Siirry suoraan sisältöön

BudjetointiLaajuus (3 op)

Tunnus: HL00BD24

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Pekka Pirinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Budjetointi on tavoitteellisen toiminnan ja talouden ohjauksen keskeinen prosessi. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet budjetointiin ja talouden ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt budjetoinnin merkitykseen, lainalaisuuksiin, periaatteisiin, prosesseihin ja menetelmiin. Osaat laatia osabudjetit ja pääbudjetit osana toiminnan ja talouden ohjausta. Osaat laatia budjettivertailun ja analysoida eroja budjettitarkkailun näkökulmasta. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita budjetoinnin näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida budjetointiin liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään budjetoinnin määritelmää ja tehtäviä, budjetoinnin ja strategian suhdetta, budjetointijärjestelmää ja -prosessia, budjetointimenetelmiä, budjetin laatimista, budjettitarkkailua sekä budjetoinnin ongelmia ja ratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Taloushallinnon perusteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Osaat nimetä budjetointiin liittyviä prosesseja ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat budjetin laatimiseen. Ymmärrät budjetin perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen osabudjetit valmiiden mallien mukaan. Osaat kertoa omin sanoin budjetoinnin ja budjetin perusperiaatteet ja merkityksen. Tunnistat budjetointiin liittyviä ohjausmekanismeja ja osaat budjetointiin ja budjettiin liittyviä keskeisiä tekijöitä. Ymmärrät budjetoinnin, toiminnan suunnittelun ja budjettiseurannan merkityksen.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä budjetointiin liittyviä prosesseja talouden ohjauksen näkökulmasta ja tunnistat budjettiohjaukseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen osa- ja pääbudjetit. Tunnistat budjettiohjauksen mekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä budjetoinnin keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat jäsentää budjetoinnin perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet talouden ohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen toiminnan ohjaukseen. Osaat teknisesti laatia (itsenäisesti) osa- ja pääbudjetit sekä soveltaa budjetointimenetelmiä talouden ohjauksen tueksi. Osaat laatia budjettiin pohjautuvan analyysin. Osaat määritellä budjettiohjaukseen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä budjetoinnin keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida budjetoinnin perusprosesseja talouden ohjauksen näkökulmasta. Osaat kehittää osa- ja pääbudjetteihin pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä budjettiohjauksen vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja budjetoinnin merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä. Ymmärrät budjetin ja toimintasuunnitelman välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella budjetoinnin perusprosesseja talouden ohjauksen näkökulmasta. Osaat suunnitella osa- ja pääbudjetteihin pohjautuvia aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan toiminnan ja talouden ohjaukseen. Osaat arvioida budjettiohjauksen vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä budjetoinnin vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Ilmoittautumisaika

27.02.2024 - 17.03.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Liiketalous (AMK)
Opettaja
 • Ari Karsikas
Ryhmät
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • ZJA23SH2
  Avoin AMK, lita, talous, erillisryhmä
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL23S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Budjetointi on tavoitteellisen toiminnan ja talouden ohjauksen keskeinen prosessi. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet budjetointiin ja talouden ohjaukseen.

Osaamiset
Eettisyys
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet
Tällä opintojaksolla perehdyt budjetoinnin merkitykseen, lainalaisuuksiin, periaatteisiin, prosesseihin ja menetelmiin. Osaat laatia osabudjetit ja pääbudjetit osana toiminnan ja talouden ohjausta. Osaat laatia budjettivertailun ja analysoida eroja budjettitarkkailun näkökulmasta. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita budjetoinnin näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida budjetointiin liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään budjetoinnin määritelmää ja tehtäviä, budjetoinnin ja strategian suhdetta, budjetointijärjestelmää ja -prosessia, budjetointimenetelmiä, budjetin laatimista, budjettitarkkailua sekä budjetoinnin ongelmia ja ratkaisuja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. (2015). Laskentatoimi. Helsinki : Edita. ISBN 978-951-37-6782-2 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-951-37-6622-1 (nidottu). Budjetointia käsittelevät luvut. (HUOM! Myös muut painokset ovat soveltuvia.)

Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. (2013). Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. uud. painos). Helsinki : Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-2005-2 (nidottu). Budjetointia käsittelevät luvut. (HUOM! Myös muut painokset ovat soveltuvia.)

Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. (2005). Johdon laskentatoimi. (6. uud. painos). Helsinki : Edita. ISBN 978-951-37-4109-9 (nidottu). Budjetointia käsittelevät luvut. (HUOM! Myös muut painokset ovat soveltuvia.)

Åkerberg, P. (2017). Budjetointi 2020-luvulla (1. painos). Helsinki: Alma Media Pro. ISBN 978-952-14-3161-6 verkkoaineisto (e-kirja) ja ISBN 978-952-14-3159-3 (sidottu).

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Itsenäiset oppimistehtävät
Ohjaus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyvät mahdolliset työssä tehtävät osiot kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 18
1. uusintatentti järjestetään viikolla 19
2. uusintatentti järjestetään viikolla 20

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla.

Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 81 h
Webinaarit 6 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 20 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 55 h

Sisällön jaksotus

Webinaarit (vko 12-15)
Tentti (vko 16)
Uusintatentti 1 (vko 17)
Uusintatentti 2 (vko 18)

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 40 (taloushallinnon paketti)
EduFutura 5

Opintojakso sisältyy Talousjohtamisen suuntautumisen opintoihin.
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (50%, 1,5 op) ja tentti (50%, 1,5 op)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä budjetointiin liittyviä prosesseja ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat budjetin laatimiseen. Ymmärrät budjetin perusperiaatteet ja kykenet laatimaan esimerkkiyrityksen osabudjetit valmiiden mallien mukaan. Osaat kertoa omin sanoin budjetoinnin ja budjetin perusperiaatteet ja merkityksen. Tunnistat budjetointiin liittyviä ohjausmekanismeja ja osaat budjetointiin ja budjettiin liittyviä keskeisiä tekijöitä. Ymmärrät budjetoinnin, toiminnan suunnittelun ja budjettiseurannan merkityksen.

Tyydyttävä 2
Osaat esitellä budjetointiin liittyviä prosesseja talouden ohjauksen näkökulmasta ja tunnistat budjettiohjaukseen liittyvät tekijät. Osaat tehdä ohjeistettuna esimerkkiyrityksen osa- ja pääbudjetit. Tunnistat budjettiohjauksen mekanismeihin vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja osaat nimetä budjetoinnin keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat jäsentää budjetoinnin perusprosessit, ja eritellä prosessien vaiheet talouden ohjauksen näkökulmasta ja osaat kuvata prosessien vaikutuksen toiminnan ohjaukseen. Osaat teknisesti laatia (itsenäisesti) osa- ja pääbudjetit sekä soveltaa budjetointimenetelmiä talouden ohjauksen tueksi. Osaat laatia budjettiin pohjautuvan analyysin. Osaat määritellä budjettiohjaukseen vaikuttavia tekijöitä esimerkkiyrityksessä ja määritellä budjetoinnin keskeisiä tekijöitä eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida budjetoinnin perusprosesseja talouden ohjauksen näkökulmasta. Osaat kehittää osa- ja pääbudjetteihin pohjautuvia kannattavuusanalyysejä. Osaat määritellä budjettiohjauksen vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja budjetoinnin merkityksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä. Ymmärrät budjetin ja toimintasuunnitelman välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella budjetoinnin perusprosesseja talouden ohjauksen näkökulmasta. Osaat suunnitella osa- ja pääbudjetteihin pohjautuvia aktiivisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan toiminnan ja talouden ohjaukseen. Osaat arvioida budjettiohjauksen vaikutuksia esimerkkiyrityksessä ja raportoida sen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä sekä budjetoinnin vaikutuksen eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

Esitietovaatimukset

Taloushallinnon perusteet.