Siirry suoraan sisältöön

JAMK InnoFlashLaajuus (2 op)

Tunnus: ZZPP0740

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Mari Hakkarainen, Korkeakoulupalvelut, Future Factory; Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Elina Fisk, Hyvinvointi
 • Juha Pesonen, Teknologia

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 80

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Elina Fisk
 • Essi Säynätmäki
 • Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Kontaktiopetusviikko toteutetaan viikolla 21/2024 eli 20.5.2024 -24.5.2024. Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset Valmistaudu-vaiheen tehtävät. Näiden tehtävien suorittaminen aikataulussa on edellytys kontaktiviikolle osallistumiseen. Kontaktiviikon jälkeen suoritat itsenäiset reflektointitehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin sinulla ei voi olla muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

02.04.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 900

Opettaja
 • Juha Ruuska
 • Heidi Hämäläinen-Laitinen
 • Antony Smal
 • Jarmo Heiskanen
 • Mari Karjalainen
 • Janne-Valtteri Nisula
 • Essi Säynätmäki
 • Marika Puttonen
 • Nina Välimäki
 • Rositsa Röntynen
 • Suvi Ahonen
 • Tomi Hiltunen
 • Pauliina Silvennoinen
 • Mirja Riipinen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Eetu Lehtonen
 • Johanna Lehosmaa
 • Suvi Salminen
 • Mervi Kuustie
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Laura Salo
 • Mari Hakkarainen
 • Tanja Shemeikka
 • Jenni Koivumäki
 • Elina Fisk
Vastuuopettaja

Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

VAIN GRADIAN LUKIOIDEN OPISKELIJOILLE

Kontaktiopetusviikko toteutetaan viikolla 16/2023 eli 17.-19.4.2023. Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset ennakkotehtävät, ja viikon jälkeen itsenäiset reflektointitehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin ei ole muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

18.02.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pasi Teräväinen
 • Anu Pelkonen
 • Eetu Lehtonen
 • Jaana Kovanen
 • Jere Lamberg
 • Lotta Happo
 • Aapeli Piesala
 • Johanna Lehosmaa
 • Marjo Turunen
 • Matti Mieskolainen
 • Antero Kivelä
 • Mikko Keskinen
 • Jarmo Heiskanen
 • Mari Karjalainen
 • Suvi Aunala
 • Essi Säynätmäki
 • Essi Silvennoinen
 • Laura Salo
 • Mari Hakkarainen
 • Tomi Hiltunen
 • Saara Koskinen
 • Riku Ojanperä
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
Vastuuopettaja

Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Kontaktiopetusviikko toteutetaan viikolla 12/2024, eli 18.3.2024.-22.3.2024. Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset ennakkotehtävät, ja viikon jälkeen itsenäiset reflektointitehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Kansainvälisyys

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin ei ole muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Enrollment

01.11.2023 - 04.01.2024

Timing

18.02.2024 - 24.04.2024

Number of ECTS credits allocated

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Eetu Lehtonen
 • Jere Lamberg
 • Antony Smal
 • Riku Ojanperä
 • Elina Fisk
 • Aapeli Piesala
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Janne Laitinen
 • Essi Säynätmäki
 • Essi Silvennoinen
 • Mari Hakkarainen
 • Rositsa Röntynen
Teacher in charge

Mari Hakkarainen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The contact learning week takes place on week 12/2024 which is 18.3.2024-22.3.2024. On this week, you have to take part in coaching and teamworking every day at 8.30-16.00. Before the contact learning week, you have independent study tasks, and after the week, you have independent reflecting tasks.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

International connections

Contact course:
- Independent study tasks before the teamworking period 10 hours
- Taking part in contact study week and study tasks as a team member 40 hours. Contact studies take place during one week, and no other teaching is arranged at the same time. It is obligatory to take part in the contact study week daily.
- Independent study tasks after the teamworking period 4 hours

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The course takes place four times a year: both online course and contact course once in autumn semester and once in spring semester. These courses can have English speaking groups.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Anu Pelkonen
 • Eetu Lehtonen
 • Kaisa Kinnunen
 • Lotta Happo
 • Juha Pesonen
 • Sameli Rinta-Hirvelä
 • Suvi Aunala
 • Essi Säynätmäki
 • Essi Silvennoinen
 • Mari Hakkarainen
 • Sari Karppala
 • Laura Salo
 • Riku Ojanperä
 • Mirja Riipinen
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
Vastuuopettaja

Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna, johon kuuluu neljä webinaaria. Webinaareihin on pakollista osallistua.

15.2 16.30-19.00
22.2 16.30-19.00
21.3 16.30-19.00
18.4 16.30-19.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Kansainvälisyys

Verkkototeutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen verkossa tapahtuviin webinaareihin ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan kolmena webinaarina noin kahden kuukauden jaksolla. Webinaareissa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Enrollment

01.11.2023 - 04.01.2024

Timing

01.02.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

2 op

Virtual portion

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Essi Säynätmäki
 • Mari Hakkarainen
Teacher in charge

Mari Hakkarainen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The course is conducted as distance learning, which includes four compulsory webinars.

14.2. 12.00-14.30
21.2. 12.00-14.30
13.3. 12.00-14.30
17.4. 12.00-14.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

International connections

Distance learning:
- Independent tasks before the teamwork phase 10 h
- Participating in online webinars and doing assignments as part of a team for 40 h. Contact teaching is carried out in three webinars over a period of about two months. Attendance at webinars is mandatory.
- Independent tasks after the teamwork phase 4 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The course takes place four times a year: both online course and contact course once in autumn semester and once in spring semester. These courses can have English speaking groups.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Ilmoittautumisaika

27.09.2023 - 13.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Joonas Pyykki
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Tämä toteutus on tarkoitettu ainoastaan Karstulanlukiolaisille. Kontaktiopetusviikko toteutetaan 9.-13.10.2023 Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset ennakkotehtävät, ja viikon jälkeen itsenäiset reflektointitehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Tämän toteutuksen opetuskieli on englanti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin ei ole muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Enrollment

01.08.2023 - 25.08.2023

Timing

02.10.2023 - 30.11.2023

Number of ECTS credits allocated

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Eetu Lehtonen
 • Juha Ruuska
 • Jenni Koivumäki
 • Antony Smal
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Matti Mieskolainen
 • Essi Säynätmäki
 • Mari Hakkarainen
 • Rositsa Röntynen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The contact learning week takes place on week 45/2023 which is 6.11.2023.-10.11.2023. On this week, you have to take part in coaching and teamworking every day at 8.30-16.00. Before the contact learning week, you have independent study tasks, and after the week, you have independent reflecting tasks.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The course takes place four times a year: both online course and contact course once in autumn semester and once in spring semester. These courses can have English speaking groups.

Student workload

Contact course:
- Independent study tasks before the teamworking period 10 hours
- Taking part in contact study week and study tasks as a team member 40 hours. Contact studies take place during one week, and no other teaching is arranged at the same time. It is obligatory to take part in the contact study week daily.
- Independent study tasks after the teamworking period 4 hours

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Jouni Huotari
 • Pasi Teräväinen
 • Anu Pelkonen
 • Heidi Hämäläinen-Laitinen
 • Aapeli Piesala
 • Jarmo Heiskanen
 • Mikko Keskinen
 • Mari Karjalainen
 • Essi Säynätmäki
 • Marika Puttonen
 • Suvi Ahonen
 • Riku Ojanperä
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Marjo Turunen
 • Johanna Lehosmaa
 • Antero Kivelä
 • Mervi Kuustie
 • Suvi Salminen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Janne Laitinen
 • Mari Hakkarainen
 • Joonas Pyykki
 • Saara Koskinen
 • Elina Fisk
 • Riikka Karvonen
Vastuuopettaja

Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Kontaktiopetusviikko toteutetaan viikolla 45/2023, eli 6.11.2023.-10.11.2023. Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset ennakkotehtävät, ja viikon jälkeen itsenäiset reflektointitehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Kansainvälisyys

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin ei ole muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Ojanperä
 • Mirja Riipinen
 • Elina Fisk
 • Juha Pesonen
 • Matti Mieskolainen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Mari Karjalainen
 • Mervi Kuustie
 • Sameli Rinta-Hirvelä
 • Sari Karppala
 • Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna, johon kuuluu neljä webinaaria. Webinaareihin on pakollista osallistua.

- 27.9.2023 16.30-19.00
- 4.10.2023 16.30 - 19.00
- 1.11.2023 16.30 - 19.00
- 29.11.2023 16.30 - 19.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson verkkototeutus toteutetaan kerran syys- ja kevätlukukaudella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen verkossa tapahtuviin webinaareihin ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan kolmena webinaarina noin kahden kuukauden jaksolla. Webinaareissa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Enrollment

01.08.2022 - 22.12.2023

Timing

04.09.2023 - 22.12.2023

Number of ECTS credits allocated

2 op

Virtual portion

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Johanna Lehosmaa
 • Essi Säynätmäki
 • Mari Hakkarainen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The course is conducted as distance learning, which includes four compulsory webinars.

Webinar times:
- 15.2. 12.00-14.30
- 22.2. 12.00-14.30
- 22.3. 12.00-14.30
- 19.4. 12.00-14.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment.

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The distance learning version of the course takes place once in autumn and spring semester.

Student workload

Distance learning:
- Independent tasks before the teamwork phase 10 h
- Participating in online webinars and doing assignments as part of a team for 40 h. Contact teaching is carried out in three webinars over a period of about two months. Attendance at webinars is mandatory.
- Independent tasks after the teamwork phase 4 h

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Enrollment

13.03.2023 - 23.04.2023

Timing

24.04.2023 - 26.05.2023

Number of ECTS credits allocated

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Mari Hakkarainen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The contact learning week takes place on week 19/2023 which is 8.5.2023.-12.5.2023. On this week, you have to take part in coaching and teamworking every day at 8.30-16.00. Before the contact learning week, you have independent study tasks, and after the week, you have independent reflecting tasks.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The course takes place four times a year: both online course and contact course once in autumn semester and once in spring semester. These courses can have English speaking groups.

Student workload

Contact course:
- Independent study tasks before the teamworking period 10 hours
- Taking part in contact study week and study tasks as a team member 40 hours. Contact studies take place during one week, and no other teaching is arranged at the same time. It is obligatory to take part in the contact study week daily.
- Independent study tasks after the teamworking period 4 hours

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Enrollment

01.11.2022 - 30.04.2023

Timing

19.04.2023 - 21.04.2023

Number of ECTS credits allocated

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Seats

0 - 900

Teachers
 • Pasi Teräväinen
 • Eetu Lehtonen
 • Juha Ruuska
 • Juha Sipilä
 • Johanna Lehosmaa
 • Antero Kivelä
 • Mari Karjalainen
 • Suvi Salminen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Janne-Valtteri Nisula
 • Marika Puttonen
 • Maarit Korva
 • Mari Hakkarainen
 • Jaana Saarisilta
 • Suvi Ahonen
 • Rositsa Röntynen
 • Jenni Koivumäki
 • Riku Ojanperä
 • Teemu Laitinen
 • Elina Fisk
 • Marja Kämppi
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Jukka Riikonen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The contact learning week takes place on week 16/2023, which is 19.-21.4.2023. On this week, you have to take part in coaching and teamworking every day at 8.30-16.00. Before the contact learning week, you have independent study tasks, and after the week, you have independent reflecting tasks.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The course takes place four times a year: both online course and contact course once in autumn semester and once in spring semester. These courses can have English speaking groups.

Student workload

Contact course:
- Independent study tasks before the teamworking period 10 hours
- Taking part in contact study week and study tasks as a team member 40 hours. Contact studies take place during one week, and no other teaching is arranged at the same time. It is obligatory to take part in the contact study week daily.
- Independent study tasks after the teamworking period 4 hours

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

20.02.2023 - 19.05.2023

Number of ECTS credits allocated

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Riku Ojanperä
 • Marja Kämppi
 • Elina Fisk
 • Timo Puukko
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Mari Hakkarainen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The contact learning week takes place on week 12/2023 which is 20.3.2023-24.3.2023. On this week, you have to take part in coaching and teamworking every day at 8.30-16.00. Before the contact learning week, you have independent study tasks, and after the week, you have independent reflecting tasks.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The course takes place four times a year: both online course and contact course once in autumn semester and once in spring semester. These courses can have English speaking groups.

Student workload

Contact course:
- Independent study tasks before the teamworking period 10 hours
- Taking part in contact study week and study tasks as a team member 40 hours. Contact studies take place during one week, and no other teaching is arranged at the same time. It is obligatory to take part in the contact study week daily.
- Independent study tasks after the teamworking period 4 hours

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Anu Pelkonen
 • Juha Ruuska
 • Matti Mieskolainen
 • Antero Kivelä
 • Mikko Keskinen
 • Mari Karjalainen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Leena Kangastalo
 • Marika Puttonen
 • Mari Hakkarainen
 • Marja Kämppi
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
Vastuuopettaja

Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Kontaktiopetusviikko toteutetaan viikolla 12/2023, eli 20.3.2023.-24.3.2023. Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset ennakkotehtävät, ja viikon jälkeen itsenäiset reflektointitehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Kansainvälisyys

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin ei ole muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 03.02.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 03.02.2023

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 900

Opettaja
 • Elina Fisk
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

VAIN MUURAMEN LUKION OPISKELIJOILLE

Kontaktiopetusviikko toteutetaan viikolla 5/2023 eli 30.1.2023.-3.2.2023. Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset ennakkotehtävät, ja viikon jälkeen itsenäiset reflektointitehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin ei ole muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Eetu Lehtonen
 • Heidi Hämäläinen-Laitinen
 • Antony Smal
 • Elina Fisk
 • Juha Pesonen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Mervi Kuustie
 • Jukka Riikonen
 • Sameli Rinta-Hirvelä
 • Sari Karppala
 • Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna, johon kuuluu neljä webinaaria. Webinaareihin on pakollista osallistua.

- 16.2. 17.30-18.30
- 23.2. 17.30-20.00
- 23.3. 17.30-20.00
- 20.4. 17.30-20.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson verkkototeutus toteutetaan kerran syys- ja kevätlukukaudella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen verkossa tapahtuviin webinaareihin ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan kolmena webinaarina noin kahden kuukauden jaksolla. Webinaareissa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Enrollment

01.11.2022 - 23.01.2023

Timing

23.01.2023 - 19.05.2023

Number of ECTS credits allocated

2 op

Virtual portion

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Elina Fisk
 • Johanna Lehosmaa
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Rositsa Röntynen
 • Mari Hakkarainen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The course is conducted as distance learning, which includes four compulsory webinars.

Webinar times:
- 15.2. 12.00-14.30
- 22.2. 12.00-14.30
- 22.3. 12.00-14.30
- 19.4. 12.00-14.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment.

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The distance learning version of the course takes place once in autumn and spring semester.

Student workload

Distance learning:
- Independent tasks before the teamwork phase 10 h
- Participating in online webinars and doing assignments as part of a team for 40 h. Contact teaching is carried out in three webinars over a period of about two months. Attendance at webinars is mandatory.
- Independent tasks after the teamwork phase 4 h

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Anu Pelkonen
 • Pasi Teräväinen
 • Juha Ruuska
 • Mikko Keskinen
 • Matti Mieskolainen
 • Ilari Miikkulainen
 • Suvi Salminen
 • Mari Karjalainen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Janne Laitinen
 • Leena Kangastalo
 • Marika Puttonen
 • Mari Hakkarainen
 • Emilia Lahdenperä
 • Jenni Koivumäki
 • Johanna Tupamäki
 • Teemu Laitinen
 • Elina Fisk
 • Marja Kämppi
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Jukka Riikonen
Ryhmät
 • HTL22SB
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SA
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTA22S1
  Tiimiakatemia (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • HTK21S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJATSA22S1
  Avoin amk, Sähkö- ja automaatiotekniikka, Päivä
 • ZJA22STI
  Avoin AMK, tekniikka, ICT
 • TSA22SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Kontaktiopetusviikko toteutetaan viikolla 45/2022, eli 7.-11.11.2022. Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset ennakkotehtävät, ja viikon jälkeen itsenäiset reflektointitehtävät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin ei ole muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

17.10.2022 - 11.12.2022

Number of ECTS credits allocated

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 200

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Riku Ojanperä
 • Teemu Laitinen
 • Elina Fisk
 • Johanna Lehosmaa
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Jukka Riikonen
 • Jaana Saarisilta
 • Suvi Ahonen
 • Mari Hakkarainen
Groups
 • HTG21S1
  Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • HBI21S1
  Degree Programme in International Business
 • ZJAMTM22S1
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, Tourism Management
 • MTM22S1
  Bachelor's Degree Programme in Tourism Management
 • TAR22S1
  Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The contact learning week takes place on week 45/2022, which is 7.-11.11.2022. On this week, you have to take part in coaching and teamworking every day at 8.30-16.00. Before the contact learning week, you have independent study tasks, and after the week, you have independent reflecting tasks.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The course takes place four times a year: both online course and contact course once in autumn semester and once in spring semester. These courses can have English speaking groups.

Student workload

Contact course:
- Independent study tasks before the teamworking period 10 hours
- Taking part in contact study week and study tasks as a team member 40 hours. Contact studies take place during one week, and no other teaching is arranged at the same time. It is obligatory to take part in the contact study week daily.
- Independent study tasks after the teamworking period 4 hours

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Elina Fisk
 • Juha Pesonen
 • Tarja Lappalainen-Kajan
 • Jukka Riikonen
 • Marika Puttonen
 • Maarit Korva
 • Mari Hakkarainen
Ryhmät
 • ZJAHTL22SIY
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous monimuoto
 • ZJATTV22SM
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto
 • MPT22S1
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna, johon kuuluu neljä webinaaria. Webinaareihin on pakollista osallistua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson verkkototeutus toteutetaan kerran syys- ja kevätlukukaudella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen verkossa tapahtuviin webinaareihin ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan kolmena webinaarina noin kahden kuukauden jaksolla. Webinaareissa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Lisätietoja opiskelijoille

32 paikkaa ryhmälle ZJA22KSSHML, opiskeiljat eivät ilmoittaudu itse (Hannele Tyrväinen)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Esitietovaatimukset

-

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

12.09.2022 - 18.12.2022

Number of ECTS credits allocated

2 op

Virtual portion

2 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

University Services

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 500

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Music Pedagogue
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Rehabilitation Counselling
 • Bachelor's Degree Programme in Occupational Therapy
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Service Business
 • Bachelor's Degree Programme in Energy and Environmental Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Team Academy
 • Degree Programme in Midwifery
 • Bachelor's Degree Programme in Social Services
 • Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Nursing
 • Bachelor's Degree Programme in Agricultural and Rural Industries
 • Bachelor's Degree Programme in Physiotherapy
Teachers
 • Johanna Tupamäki
 • Elina Fisk
 • Johanna Lehosmaa
 • Mari Hakkarainen

Objective

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. You will be able to use the innovation, design and solution tools of the course in your working life and other studies. Future Factory project studies are based on these methods.

After accomplishing Jamk InnoFlash, you know the basics and phases of customer oriented design method in problem solving. You are able to apply the customer oriented design method into practice, to act as an active member of a development team in different phases of the process, and to share the result of the work of your development team. You will be able to reflect the development of your own competences and to support the development of the competences of the members of your team.

Content

In Jamk InnoFlash, you as a part of a multidisclipinary team, design user oriented solutions for real challenges in working life. In the course, you apply a user oriented thinking and method, on which you and your team create concepts with added value for the customer.

You test the solution concept with potential customers and present it to the client.

During this studying process, you practice to critically examine and evaluate your actions and the development of your skills and knowledge.

Location and time

The course is conducted as distance learning, which includes four compulsory webinars.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment

Teaching methods

The learning takes place by using the user-oriented design method. Before teamworking period, you explore the method, and in your team, you use the method when you create a customer-oriented solution to an assignment of a client.

Employer connections

The assignments of the course come from companies and development projects.

Exam schedules

No final exam is arranged on this course, the accomplishment is based on both independent and team study tasks.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The distance learning version of the course takes place once in autumn and spring semester.

Student workload

Distance learning:
- Independent tasks before the teamwork phase 10 h
- Participating in online webinars and doing assignments as part of a team for 40 h. Contact teaching is carried out in three webinars over a period of about two months. Attendance at webinars is mandatory.
- Independent tasks after the teamwork phase 4 h

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

After completing this course, you will have learned:

Innovation and working life skills:
• You are able to describe the basics of user oriented method, based on references
• You know how to build a solution based on customer need, with your team
• You are able to create a presentation about your concept with your development team

Communication skills:
• In producing a solution for a customer oriented problem, you act in a target oriented way, supporting your team's work
• You are able to present your concept to the client with your team

Learning skills, information management skills, reflection skills:
• You are able to critically examine your and your team's work in producing a solution for a customer oriented problem
• You are able to reflect the development of your skills and knowledge and support the development of the skills and knowledge of your team members

Qualifications

-