Siirry suoraan sisältöön

Kirjoita suomeksiLaajuus (4 op)

Tunnus: BI00BT55

Laajuus

4 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Heidi Hjerppe

Osaamistavoitteet

Ymmärrät kirjoittamisen prosessina. Sinulla on valmiuksia kehittää omaa suomen kielen taitoasi erilaisten media-, arki- ja opiskelutekstien avulla.

Opit kehittämään omaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoasi itsenäisesti ja saamasi palautteen pohjalta. Opit hyödyntämään kirjoittamiseen liittyvää teoriatietoa omissa teksteissäsi.

Ymmärrät prosessikirjoittamisen merkityksen ja pyrit toteuttamaan prosessikirjoittamisen periaatetta.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Sisältö

Opiskelet
- etsimään, arvioimaan, valitsemaan, lukemaan ja hyödyntämään omalle tasolle ja omiin kiinnostuksenkohteisiisi sopivia media-, arki- ja opiskelutekstejä suomen kielen taitosi kehittämiseksi
- reflektoimaan omaa osaamistasi ja omia vahvuuksiasi
- lukemaan ja kirjoittamaan asia- ja opiskelutekstejä oman kielitaitotason mukaisesti, vastaanottamaan palautetta sekä muokkaamaan ja kehittämään omia tekstejäsi sen perusteella.
- käyttämään lähdekirjallisuutta
- lähdemerkintätekniikan perusperiaatteet
- kirjoittamiseen liittyvää teoriatietoa ja sen soveltamista omiin teksteihisi.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät prosessikirjoittamisen merkityksen ja olet pyrkinyt toteuttamaan prosessikirjoittamisen periaatetta portfoliossa. Olet huomioinut opettajalta saadun palautteen ja tehnyt korjauksia. Tehtävien kieli on pääsääntöisesti ymmärrettävää, mutta sujuvuudessa saattaa olla puutteita. Kirjoittamisen perusasiat ovat kunnossa (rakenne, kappalejako, virkerakenteet jne). Kielen tyyli on pääsääntöisesti tilanteeseen sopivaa.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Portfolio ja opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Portfolion tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Lisätiedot

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Saatavilla myös avoimen amk:n opiskelijoille.
Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
  • Heidi Hjerppe

Tavoitteet

Ymmärrät kirjoittamisen prosessina. Sinulla on valmiuksia kehittää omaa suomen kielen taitoasi erilaisten media-, arki- ja opiskelutekstien avulla.

Opit kehittämään omaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoasi itsenäisesti ja saamasi palautteen pohjalta. Opit hyödyntämään kirjoittamiseen liittyvää teoriatietoa omissa teksteissäsi.

Ymmärrät prosessikirjoittamisen merkityksen ja pyrit toteuttamaan prosessikirjoittamisen periaatetta.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Sisältö

Opiskelet
- etsimään, arvioimaan, valitsemaan, lukemaan ja hyödyntämään omalle tasolle ja omiin kiinnostuksenkohteisiisi sopivia media-, arki- ja opiskelutekstejä suomen kielen taitosi kehittämiseksi
- reflektoimaan omaa osaamistasi ja omia vahvuuksiasi
- lukemaan ja kirjoittamaan asia- ja opiskelutekstejä oman kielitaitotason mukaisesti, vastaanottamaan palautetta sekä muokkaamaan ja kehittämään omia tekstejäsi sen perusteella.
- käyttämään lähdekirjallisuutta
- lähdemerkintätekniikan perusperiaatteet
- kirjoittamiseen liittyvää teoriatietoa ja sen soveltamista omiin teksteihisi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltava kirjallisuus:

White, L. 2010. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.

Rantonen, P. 2020. Kynä käteen! Kirjoitusharjoituksia suomenoppijoille. Helsinki: Finn Lectura.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkkovälitteisesti: webinaarit, oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatiotehtävät ja työtilaan tutustuminen 10–15 h
Verkkotapaamiset 6 h
Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen 60–70 h
Tekstien muokkaaminen saadun palautteen mukaan ja portfolion koostaminen 15–25 h
Vertaispalautteen antaminen 3–5 h

yht. 108 h

Lisätietoja opiskelijoille

Jatkuva palaute, itsearviointi, vertaisarviointi

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät prosessikirjoittamisen merkityksen ja olet pyrkinyt toteuttamaan prosessikirjoittamisen periaatetta portfoliossa. Olet huomioinut opettajalta saadun palautteen ja tehnyt korjauksia. Tehtävien kieli on pääsääntöisesti ymmärrettävää, mutta sujuvuudessa saattaa olla puutteita. Kirjoittamisen perusasiat ovat kunnossa (rakenne, kappalejako, virkerakenteet jne). Kielen tyyli on pääsääntöisesti tilanteeseen sopivaa.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Portfolio ja opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Portfolion tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Lisätiedot

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Saatavilla myös avoimen amk:n opiskelijoille.
Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

4 - 25

Opettaja
  • Heidi Hjerppe

Tavoitteet

Ymmärrät kirjoittamisen prosessina. Sinulla on valmiuksia kehittää omaa suomen kielen taitoasi erilaisten media-, arki- ja opiskelutekstien avulla.

Opit kehittämään omaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoasi itsenäisesti ja saamasi palautteen pohjalta. Opit hyödyntämään kirjoittamiseen liittyvää teoriatietoa omissa teksteissäsi.

Ymmärrät prosessikirjoittamisen merkityksen ja pyrit toteuttamaan prosessikirjoittamisen periaatetta.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Sisältö

Opiskelet
- etsimään, arvioimaan, valitsemaan, lukemaan ja hyödyntämään omalle tasolle ja omiin kiinnostuksenkohteisiisi sopivia media-, arki- ja opiskelutekstejä suomen kielen taitosi kehittämiseksi
- reflektoimaan omaa osaamistasi ja omia vahvuuksiasi
- lukemaan ja kirjoittamaan asia- ja opiskelutekstejä oman kielitaitotason mukaisesti, vastaanottamaan palautetta sekä muokkaamaan ja kehittämään omia tekstejäsi sen perusteella.
- käyttämään lähdekirjallisuutta
- lähdemerkintätekniikan perusperiaatteet
- kirjoittamiseen liittyvää teoriatietoa ja sen soveltamista omiin teksteihisi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltava kirjallisuus:
White, L. 2010. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.

Rantonen, P. 2020. Kynä käteen! Kirjoitusharjoituksia suomenoppijoille. Helsinki: Finn Lectura.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkkovälitteisesti: webinaarit, oppimistehtävät

Pakolliset webinaarit
ti 6.9. klo 16.30 - 17.30
ma 3.10. klo 16.30 - 18
ti 25.10. klo 16.30 - 18
ti 8.11. klo 16.30 - 18
ti 29.11. klo 16.30 - 18

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatiotehtävät ja työtilaan tutustuminen 10–15 h
Verkkotapaamiset 7 h
Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen 60–70 h
Tekstien muokkaaminen saadun palautteen mukaan ja portfolion koostaminen 15–25 h
Vertaispalautteen antaminen 3–5 h

yht. 108 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 5
Jatkuva palaute, itsearviointi, vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät prosessikirjoittamisen merkityksen ja olet pyrkinyt toteuttamaan prosessikirjoittamisen periaatetta portfoliossa. Olet huomioinut opettajalta saadun palautteen ja tehnyt korjauksia. Tehtävien kieli on pääsääntöisesti ymmärrettävää, mutta sujuvuudessa saattaa olla puutteita. Kirjoittamisen perusasiat ovat kunnossa (rakenne, kappalejako, virkerakenteet jne). Kielen tyyli on pääsääntöisesti tilanteeseen sopivaa.

Pohdit oppimistasi opintojakson aikana itsearvioinnissa.

Portfolio ja opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Portfolion tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Lisätiedot

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Saatavilla myös avoimen amk:n opiskelijoille.
Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.