Siirry suoraan sisältöön

AMK- ja YAMK-opinnäytetyö

Tunnus: OPINNAYTE

Opetuskielet

  • suomi
  • englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan kaikki

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
OPINNAYTE-1001

KEHITTÄMISTOIMINTA JA OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
OPINNAYTE-1002

OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

35
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0