Siirry suoraan sisältöön

Esihenkilön työkalutLaajuus (5 op)

Tunnus: HL00BD81

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Jaana Saarisilta

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Esihenkilötyöhön liittyy monenlaisia tilanteita, joissa esihenkilön pitää pystyä toimimaan hyvän henkilöstöjohtamisen periaatteiden mukaisesti, osallistamaan henkilöstöä ja fasilitoimaan toiminnan kehittämistä erilaisin menetelmin tavoitteellisesti. Tämä opintojakso antaa valmiuksia näihin tilanteisiin ja perehdyttää erityisesti valmentavan johtajuuden ja esihenkilötyön teemaan.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit esihenkilön työhön liittyvää tietoa ja käytännön taitoja. Ymmärrät yksilöiden erilaisuutta ja miten erilaiset ihmiset huomioidaan esihenkilötyössä ja tiimien johtamisessa. Ymmärrät valmentavan johtamisen ja esihenkilötyön periaatteita, menetelmiä ja työkaluja yksilön ja tiimien johtamisessa sekä niiden merkityksen ja roolin esihenkilötyössä. Osaat käyttää digitaalisia työkaluja erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa.

Sisältö

Valmentava johtaminen
Erilaisten yksilöiden johtaminen
Tiimin johtaminen
Virtuaalijohtaminen

Työkalut
Vuorovaiutukseen soveltuvat digitaaliset työkalut
Erilaisuuden ymmärtämiseen liittyvät analyysit ja testit
Osallistavat työskentelymenetelmät

Esitietovaatimukset

Johtamiseen liittyvien vuorovaikutusteorioiden tunteminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Ymmärrät yksilöiden erilaisuutta ja miten erilaiset ihmiset huomioidaan esihenkilötyössä ja tiimien johtamisessa. Ymmärrät valmentavan johtamisen periaatteita, menetelmiä ja työkaluja yksilön ja tiimien johtamisessa sekä niiden merkityksen ja roolin esihenkilötyössä. Osaat käyttää digitaalisia työkaluja erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät yksilöiden erilaisuutta ja osaat kuvata erilaisuuden huomioimista esimiestyössä ja tiimien johtamisessa. Osaat käyttää valmentavan johtamisen menetelmiä ja työkaluja sekä ymmärrät niiden merkityksen ja roolin yksilön ja tiimien johtamisessa. Osaat käyttää digitaalisia sovelluksia erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Ymmärrät yksilöiden erilaisuutta ja osaat vertailla erilaisuutta ja sen vaikutusta johtamiseen esihenkilötyössä ja tiimien johtamisessa. Osaat hyödyntää eri valmentavan johtamisen menetelmiä erilaisissa tilanteissa. Osaat valita digitaalisia sovelluksia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa johtamistilanteissa.

Kiitettävä 4
Osaat vertailla ja analysoida yksilöiden erilaisuutta ja sen vaikutusta johtamiseen esihenkilötyössä ja tiimien johtamisessa. Osaat arvioida eri valmentavan johtamisen menetelmiä tilanteet ja yksilöt huomioiden. Osaat hyödyntää digitaalisia sovelluksia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa johtamistilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida kriittisesti ja kehittää yksilöiden ja tiimin toimintaa tavoitteellisesti erilaisuutta hyödyntäen. Pystyt valitsemaan ja soveltamaan perustellusti sopivan valmentavan johtamisen menetelmän eri tilanteissa. Osaat tuottaa uusia näkökulmia digitaalisten sovellusten hyödyntämisestä myös virtuaalitiimien johtamisessa.

Ilmoittautumisaika

21.01.2024 - 04.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Jaana Saarisilta
Ryhmät
 • HTL21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL20S1
  Liiketalous
 • ZJA23SH4
  Avoin AMK, lita, esihenkilötyö, erillisryhmä

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Esihenkilötyöhön liittyy monenlaisia tilanteita, joissa esihenkilön pitää pystyä toimimaan hyvän henkilöstöjohtamisen periaatteiden mukaisesti, osallistamaan henkilöstöä ja fasilitoimaan toiminnan kehittämistä erilaisin menetelmin tavoitteellisesti. Tämä opintojakso antaa valmiuksia näihin tilanteisiin ja perehdyttää erityisesti valmentavan johtajuuden ja esihenkilötyön teemaan.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit esihenkilön työhön liittyvää tietoa ja käytännön taitoja. Ymmärrät yksilöiden erilaisuutta ja miten erilaiset ihmiset huomioidaan esihenkilötyössä ja tiimien johtamisessa. Ymmärrät valmentavan johtamisen ja esihenkilötyön periaatteita, menetelmiä ja työkaluja yksilön ja tiimien johtamisessa sekä niiden merkityksen ja roolin esihenkilötyössä. Osaat käyttää digitaalisia työkaluja erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa.

Sisältö

Valmentava johtaminen
Erilaisten yksilöiden johtaminen
Tiimin johtaminen
Virtuaalijohtaminen

Työkalut
Vuorovaiutukseen soveltuvat digitaaliset työkalut
Erilaisuuden ymmärtämiseen liittyvät analyysit ja testit
Osallistavat työskentelymenetelmät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla esitellyt materiaalit, tietokirjallisuus, tieteelliset artikkelit yms. aiheeseen soveltuva oppimateriaali. Aktiivinen tiedon etsintä monipuolisia lähteitä hyödyntäen.

Kirjavinkkejä:

Aaltonen, T., Pajunen, H. & Tuominen, K. 2011. Syty ja Sytytä – Valmentavan johtamisen filosofia. Talentum: Helsinki.
Carlsson, M. & Forssell, C. 2017. Esimies ja Coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna. Tietosanoma: Tallinna.
Grunbaum, L. & Ristikangas, M. 2021. Valmentava esimies. Alma.
Ristikangas, M-R. & Ristikangas, V. 2010. Valmentava johtajuus. Helsinki: WSOYpro Oy.
Soback, D. 2021. Valmentava johtajuus. Opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen. Basam Books. ISBN: 978952733768

Opetusmenetelmät

Kirjallisuus: käsiteanalyysi/essee
Yrityscase-tehtävät
Webinaarit/kontaktiopetus
Käytännön harjoitukset
Henkilökohtainen lopputehtävä

Oppimista ohjataan sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä opintojakson aikana.

Osaamisen arviointi ja opintojakson arvosana perustuu henkilökohtaisiin oppimistehtäviin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana opintojakson alussa annetussa aikataulussa.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikana opintojakson alussa annetussa aikataulussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän palautus on toukokuussa 2023.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen

Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 90 h
Webinaarit/kontaktiopetus 20 h
Pari- ja ryhmätyöskentely 25 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat teemakohtaiset alustukset, itsenäinen opiskelu ja ryhmäopiskelu.
Koko opintojakson ajan tehdään näiden ohessa henkilökohtaisia oppimistehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 40 (Parempi esihenkilötyö-paketti)
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen itsearviointi
Ryhmän vertaisarviointi
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana henkilökohtaisten oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät yksilöiden erilaisuutta ja miten erilaiset ihmiset huomioidaan esihenkilötyössä ja tiimien johtamisessa. Ymmärrät valmentavan johtamisen periaatteita, menetelmiä ja työkaluja yksilön ja tiimien johtamisessa sekä niiden merkityksen ja roolin esihenkilötyössä. Osaat käyttää digitaalisia työkaluja erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät yksilöiden erilaisuutta ja osaat kuvata erilaisuuden huomioimista esimiestyössä ja tiimien johtamisessa. Osaat käyttää valmentavan johtamisen menetelmiä ja työkaluja sekä ymmärrät niiden merkityksen ja roolin yksilön ja tiimien johtamisessa. Osaat käyttää digitaalisia sovelluksia erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät yksilöiden erilaisuutta ja osaat vertailla erilaisuutta ja sen vaikutusta johtamiseen esihenkilötyössä ja tiimien johtamisessa. Osaat hyödyntää eri valmentavan johtamisen menetelmiä erilaisissa tilanteissa. Osaat valita digitaalisia sovelluksia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa johtamistilanteissa.

Kiitettävä 4
Osaat vertailla ja analysoida yksilöiden erilaisuutta ja sen vaikutusta johtamiseen esihenkilötyössä ja tiimien johtamisessa. Osaat arvioida eri valmentavan johtamisen menetelmiä tilanteet ja yksilöt huomioiden. Osaat hyödyntää digitaalisia sovelluksia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa johtamistilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida kriittisesti ja kehittää yksilöiden ja tiimin toimintaa tavoitteellisesti erilaisuutta hyödyntäen. Pystyt valitsemaan ja soveltamaan perustellusti sopivan valmentavan johtamisen menetelmän eri tilanteissa. Osaat tuottaa uusia näkökulmia digitaalisten sovellusten hyödyntämisestä myös virtuaalitiimien johtamisessa.

Esitietovaatimukset

Johtamiseen liittyvien vuorovaikutusteorioiden tunteminen.