

Ajoitus

02.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Mikko Keskinen
 • Marika Puttonen

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on tarkoitettu vain opiskelijoille, jotka ovat saaneet FF projektiopintojen osioista hyväksiluvun.

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti toteutettava verkko-opintojakso.
FF projektin toteutus, 7 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana suunnittelet opiskelijatiimissä työelämän kehitystarpeeseen liittyvän pienimuotoisen projektin. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi opiskelijatiimissä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

7 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Satu Aksovaara
 • Jere Lamberg
 • Kaisa Kinnunen
 • Matti Mieskolainen
 • Mervi Kuustie
 • Katri Kainulainen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Sameli Rinta-Hirvelä
 • Essi Säynätmäki
 • Marika Puttonen
 • Mari Hakkarainen
 • Laura Salo
 • Suvi Ahonen
 • Minna Seikkula
 • Tomi Hiltunen
 • Saara Koskinen
 • Emilia Lahdenperä
 • Jenni Koivumäki
 • Mirja Riipinen
 • Sami Koponen
 • Janne Koskenkorva
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Nina Viertorinne

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat kaikki FF projektiopintoja 10 op keväällä 2024 suorittavat opiskelijat. OPINTOJAKSO TOTEUTUU VAIN SUOMEKSI!

1. Opiskelija aloittaa opinnot valitsemalla Moodlessa toimeksiannon, jonka parissa haluaa työskennellä. Tämä tapahtuu opintojaksoinfon jälkeen.
2. Toimeksiannon valinnan jälkeen opiskelija liittyy toimeksiantokohtaiseen Moodle-työtilaan itserekisteröitymällä ja liittyy projektiryhmään.


FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti/ryhmässä toteutettavia opintoja.
FF projektin toteutus, 5 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.
Kestävä kehitys 2 op itsenäinen opiskelu + ryhmässä tapahtuva opiskelu

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Projektiopinnoissa hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana aloitat suunnittelemaan työelämälähtöistä projektia yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi projektiryhmässä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy alustava projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

5 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu yksilö- ja ryhmäreflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen), projektisuunnitelmaan sekä projektiraporttiin.
Osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen (oma projekti)
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Hyväksilukuhakemukset on lähetettävä vastuuopettajalle ennen opintojakson alkua, viimeistään opintojakson ensimmäisellä viikolla ennen toimeksiannon valintaa. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op
Kestävä kehitys 2 op
Projektin toteuttaminen 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op hyväksytty/hylätty
• Verkkotentti (50%) (Yksilötehtävä)
• Alustava projektisuunnitelma (50%) (Ryhmätehtävä)

Kestävä kehitys 2 op ja projektin toteuttaminen 5 op hyväksytty/hylätty
• Kestävän kehityksen verkkotentti. Hyväksytty/Hylätty (yksilötehtävä)
• Reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, ryhmäreflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
• Projektisuunnitelma (ryhmätehtävä)
• Projektirapotti Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Enrollment

01.11.2023 - 04.01.2024

Timing

15.01.2024 - 31.05.2024

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual portion

5 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

50 % Face-to-face, 50 % Online learning

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Emilia Lahdenperä
 • Antony Smal
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Marika Puttonen
 • Mari Hakkarainen
 • Rositsa Röntynen

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

All English students completing FF project studies 10 ECTS in spring 2024 are enrolled for this course implementation.

1. The student starts his studies on 30.1. by selecting the assignment you want to work on in Moodle. There are assignments in both Finnish and English, from which the student can freely choose the assignment that interests him.
2. After selecting an assignment, the student joins the assignment-specific Moodle workspace by self-registration (course key: project23) and joins the project group.

Schedule:
- Independent study 30.1.-12.2 (A and B)
- KickOff event on 13 February 2023 from 13:00 to 16:00 (the location will be announced separately in the assignment-specific Moodle workspace)
- C-phase start info 6 March 2023 from 13:00 to 16:00 (the location will be announced separately in the assignment-specific Moodle workspace)
- Final seminar of project studies 15 May 2023 from 12 to 16 (the location will be announced separately in the assignment-specific Moodle workspace)

Between joint meetings, the student groups work under student leadership and meet with coaches according to the assigned schedule.

The FF project planning 3 cr part is an independently implemented online course.
Implementation of the FF project, 5 cr is a project implemented in a group.
Sustainable development 2 cr

3 cr FF Project planning:

The course is implemented flexibly as online studies. Studies include independent study and teamwork. The course utilizes digital and interactive tools. The student group agrees on how to implement teamwork. Group guidance supports task performance.
During the course, you plan a small-scale project related to the development needs of working life in the student team. Project planning proceeds in stages. During the stages, you will independently study the theory related to project activities, share your sectoral expertise and your sustainable development expertise in the student team. You use design support tools at different stages of the design work. As a result of the phased work, a project plan is created, which you present together with your student team.

5 cr Project implementation:

Competence assessment is based on reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and feedback from the supervisor)
You will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
The client will be provided with the usable output (s) of the project as group work.

Exam schedules

To be announced at the beginning of the course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Accreditation (replacement and inclusion)
Recognition of prior or informal learning
Studification
More detailed instructions can be found in the degree regulations and the study guide:
https://www.jamk.fi/en/for-students/degree-student/recognition-of-prior-learning-and-experience

Student workload

Project Planning 3 cr
Sustainable Development 2 cr
Project Implementation 5 cr

Further information

Project Planning 3 cr:
• Online exam (50%) assessment 1-5 (individual task)
• Presentation of the preliminary project plan (50%) Pass/Fail (group task)

Sustainable Development 2 cr + Project implementation 5 cr:
• Online exam of sustainable development. Pass/Fail (individual task)
• reflection (incl. Reflection on one's own activities and in a group, peer feedback, possible working life and supervisor's feedback) Pass/Fail
• Project plan Pass/Fail (group task)
• Project report Pass/Fail (group task)

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Enrollment

01.11.2023 - 04.01.2024

Timing

15.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual portion

10 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Business

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 120

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Marko Rintamäki
 • Juho Pekki
Groups
 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV20SM
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21KMM
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TTV20S3
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC21S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Location and time

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Check if you already have knowledge about topic's below:

Mandatory: Project management and practices (TTC2070) passed through.

https://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/en

Several courses like:

* Scripting
* Coding
* Networking
* Web technologies
* Innoflash

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/06-material/general_material/

Teaching methods

This course implementation is ONLY for IT-institute students, but you can join if you pass through course TTC2070 - Project Management and practices

BEWARE OF SCHEDULE! Project working every monday-tuesday full days! If you cannot join this schedule you should select general Future Factory implementation.


Future Factory (IT) 2024 will be kept default in english for all groups.
This will be a great change to learn working in international team :)

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en2024/

Employer connections

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en2024/06-material/information_hits/

Exam schedules

No exams. Project work and reporting

International connections

Course in english :)

Vaihtoehtoiset suoritustavat

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en2024/0_general/course_alternatives/

Student workload

10ECTs * 27h = 270 h

Content scheduling

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/home/

Further information

Project Report
Team Report
Personal Report

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Ajoitus

09.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Ryhmät
 • ZJA22KYK
  Avoin AMK, Karstulan lukio

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Aika ja paikka

Biotalousinstituutti, Tarvaala
Viikko 41

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on VAIN Karstulan lukiolaisille, ja toteutetaan viikolla 41 Biotalousinstituutissa

Räätälöity toteutus 2 op lähiopetuksena.

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojektin (tapahtuman suunnitelma) yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Sovellat InnoFlash –opintojaksolla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) projektin suunnittelussa.
Osaamistavoite:
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteen ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostossa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektin ratkaisua. Sovellat innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti tietoa ja erilaisia projektihallinnan menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä

Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio-osaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä

Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn viikon ajan. (Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen.)
Päivittäiset yksilöreflektiot.
Päivittäinen ryhmäreflektio. (Ryhmäreflektion sisältö kirjataan projektiraporttiin.)
Projektiraportti: PowerPoint –dokumentti (valmis pohja). Projektiryhmä dokumentoi koko viikon ajan tekemäänsä työtä yhteen dokumenttiin. Dokumentti palautetaan raporttina viikon päätteeksi.
Esitysmateriaali, jolla suunnitelma esitellään toimeksiantajalle (liitetään projektiraporttiin)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Enrollment

01.08.2023 - 25.08.2023

Timing

05.09.2023 - 22.12.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual portion

5 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

50 % Face-to-face, 50 % Online learning

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Hanna Karhu
 • Emilia Lahdenperä
 • Susanna Riekkinen
 • Matti Mieskolainen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Essi Säynätmäki
 • Marika Puttonen
 • Rositsa Röntynen
Groups
 • TLP20S1
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • MTM21S1
  Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • TLP20SAVO
  Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

Note! This implementation is only in english! All students completing FF project studies 10 ECTS in fall 2023 are enrolled for this course implementation.

1. The student starts his studies by selecting the assignment you want to work on in Moodle. Recognition of Prior Learning and Experience -applications must be handled before the selection of the assignment.
2. After selecting an assignment, the student joins the assignment-specific Moodle workspace by self-registration and joins the project group.

Between joint meetings, the student groups work under student leadership and meet with coaches according to the assigned schedule.

FF project planning 3 cr
Implementation of the FF project 5 cr
Sustainable development 2 cr

3 cr FF Project planning:

This part of the couse is implemented flexibly as online studies and distance learning. Studies include independent study and teamwork. The course utilizes digital and interactive tools. The student group agrees on how to implement teamwork. Group guidance supports task performance.
During the course, you plan a small-scale project related to the development needs of working life in the student team. Project planning proceeds in stages. During the stages, you will independently study the theory related to project activities, share your sectoral expertise and your sustainable development expertise in the student team. You use design support tools at different stages of the design work. As a result of the phased work, a project plan is created, which you present together with your student team.

5 cr Project implementation:

Competence assessment is based on reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and feedback from the supervisor)
You will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
The client will be provided with the usable output (s) of the project as group work.

2 cr Sustainable development:
1 cr independent online studies and 1 cr consideration and review of sustainable development goals in the planning and implementation of the project.

Exam schedules

To be announced at the beginning of the course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Accreditation (replacement and inclusion)
Recognition of prior or informal learning
Studification
More detailed instructions can be found in the degree regulations and the study guide:
https://www.jamk.fi/en/for-students/degree-student/recognition-of-prior-learning-and-experience

Applications for accreditation must be sent before the start of the course, at the latest in the first week of the course before the selection of the assignment. Applications received after this will not be processed.

Student workload

Project Planning 3 cr
Sustainable Development 2 cr
Project Implementation 5 cr

Further information

Project Planning 3 cr:
• Online exam (50%) (individual task)
• Presentation of the preliminary project plan (50%) Pass/Fail (group task)

Sustainable Development 2 cr + Project implementation 5 cr:
• Online exam of sustainable development. Pass/Fail (individual task)
• reflection (incl. Reflection on one's own activities and in a group, peer feedback, possible working life and supervisor's feedback) Pass/Fail
• Project plan Pass/Fail (group task)
• Project report Pass/Fail (group task)

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Eetu Lehtonen
 • Kristiina Juntunen
 • Juha Ruuska
 • Kaisa Kinnunen
 • Aapeli Piesala
 • Johanna Lehosmaa
 • Veli-Matti Häkkinen
 • Katri Kainulainen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Petrus Syvänperä
 • Marika Puttonen
 • Teppo Flyktman
 • Mari Hakkarainen
 • Emilia Lahdenperä
 • Jenni Koivumäki
 • Teemu Laitinen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
Ryhmät
 • TLS20S1
  Logistiikka
 • TSA21SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • MPT21S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS20SB
  Logistiikka (AMK)
 • SOS20SM
  Sosionomi (AMK)
 • TLS20SA
  Logistiikka (AMK)
 • SKO21SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

Huom! Tämä on suomenkielinen toteutus! Tälle toteutukselle ilmoittautuvat kaikki Future Factory projektiopintoja 10 op syksyllä 2023 suorittavat opiskelijat. Huom! Jos työstät opintojaksolla omaa projektia, ota yhteyttä vastuuopettajiin ja ilmoittaudu Nonstop-toteutukselle.

1. Opiskelija aloittaa opinnot valitsemalla Moodlessa toimeksiannon, jonka parissa haluaa työskennellä. Mahdolliset hyväksilukuasiat tulee hoitaa ennen toimeksiannon valintaa.
2. Toimeksiannon valinnan jälkeen opiskelija liittyy toimeksiantokohtaiseen Moodle-työtilaan itserekisteröitymällä ja liittyy projektiryhmään.

Yhteisten tapaamisten välissä opiskelijaryhmät työskentelevät opiskelijajohtoisesti ja tapaavat valmentajia toimeksiantokohtaisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

FF projektin suunnittelu 3 op
FF projektin toteutus, 5 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.
Kestävä kehitys 2 op

3 op FF Projektin suunnittelu:

Osio toteutetaan verkko- ja etäopintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana aloitat suunnittelemaan työelämälähtöistä projektia yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi projektiryhmässä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy alustava projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

5 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu yksilö- ja ryhmäreflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen), projektisuunnitelmaan sekä projektiraporttiin.
Osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

2 op Kestävä kehitys:
1 op itsenäisesti opiskeltavat verkko-opinnot ja 1 op projektin suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä tapahtuva kestävän kehitykset tavoitteiden huomiointi ja tarkastelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen (oma projekti)
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Hyväksilukuhakemukset on lähetettävä vastuuopettajalle ennen opintojakson alkua, viimeistään opintojakson ensimmäisellä viikolla ennen toimeksiannon valintaa. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op
Kestävä kehitys 2 op
Projektin toteuttaminen 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op:
• Verkkotentti (50%) Hyväksytty/hylätty (yksilötehtävä)
• Alustava projektisuunnitelma (50%) Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Kestävä kehitys 2 op ja projektin toteuttaminen 5 op:
• Kestävän kehityksen verkkotentti. Hyväksytty/Hylätty (yksilötehtävä)
• Reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, ryhmäreflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen) Hyväksytty/Hylätty
• Projektisuunnitelma Hyväksytty/hylätty (ryhmätehtävä)
• Projektirapotti Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Marjukka Nuutinen
 • Minna Nyman
 • Mikko Keskinen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Jaakko Oksanen
 • Marika Puttonen
Ryhmät
 • TER20SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER20S1
  Energia- ja ympäristötekniikka
 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on tarkoitettu vain energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille!

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti/ryhmässä toteutettava verkko-opintojakso.
FF projektin toteutus, 5 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.
Kestävä kehitys 2 op itsenäinen opiskelu + ryhmässä tapahtuva opiskelu

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana aloitat suunnittelemaan työelämälähtöistä projektia yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi projektiryhmässä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy alustava projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

5 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu yksilö- ja ryhmäreflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen), projektisuunnitelmaan sekä projektiraporttiin.
Osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op
Kestävä kehitys 2 op
Projektin toteuttaminen 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op:
• Verkkotentti (50%) Numeroarviointi 1-5 (yksilötehtävä)
• Alustava projektisuunnitelma (50%) Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Kestävä kehitys 2 op ja projektin toteuttaminen 5 op:
• Kestävän kehityksen verkkotentti. Hyväksytty/Hylätty (yksilötehtävä)
• Reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, ryhmäreflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen) Hyväksytty/Hylätty
• Projektisuunnitelma Hyväksytty/hylätty (ryhmätehtävä)
• Projektirapotti Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Mikko Keskinen
 • Johanna Lehosmaa
 • Marika Puttonen

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston - ja Gradian opiskelijoille. Jamkin opiskelijat voivat ilmoittautua ZZPP0920-3021 -toteutukselle.

Edeltävä osaaminen: InnoFlash 2 op ja yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen. Vaadittu edeltävä osaaminen: Opiskelija ymmärtää käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita ja asiakkaan roolin palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Opiskelija osaa johtaa itseään ja toimia monialaisessa tiimissä.

Aikataulu:
- Itsenäinen opiskelu 30.1.-12.2 (A ja B)
- KickOff-tilaisuus 13.2.2023 klo 13-16 (tila ilmoitetaan erikseen toimeksiantokohtaisessa Moodle -työtilassa)
- C-vaiheen aloitusinfo 6.3.2023 klo 13-16 (tila ilmoitetaan erikseen toimeksiantokohtaisessa Moodle -työtilassa)
- Projektiopintojen päätösseminaari 15.5.2023 klo 12-16 (tila ilmoitetaan erikseen toimeksiantokohtaisessa Moodle -työtilassa)

Yhteisten tapaamisten välissä opiskelijaryhmät työskentelevät opiskelijajohtoisesti ja tapaavat valmentajia toimeksiantokohtaisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti/ryhmässä toteutettava verkko-opintojakso.
FF projektin toteutus, 5 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.
Kestävä kehitys 2 op itsenäinen opiskelu + ryhmässä tapahtuva opiskelu

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana aloitat suunnittelemaan työelämälähtöistä projektia yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi projektiryhmässä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy alustava projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

5 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu yksilö- ja ryhmäreflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen), projektisuunnitelmaan sekä projektiraporttiin.
Osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op
Kestävä kehitys 2 op
Projektin toteuttaminen 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op:
• Verkkotentti (50%) Numeroarviointi 1-5 (yksilötehtävä)
• Alustava projektisuunnitelma (50%) Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Kestävä kehitys 2 op ja projektin toteuttaminen 5 op:
• Kestävän kehityksen verkkotentti. Hyväksytty/Hylätty (yksilötehtävä)
• Reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, ryhmäreflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen) Hyväksytty/Hylätty
• Projektisuunnitelma Hyväksytty/hylätty (ryhmätehtävä)
• Projektirapotti Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Hannu Piispanen
 • Juha Ruuska
 • Heidi Hämäläinen-Laitinen
 • Susanna Riekkinen
 • Johanna Lehosmaa
 • Mikko Keskinen
 • Matti Mieskolainen
 • Juuso Hassi
 • Katri Kainulainen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Leena Kangastalo
 • Janne Laitinen
 • Marika Puttonen
 • Jaana Saarisilta
 • Mari Hakkarainen
 • Minna Seikkula
 • Rositsa Röntynen
 • Jenni Koivumäki
 • Emilia Lahdenperä
 • Teemu Laitinen
 • Elina Fisk
 • Jukka Riikonen
 • Hannu Haapamaa
Ryhmät
 • STT20S1
  Toimintaterapeutti
 • SFT20SM
  Fysioterapeutti
 • SFT20S1
  Fysioterapeutti
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TKN20SM
  Konetekniikka
 • TTV21KMM
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • KPD22S1
  Musiikkipedagogi (AMK)
 • STT21SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • KPD21S1
  Musiikkipedagogi (AMK)
 • TRY20S1
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTK21S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • MPT21SM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HBI21S1
  Degree Programme in International Business
 • HTL21SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat kaikki FF projektiopintoja 10 op keväällä 2023 suorittavat opiskelijat. Huom! Jos työstät opintojaksolla omaa projektia, ilmoittaudu toteutukselle -3016.

1. Opiskelija aloittaa opinnot 30.1. valitsemalla Moodlessa toimeksiannon, jonka parissa haluaa työskennellä. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä toimeksiantoja, joista opiskelija voi vapaasti valita itseään kiinnostavan toimeksiannon.
2. Toimeksiannon valinnan jälkeen opiskelija liittyy toimeksiantokohtaiseen Moodle-työtilaan itserekisteröitymällä (kurssiavain: projekti23) ja liittyy projektiryhmään.

Aikataulu:
- Itsenäinen opiskelu 30.1.-12.2 (A ja B)
- KickOff-tilaisuus 13.2.2023 klo 13-16 (tila ilmoitetaan erikseen toimeksiantokohtaisessa Moodle -työtilassa)
- C-vaiheen aloitusinfo 6.3.2023 klo 13-16 (tila ilmoitetaan erikseen toimeksiantokohtaisessa Moodle -työtilassa)
- Projektiopintojen päätösseminaari 15.5.2023 klo 12-16 (tila ilmoitetaan erikseen toimeksiantokohtaisessa Moodle -työtilassa)

Yhteisten tapaamisten välissä opiskelijaryhmät työskentelevät opiskelijajohtoisesti ja tapaavat valmentajia toimeksiantokohtaisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti/ryhmässä toteutettava verkko-opintojakso.
FF projektin toteutus, 5 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.
Kestävä kehitys 2 op itsenäinen opiskelu + ryhmässä tapahtuva opiskelu

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana aloitat suunnittelemaan työelämälähtöistä projektia yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi projektiryhmässä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy alustava projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

5 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu yksilö- ja ryhmäreflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen), projektisuunnitelmaan sekä projektiraporttiin.
Osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op
Kestävä kehitys 2 op
Projektin toteuttaminen 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Projektin suunnitteluosaaminen 3 op:
• Verkkotentti (50%) Numeroarviointi 1-5 (yksilötehtävä)
• Alustava projektisuunnitelma (50%) Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Kestävä kehitys 2 op ja projektin toteuttaminen 5 op:
• Kestävän kehityksen verkkotentti. Hyväksytty/Hylätty (yksilötehtävä)
• Reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, ryhmäreflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen) Hyväksytty/Hylätty
• Projektisuunnitelma Hyväksytty/hylätty (ryhmätehtävä)
• Projektirapotti Hyväksytty/Hylätty (ryhmätehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

16.01.2023 - 30.04.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual portion

10 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Business

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 120

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Marko Rintamäki
 • Juho Pekki
 • Heli Ciszek
Groups
 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV20SM
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV20S5
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TTV21KMM
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TTV20S3
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TTV20S2
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TIC21S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV20S1
  Tieto- ja viestintätekniikka
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Location and time

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/home/

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Check if you already have knowledge about topic's below:

Mandatory: Project management and practices (TTC2070) passed through.

Several courses like:

* Scripting
* Coding
* Networking
* Web technologies
* Innoflash

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/06-material/general_material/

Teaching methods

This course implementation is ONLY for IT-institute students, but you can join if you pass through course TTC2070 - Project Management and practices

BEWARE OF SCHEDULE! Project working every monday-tuesday full days! If you cannot join this schedule you should select general Future Factory implementation.

LOOK INFO : https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/

Future Factory 2023 will be kept default in english for all groups. There will support also in english, but default language is english.

This will be a great change to learn working in international team :)

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/

Employer connections

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/06-material/information_hits/

Exam schedules

No exams. Project work and reporting

International connections

Course in english :)

Vaihtoehtoiset suoritustavat

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/0_general/course_alternatives/

Student workload

10ECTs * 27h = 270 h

Content scheduling

https://zzpp0920.pages.labranet.jamk.fi/en/home/

Further information

Project Report
Team Report
Personal Report

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

02.01.2023 - 19.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

3 op

RDI portion

5 op

Mode of delivery

40 % Face-to-face, 60 % Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Marina Hirjaba
 • Emilia Lahdenperä
 • Mikko Keskinen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Marika Puttonen
 • Suleiman Kamau
Groups
 • SNS22S1
  Bachelor's Degree Programme in Nursing

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

This course implementation is ONLY for Nursing-students!

5 cr Project implementation:

Competence assessment is based on reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and feedback from the supervisor)
You will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
The client will be provided with the usable output (s) of the project as group work.

Exam schedules

To be announced at the beginning of the course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Accreditation (replacement and inclusion)
Recognition of prior or informal learning
Studification
More detailed instructions can be found in the degree regulations and the study guide:
https://www.jamk.fi/en/for-students/degree-student/recognition-of-prior-learning-and-experience

Student workload

Project Planning 3 cr
Sustainable Development 2 cr
Project Implementation 5 cr

Further information

Project Planning 3 cr:
• Online exam (50%) assessment 1-5 (individual task)
• Presentation of the preliminary project plan (50%) Pass/Fail (group task)

Sustainable Development 2 cr + Project implementation 5 cr:
• Online exam of sustainable development. Pass/Fail (individual task)
• reflection (incl. Reflection on one's own activities and in a group, peer feedback, possible working life and supervisor's feedback) Pass/Fail
• Project plan Pass/Fail (group task)
• Project report Pass/Fail (group task)

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Enrollment

01.11.2022 - 02.11.2022

Timing

02.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual portion

5 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

50 % Face-to-face, 50 % Online learning

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Emilia Lahdenperä
 • Mikko Keskinen
 • Marika Puttonen

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

This course implementation is ONLY for students doing ACCREDITATION OR RECOGNITION OF PRIOR LEARNING!

The FF project planning 3 cr part is an independently implemented online course.
Implementation of the FF project, 7 cr is a project implemented in a group.

3 cr FF Project planning:

The course is implemented flexibly as online studies. Studies include independent study and teamwork. The course utilizes digital and interactive tools. The student group agrees on how to implement teamwork. Group guidance supports task performance.
During the course, you plan a small-scale project related to the development needs of working life in the student team. Project planning proceeds in stages. During the stages, you will independently study the theory related to project activities, share your sectoral expertise and your sustainable development expertise in the student team. You use design support tools at different stages of the design work. As a result of the phased work, a project plan is created, which you present together with your student team.

7 cr Project implementation:

Competence assessment is based on portfolio and reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and feedback from the supervisor)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
The client will be provided with the usable output (s) of the project as group work.

Exam schedules

To be announced at the beginning of the course.

Content scheduling

The FF project planning 3 cr part is an independently implemented online course.
Implementation of the FF project, 7 cr is a project implemented in a group.

Further information

3 cr:
• Online exam (50%) assessment 1-5
• Presentation of the project plan (50%) Pass/Fail

7 cr:
• Portfolio and reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor's feedback) Pass/Fail

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Ajoitus

03.10.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Aija Hytönen
 • Emilia Lahdenperä
 • Mikko Keskinen
 • Marika Puttonen
 • Minna Mussalo-Mustamäki
Ryhmät
 • ZJA22KYK
  Avoin AMK, Karstulan lukio

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Aika ja paikka

Biotalousinstituutti, Tarvaala
Viikko 41

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on VAIN Karstulan lukiolaisille, ja toteutetaan viikolla 41 Biotalousinstituutissa

Räätälöity toteutus 2 op lähiopetuksena.

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojektin (tapahtuman suunnitelma) yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Sovellat InnoFlash –opintojaksolla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) projektin suunnittelussa.
Osaamistavoite:
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteen ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostossa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektin ratkaisua. Sovellat innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti tietoa ja erilaisia projektihallinnan menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä

Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio-osaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä

Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn viikon ajan. (Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen.)
Päivittäiset yksilöreflektiot.
Päivittäinen ryhmäreflektio. (Ryhmäreflektion sisältö kirjataan projektiraporttiin.)
Projektiraportti: PowerPoint –dokumentti (valmis pohja). Projektiryhmä dokumentoi koko viikon ajan tekemäänsä työtä yhteen dokumenttiin. Dokumentti palautetaan raporttina viikon päätteeksi.
Esitysmateriaali, jolla suunnitelma esitellään toimeksiantajalle (liitetään projektiraporttiin)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

12.09.2022 - 21.12.2022

Number of ECTS credits allocated

10 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Emilia Lahdenperä
 • Susanna Riekkinen
 • Mikko Keskinen
 • Marika Puttonen
 • Suvi Ahonen
Groups
 • MTM20S1
  Bachelor's Degree Programme in Tourism Management

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

The FF project planning 3 cr part is an independently implemented online course.
Implementation of the FF project, 7 cr is a project implemented in a group.

3 cr FF Project planning:

The course is implemented flexibly as online studies. Studies include independent study and teamwork. The course utilizes digital and interactive tools. The student group agrees on how to implement teamwork. Group guidance supports task performance.
During the course, you plan a small-scale project related to the development needs of working life in the student team. Project planning proceeds in stages. During the stages, you will independently study the theory related to project activities, share your sectoral expertise and your sustainable development expertise in the student team. You use design support tools at different stages of the design work. As a result of the phased work, a project plan is created, which you present together with your student team.

7 cr Project implementation:

Competence assessment is based on portfolio and reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and feedback from the supervisor)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
The client will be provided with the usable output (s) of the project as group work.

Exam schedules

To be announced at the beginning of the course.

Content scheduling

The FF project planning 3 cr part is an independently implemented online course.
Implementation of the FF project, 7 cr is a project implemented in a group.

Further information

3 cr:
• Online exam (50%) assessment 1-5
• Presentation of the project plan (50%) Pass/Fail

7 cr:
• Portfolio and reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor's feedback) Pass/Fail

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Enrollment

01.08.2022 - 31.12.2022

Timing

12.09.2022 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Seats

0 - 40

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Anu Pelkonen
 • Emilia Lahdenperä
 • Kaisa Kinnunen
 • Johanna Tupamäki
 • Susanna Riekkinen
 • Aapeli Piesala
 • Mikko Keskinen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Marika Puttonen
 • Suvi Ahonen
 • Anne Eskola
Groups
 • MPT20S1
  Palveluliiketoiminta
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • SKO20SM
  Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • STT20SM
  Toimintaterapeutti

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

NON-STOP IMPLEMENTATION.
The FF project planning 3 cr part is an independently implemented online course.
Implementation of the FF project, 7 cr is a project implemented in a group.

3 cr FF Project planning:

The course is implemented flexibly as online studies. Studies include independent study and teamwork. The course utilizes digital and interactive tools. The student group agrees on how to implement teamwork. Group guidance supports task performance.
During the course, you plan a small-scale project related to the development needs of working life in the student team. Project planning proceeds in stages. During the stages, you will independently study the theory related to project activities, share your sectoral expertise and your sustainable development expertise in the student team. You use design support tools at different stages of the design work. As a result of the phased work, a project plan is created, which you present together with your student team.

7 cr Project implementation:

Competence assessment is based on portfolio and reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and feedback from the supervisor)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
The client will be provided with the usable output (s) of the project as group work.

Exam schedules

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa opintojakson 3 op osasuorituksen Projektin suunnitteluosaaminen -Moodle verkkokurssin sijasta TTC 2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Further information

3 cr:
• Online exam (50%) assessment 1-5
• Presentation of the project plan (50%) Pass/Fail

7 cr:
• Portfolio and reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor's feedback) Pass/Fail

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Pasi Teräväinen
 • Kristiina Juntunen
 • Juha Ruuska
 • Kaisa Kinnunen
 • Aapeli Piesala
 • Mikko Keskinen
 • Johanna Lehosmaa
 • Matti Mieskolainen
 • Marja Jämbeck
 • Leena Kangastalo
 • Marika Puttonen
 • Emilia Lahdenperä
 • Jenni Koivumäki
 • Johanna Tupamäki
 • Elina Fisk
Ryhmät
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • TKN20SM
  Konetekniikka
 • TKN20S1
  Konetekniikka (AMK)
 • TSA20S1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • MPT20SM
  Palveluliiketoiminta- tutkinto-ohjelma (AMK)
 • SKO20SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • STT20SM
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Aika ja paikka

Toteutetaan verkkototeutuksena.

Opetusmenetelmät

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti toteutettava verkko-opintojakso.
FF projektin toteutus, 7 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana suunnittelet opiskelijatiimissä työelämän kehitystarpeeseen liittyvän pienimuotoisen projektin. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi opiskelijatiimissä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

7 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa opintojakson 3 op osasuorituksen Projektin suunnitteluosaaminen -Moodle verkkokurssin sijasta TTC 2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Lisätietoja opiskelijoille

3 op:
• Verkkotentti (50%) Numeroarviointi 1-5
• Projektisuunnitelman esittely (50%) Hyväksytty/Hylätty

7 op:
• Portfolio ja reflektio (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen) Hyväksytty/Hylätty

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Marika Puttonen

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

TÄMÄ TOTEUTUS ON VAIN TEOLLISUUSTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE.


FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti toteutettava verkko-opintojakso.
FF projektin toteutus, 7 op osuus on ryhmässä toteutettava projekti.

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana suunnittelet opiskelijatiimissä työelämän kehitystarpeeseen liittyvän pienimuotoisen projektin. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi opiskelijatiimissä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

7 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Enrollment

01.08.2022 - 01.09.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

10 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 15

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Emilia Lahdenperä
 • Marika Puttonen
 • Mari Hakkarainen

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

The FF project planning 3 cr part is an independently implemented online course.
Implementation of the FF project, 7 cr is a project implemented in a group.

3 cr FF Project planning:

The course is implemented flexibly as online studies. Studies include independent study and teamwork. The course utilizes digital and interactive tools. The student group agrees on how to implement teamwork. Group guidance supports task performance.
During the course, you plan a small-scale project related to the development needs of working life in the student team. Project planning proceeds in stages. During the stages, you will independently study the theory related to project activities, share your sectoral expertise and your sustainable development expertise in the student team. You use design support tools at different stages of the design work. As a result of the phased work, a project plan is created, which you present together with your student team.

7 cr Project implementation:

Competence assessment is based on portfolio and reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and feedback from the supervisor)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
The client will be provided with the usable output (s) of the project as group work.

Exam schedules

To be announced at the beginning of the course.

International connections

In this course, we will have a study trip in Ravensburg, Germany, in 9.-16.10.2022. There we will work together with student groups from Fontys UAS, Netherlands, and Duale Hochschule Baden-Württemberg, Germany.
You can apply for mobility grant money for your study trip.

Content scheduling

The FF project planning 3 cr part is an independently implemented online course.
Implementation of the FF project, 7 cr is a project implemented in a group.

In this course, we will have a study trip in Ravensburg, Germany, in 9.-16.10.2022. There we will work together with student groups from Fontys UAS, Netherlands, and Duale Hochschule Baden-Württemberg, Germany.
Before and after that, we will work on the international project assignment in Finland.

Ask more and apply. mari.hakkarainen@jamk.fi

Further information

3 cr:
• Online exam (50%) assessment 1-5
• Presentation of the project plan (50%) Pass/Fail

7 cr:
• Portfolio and reflection (incl. Reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor's feedback) Pass/Fail

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Ilmoittautumisaika

23.08.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Ratinen
 • Emilia Lahdenperä
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Mikko Keskinen
 • Salla Grommi
 • Marika Puttonen

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Opetusmenetelmät

Huom! Tämä toteutus tarkoitettu ainoastaan sairaanhoitajaopiskelijoille!

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti toteutettava verkko-opintojakso. Projektin toteutus 2 op on terveysalalle räätälöity kokonaisuus

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana suunnittelet opiskelijatiimissä työelämän kehitystarpeeseen liittyvän pienimuotoisen projektin. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi opiskelijatiimissä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Ilmoittautumisaika

01.12.2021 - 30.04.2022

Ajoitus

16.05.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
Opettaja
 • Emilia Lahdenperä
 • Johanna Tupamäki
 • Sirpa Hukari
 • Mikko Keskinen
 • Veli-Matti Häkkinen

Tavoitteet

Osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämisprojekteja. Yhdessä opiskelijatiimin kanssa sovellat oman alasi osaamista ml. kestävän kehityksen osaamista sekä InnoFlash- ja Yrittäjyys-opintojaksoilla hankkimaasi osaamista (asiakaslähtöiset innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmät, yrittäjämäinen työote) työelämän monimuotoisiin kehittämisprosesseihin.

Osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat projektoida työelämän kehittämishaasteita ja toimia projektissa. Toimit vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti monimuotoisessa projektiryhmässä ja verkostoissa. Edistät vuorovaikutuksellasi ja oman asiantuntijuutesi jakamisella työelämän kehittämisprojektien (myös TKI-projektit) ratkaisua. Sovellat kestävän kehityksen osaamista sekä innovaatio- ja projektitoiminnan menetelmiä osana kehittämistyötä.

Sisältö

Projektisuunnittelun vaiheet ja työkalut sekä projektisuunnitelman laatiminen
Työelämän kehittämishaasteiden projektointi ja toteuttaminen
Alakohtaisen ja kestävän kehityksen osaamisen soveltaminen projektityöskentelyssä
Työskentely monimuotoisessa tiimissä ja asiakasrajapintatyöskentely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ovat:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Osaat hankkia ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen ja oman alasi tietoa ja menetelmiä työelämän kehittämisprojektissa
- Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi sekä jakaa osaamistasi projektitiimissä
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
- Osaat laatia projektisuunnitelman annetun kehittämishankkeen toteuttamiseksi hyödyntäen projektisuunnittelun työkaluja ja soveltaen innovaatio- ja yrittäjyysosaamistasi- ja menetelmiä
- Osaat toteuttaa ja arvioida työelämän kehittämisprojektin sekä toimia projektiryhmän jäsenenä
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
- Osaat toimia vastuullisesti monimuotoisen projektitiimin jäsenenä.
- Osaat käydä rakentavaa dialogia projektiryhmän ja projektin sidosryhmien edustajien kanssa
- Osaat viestiä työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä.

Opintojakson arviointi koostuu 2 osasta
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle verkkokurssi)
2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op

Osaamisen osoittaminen
1) Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (verkkokurssi)
- verkkotentti
- ryhmän tuottama ja hyväksytty projektisuunnitelma

2) Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 7 op
Osaamisen arviointi perustuu:
a) Portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
b) Toimeksiantajalle projektista ryhmätyönä syntyvään hyödynnettävään tuotokseen/ tuotoksiin

HUOM! Nämä arviointikriteerit voimassa 31.5.2022. Uudet arviointikriteerit käytössä 1.8.2022 alkaen. Kts. Toteutuskuvauksen arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

Innoflash 2 op, Yrittäjyys 3 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksen osat:
Projektin suunnitteluosaaminen 3 op (Moodle-verkkokurssi)
Kestävä kehitys 2 op (Moodle-verkkokurssi)
Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä 5 op

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Projektin suunnitteluosaaminen osan (3 op) sijasta TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Projektin toteuttaminen monimuotoisessa opiskelijaryhmässä (7 op) osaan soveltuvia opintojaksoja ovat myös Concept Lab (5 op), FF Ticorporate Demolab 1 (5 op).

Enrollment

01.12.2021 - 30.04.2022

Timing

16.05.2022 - 31.07.2022

Number of ECTS credits allocated

10 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Emilia Lahdenperä
 • Johanna Tupamäki
 • Mikko Keskinen

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Timing

01.04.2022 - 01.09.2022

Number of ECTS credits allocated

10 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Emilia Lahdenperä
 • Johanna Tupamäki
 • Mikko Keskinen

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Teaching methods

AHOT TOTEUTUS.

3 op FF Projektin suunnittelu

5 op Projektin toteuttaminen

2 op Kestävä kehitys

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).

Enrollment

23.03.2022 - 01.04.2022

Timing

01.03.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

10 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in International Business
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
Teachers
 • Emilia Lahdenperä
 • Mikko Keskinen
Groups
 • ZJA22KYTYR
  Avoin AMK, Gradia, TYR

Objective

Course competences
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence
Internationalisation and communications competence

The object of the course
During the course, you will acquire the skills to plan and implement work life development projects. Together with the student team, you apply the knowledge of your professional field, incl. Sustainable development skills and the competence acquired through InnoFlash and Entrepreneurship courses (customer-oriented innovation, design and solution methods, entrepreneurial approach) to diverse development processes in working life.

The learning objectives
After completing the course, you will be able to project work life development challenges and work on a project. You operate responsibly and customer-oriented in a diverse project team and networks. Through your interaction and the sharing of your own expertise, you promote the solution of working life development projects (including RDI projects). You apply sustainable development skills as well as innovation and project methods as part of development work.

Content

Stages and tools of project planning and preparation of a project plan
Transforming the development challenge of working life into a project and implementing the project
Application of professional competence and sustainable development skills in project work
Working in a diverse team and working on the customer interface

Location and time

TÄMÄ TOTEUTUS VAIN GRADIAN TYR-OPISKELIJOILLE

Toteutetaan ajalla 1.3. - 31.12.2022

FF-projektikurssin pilotointi Gradian TYR-opiskelijoille
Vain FF-projektin Projektin suunnittelu (3op) osuuden hyväksiluku

Teaching methods

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti toteutettava verkko-opintojakso.

3 op FF Projektin suunnittelu:

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Opinnot sisältävä itsenäistä opiskelua ja tiimissä tapahtuvaa työskentelyä. Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Opiskelijaryhmä sopii tiimityöskentelyn toteutustavoista. Ryhmäohjaus tukee tehtävien tekemistä.
Opintojakson aikana suunnittelet opiskelijatiimissä työelämän kehitystarpeeseen liittyvän pienimuotoisen projektin. Projektin suunnittelu etenee vaiheittain. Vaiheiden aikana opiskelet itsenäisesti projektitoimintaan liittyvää teoriaa, jaat alakohtaista osaamistasi ja kestävän kehityksen osaamistasi opiskelijatiimissä. Käytät suunnittelutyön eri vaiheissa suunnittelua tukevia työkaluja. Vaiheistetun työskentelyn tuloksena syntyy projektisuunnitelma, jonka esittelet yhdessä opiskelijatiimisi kanssa.

7 op Projektin toteuttaminen:

Osaamisen arviointi perustuu portfolioon ja reflektioon (sis. oman toiminnan reflektion, vertaispalautteen, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palautteen)
Portfoliossa osaat perustella projektin toteuttamisen vaiheet ja arvioida projektissa käyttämiänne työkaluja ja menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta työelämän kehittämishaasteen ratkaisemisessa.
Osaat kriittisesti reflektoida projektityöskentelyänne, omaa toimintaa, omaa roolia ja määritellä projektiosaamisesi kehittämisen tulevia askeleita. (itsearviointi ja palautekeskustelu, vertaispalaute, mahdollisen työelämän ja ohjaajan palaute)
Toimeksiantajalle toimitetaan projektista ryhmätyönä syntyvä hyödynnettävä tuotos/ tuotokset.

Exam schedules

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa opintojakson 3 op osasuorituksen Projektin suunnitteluosaaminen -Moodle verkkokurssin sijasta TTC 2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 op, jos haluat toimia projekteissa, joissa kehitetään työelämän digitaalisia ratkaisuja.

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Content scheduling

FF projektin suunnittelu 3 op osuus on itsenäisesti toteutettava verkko-opintojakso. Suoritetaan 10.1.-30.4.2022.

Further information

AvoinAMK

3 op:
• Verkkotentti (50%) Numeroarviointi 1-5
• Projektisuunnitelman esittely (50%) Hyväksytty/Hylätty

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for acceptable performance are:
Learning and information management competence
- You can acquire and apply knowledge and methods of sustainable development and your field in a working life development project.
- You can evaluate and develop your own skills and share your skills in the project team.
Entrepreneurship, innovation and working community competence
- You will be able to draw up a project plan for the implementation of a given development project, using project planning tools and applying your innovation and entrepreneurship skills and methods.
- You can implement and evaluate a working life development project and act as a member of a project team.
Internationalisation and communications competence
- You will be able to act responsibly as a member of a diverse project team.
- You can engage in a constructive dialogue with the project team and project stakeholder representatives.
- You can communicate in work-life interaction and communication situations and make appropriate use of different communication forms, channels and environments.

The assessment of the course consists of two parts
1) Project planning skills 3 cr (Moodle online course)
2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr

Demonstration of competence
1) Project planning skills 3 cr (online course)
- online exam
- an approved project plan produced by the team

2) Implementation of a project in a diverse student group 7 cr
Competence based assessment is based on:
a) To the portfolio and reflection (incl. reflection on one's own activities, peer feedback, possible working life and supervisor feedback)
In the portfolio, you will be able to justify the stages of project implementation and evaluate the tools and methods you use in the project and their suitability for solving the development challenge of working life.
You will be able to critically reflect on your project work, your own activities, your own role and define the next steps in developing your project skills. (self-assessment and feedback discussion, peer feedback, feedback from potential working life and mentor)
b) The usable output (s) of the project arising as a group work for the Client

NOTE! These evaluation criteria are valid until 31.5.2022. The new evaluation criteria will be in use from 1.8.2022. See the evaluation criteria in the implementation description.

Qualifications

Innoflash 2 cr, Entrepreneurship 3 cr or equivalent competences

Further information

Implementation parts of the course:
Project planning competence 3 cr (Moodle online course)
Sustainable development 2 cr (Moodle online course)
Implementation of a project in a diverse student group 5 cr

You will choose the part of Project planning competence instead of TTC2070 Project Management and Practices 4 cr if you want to act in projects in which you develop digital solutions for working life.

Instead of the part of Implementation of a project in a diverse student group (7 cr), you can complete the courses Concept Lab (5 cr) or FF Ticorporate Demolab 1 (5 cr).