Siirry suoraan sisältöön

FF Hyvinvointia musiikistaLaajuus (5 op)

Tunnus: ZZ00CD54

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Leena Kangastalo

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamiset:
Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alasi tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä.
Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä opiskelijana.
Huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta.

Opintojakson osaamistavoitteet:
Tutustut musiikkiterapian perusteisiin ja osaat soveltaa sieltä nousevia ideoita käytännössä.
Sinulla on valmiudet erilaisten ryhmien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen musiikkia välineenä käyttäen.
Tiedostat taito- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin.

Tiimin jäsenenä saat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminallisen musiikkiprojektin, joka toteutetaan erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien..
Ymmärrät projektin hallinnan prosessit ja kykenet ottamaan prosessin käyttöön aidossa projektissa.

Sisältö

Musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltava käyttö musiikkipedagogin työssä.
Musiikki -ja taidekasvatuksen merkitys hyvinvoinnin tukena.
Erilaisten ryhmien toimintakulttuuri sekä ohjauksen periaatteet.
Projektin hallinnan prosessit.

Tiimin jäsenenä musiikin toimialaan liittyvän projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi. Projekti voi olla joko henkilökohtainen tai voi liittyä isompaan projektikokonaisuuteen tai työryhmän toimintaan.

Esitietovaatimukset

Musiikkipedagogiikan, musiikkikasvatuksen tai taidekasvatuksen perusopinnot. Opetusharjoittelukokemusta omalta alalta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osaat soveltaa musiikkiterapeuttisia menetelmiä ohjatessasi erilaisia ryhmiä. Osoitat ymmärtäneesi musiikki -ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ihmisen hyvinvoinnin tukena.
Olet suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut projektin valitsemassasi yhteisössä tai toimintaympäristössä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
Opettaja
 • Jouni Huotari
 • Riikka Karvonen
 • Johanna Lehosmaa
 • Leena Kangastalo
 • Essi Säynätmäki
 • Nina Viertorinne
Ryhmät
 • KPD20S1
  Musiikkipedagogi
 • KPD21S1
  Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson osaamiset:
Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alasi tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä.
Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä opiskelijana.
Huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta.

Opintojakson osaamistavoitteet:
Tutustut musiikkiterapian perusteisiin ja osaat soveltaa sieltä nousevia ideoita käytännössä.
Sinulla on valmiudet erilaisten ryhmien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen musiikkia välineenä käyttäen.
Tiedostat taito- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin.

Tiimin jäsenenä saat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminallisen musiikkiprojektin, joka toteutetaan erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien..
Ymmärrät projektin hallinnan prosessit ja kykenet ottamaan prosessin käyttöön aidossa projektissa.

Sisältö

Musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltava käyttö musiikkipedagogin työssä.
Musiikki -ja taidekasvatuksen merkitys hyvinvoinnin tukena.
Erilaisten ryhmien toimintakulttuuri sekä ohjauksen periaatteet.
Projektin hallinnan prosessit.

Tiimin jäsenenä musiikin toimialaan liittyvän projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi. Projekti voi olla joko henkilökohtainen tai voi liittyä isompaan projektikokonaisuuteen tai työryhmän toimintaan.

Opetusmenetelmät

Osallistut kontaktiopetukseen, joka sisältää luentoja, demonstraatioita ja workshop-työskentelyä.
Työskentelet itsenäisesti muiden opiskelijoiden kanssa tiimissä toteuttaen projektin valitsemallesi kohderyhmälle erilaisissa ympäristöissä Tämän lisäksi teet myös muita ryhmätöitä.
Osallistut mahdollisille tutustumiskäynneille.
Opintojakson materiaalit ja tehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä, jonne palautat myös kaikki tekemäsi tehtävät.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen).

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Opinnollistaminen. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135, joista
Lähiopetus 40 - 50 h
Pienoisprojektin suunnittelu ja toteutus 50 -60 h
Yksilö- ja ryhmätehtävät 35h

Lisätietoja opiskelijoille

Edu Futura: 5 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osaat soveltaa musiikkiterapeuttisia menetelmiä ohjatessasi erilaisia ryhmiä. Osoitat ymmärtäneesi musiikki -ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ihmisen hyvinvoinnin tukena.
Olet suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut projektin valitsemassasi yhteisössä tai toimintaympäristössä.

Esitietovaatimukset

Musiikkipedagogiikan, musiikkikasvatuksen tai taidekasvatuksen perusopinnot. Opetusharjoittelukokemusta omalta alalta.