Siirry suoraan sisältöön

Suomi 6Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CJ87

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Heidi Hjerppe

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä suomen kielellä arjen ja työpaikan viestintätilanteissa. Vahvistat kielenoppimisstrategioitasi ja elinikäisen ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen taitojasi.

Ymmärrät suomalaisen työnhaun prosessin ja opit kehittämään työnhakutaitojasi. Tulet tietoiseksi omista vahvuuksistasi ja taidoistasi ja osaat kertoa niistä suomeksi. Harjoittelet työhaastattelutilanteita suomeksi.

Harjoittelet erilaisia työpaikan viestintätilanteita ja opit niiden käytänteitä.

Opit lisää suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista.

Sisältö

Kehität
• taitoasi viestiä suomen kielellä kirjallisesti ja suullisesti arjessa ja työpaikalla
• kielenoppimisstrategioitasi
• aktiivista kielenoppimista myös luokkahuoneen ulkopuolella
• kulttuurista osaamistasi.

Opiskelet
• puhekieltä ja suomalaista viestintäkulttuuria
• käyttämään kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi
• suomalaisen työnhaun keskeisiä asioita
• kehität suomen kielen taitoasi työelämän kontekstissa
• reflektoimaan omaa osaamistasi ja omia vahvuuksiasi
• erilaisissa työpaikan viestintätilanteissa toimimista
• kertomaan omasta opiskelu- ja työhistoriastasi sekä tulevaisuudensuunnitelmistasi
• lisää suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista.

Esitietovaatimukset

Jamkin Suomi 5 tai B1-kielitaitotaso.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat viestiä arki- ja työelämän kohtaamisissa ja keskusteluissa. Ymmärrät yleiskielistä normaalitempoista puhetta ja arkielämän ja työelämän tekstejä. Aktivoidut käyttämään suomea myös luokkahuoneen ulkopuolella erilaisissa ja uusissakin tilanteissa. Osaat kertoa taustastasi ja sanoittaa omaa osaamistasi.

Lisätiedot

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Saatavilla myös avoimen AMKin opiskelijoille.
Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.