Siirry suoraan sisältöön

Kypsyysnäyte, AMKLaajuus (0 op)

Tunnus: ZZOA0220

Laajuus

0 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Harri Peuranen, Teknologia
  • Tarja Ahopelto, Kielikeskus
  • Pasi Lehtola, Teknologia
  • Karo Saharinen, Teknologia
  • Sirpa Tuomi, Hyvinvointi
  • Riikka Ahlgren, Liiketoiminta

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opinnäytetyön alalta kirjoitettavalla kypsyysnäytteellä osoitat asetuksen mukaista perehtyneisyyttä alaan ja suomen (ruotsin) kielen taitoa.

Mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla, suoritat kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä tai osoitat perehtyneisyytesi alaan kirjallisella, tutkinto-ohjelmasi opiskelukielen mukaisella suorituksella.

Opintojakson osaamiset (ARENEn tutkintojen yhteiset osaamiset):
1. Oppimaan oppiminen
2. Ennakoiva kehittäminen
3. Eettisyys
4. Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat laatia opinnäytetyöstäsi laajalle lukijakunnalle suunnatun tiedotteen.

Sisältö

JAMKin sisäinen tiedote opinnäytetyöstä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kypsyysnäyte on hyväksytty, kun
1. se sisältää opinnäytetyön keskeiset tulokset, siinä on tarkasteltu tulosten merkitystä ja käsittely on asiantuntevaa.
2. teksti on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä
3. teksti on kirjoitettu hyvällä asiatyylillä selostaen, käsittely on johdonmukaista (tiedotteen rakenne) ja kieli on lähes virheetöntä
4. teksti on pituudeltaan 3000 – 3500 merkkiä.

Kypsyysnäyte on hylätty, kun
1. hyväksytyn suorituksen kriteerit eivät täyty
2. teksti on kirjoitettu minä-muodossa
3. tekstiltä puuttuu otsikko.

Lisätiedot

Voit ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyön ohjaajasi antaa siihen luvan.