Siirry suoraan sisältöön

Puhu suomeksiLaajuus (2 op)

Tunnus: BI00BT57

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Heidi Hjerppe

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Sisältö

Opiskelet
· suomalaisen keskustelukulttuurin piirteitä, esim. asiakaspalvelu, small talk
· esitelmän pitämistä suomeksi
· palaverikäytänteitä
· palautteen antamista ja vastaanottamista
· puhekieltä

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Lisätiedot

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Saatavilla myös avoimen amk:n opiskelijoille.
Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 13.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
  • Tiina Autio

Tavoitteet

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Sisältö

Opiskelet
· suomalaisen keskustelukulttuurin piirteitä, esim. asiakaspalvelu, small talk
· esitelmän pitämistä suomeksi
· palaverikäytänteitä
· palautteen antamista ja vastaanottamista
· puhekieltä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan jakama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa 4.3. ja päättyy 13.5.

10 tapaamiskertaa Zoomissa maanantaisin klo 16.30-18.00. Ei tapaamista 1.4.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit 15h
Itsenäinen työskentely 39h
Yhteensä 54h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Lisätiedot

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Saatavilla myös avoimen amk:n opiskelijoille.
Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

4 - 25

Opettaja
  • Tiina Autio

Tavoitteet

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Sisältö

Opiskelet
· suomalaisen keskustelukulttuurin piirteitä, esim. asiakaspalvelu, small talk
· esitelmän pitämistä suomeksi
· palaverikäytänteitä
· palautteen antamista ja vastaanottamista
· puhekieltä

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa 24.1. ja päättyy 11.4.

10 tapaamiskertaa Zoomissa tiistaisin klo 16.15-17.45. Ei tapaamista viikoilla 9 ja 12.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Lisätiedot

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Saatavilla myös avoimen amk:n opiskelijoille.
Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.