Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu, AMKLaajuus (3 op)

Tunnus: ZZ00BL91

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Pasi Lehtola, Teknologia
  • Riikka Ahlgren, Liiketalous
  • Sari Järvinen, Hyvinvointi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu -opintojaksosta ei ole toteutuksia eikä sille siis ilmoittauduta. Aloita opinnäytetyö tekemällä aihe-ehdotus Wihissä.

Opintojakson tarkoitus:
Laadit ammattikorkeakoulututkintoosi sisältyvän työelämälähtöisen opinnäytetyön suunnitelman, jossa osoitat asiantuntijatehtävissä vaadittavaa alan osaamista sekä yleisistä työelämän osaamista. Ymmärrät ja osaat toimia vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Opintojakson osaamiset (ARENEn tutkintojen yhteiset osaamiset):
1. Oppimaan oppiminen
2. Ennakoiva kehittäminen
3. Eettisyys
4. Työelämässä toimiminen

EUR-ACE akkreditoidut tutkinto-ohjelmat
Tutkimus ja tiedonhaku
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Viestintä ja tiimityö

Opintojakson tavoitteet:
Tunnistat työelämän ja oman alasi kehittämistarpeita tai ongelmakohtia. Suunnittelet niihin liittyvän kehittämistyön, tutkimuksen tai vastaavan, jonka toteutat opinnäytetyönäsi. Käytät tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa tietoa alan tietokannoista lähdekriittisesti. Noudatat hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Osaat viestiä opinnäytetyöstäsi sen suunnitteluvaiheessa eri kohderyhmille havainnollisesti sekä kirjallisesti että suullisesti. Toimit eettisten periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

- Opinnäytetyön prosessi ja käytännöt JAMKssa
- Vastuullinen opinnäytetyö: Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- ja kehittämistyön eettiset kysymykset, tietosuoja ja tekijänoikeudet
- Sopimus- ja lupakäytännöt
- Lähdekriittinen ja systemaattinen tiedonhankinta alan tietokannoista sekä kirjaston tiedonhankinnan ryhmäohjaus
- Opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen ja esittäminen
- Avoin tiede ja tutkimus – DMP Tuuli ja aineistonhallintasuunnitelma AMK opinnäytetyössä
- Menetelmälliset lähtökohdat, aineistonkeruun mittari (kysely- tai haastattelulomake, havainnointilomake, mittaustulosten kirjaamiseen tarvittava lomake jne. tai esim. kirjallisuuskatsauksessa artikkeleiden arviointilomakkeet)
- Opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen (3-5 sivua tekstiä)
- Opinnäytetyön suunnitteluvaiheen pienryhmä- ja yksilöohjauksiin osallistuminen

Esitietovaatimukset

Riittävä perehtyneisyys omaan ammattialueeseen sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmien hallinta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasolla erinomainen 5 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheen hyväksymismerkintä kirjautuu, kun opinnäytetyön pääohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyön suunnitelman ja sen liitteet sekä teoriaosan kirjoittaminen on aloitettu (1/3 teoriasta kirjoitettu). Wihissä mukana olevien kohdalla ensimmäinen hyväksytty suoritus kirjautuu, kun projektisuunnitelma ja aikataulu sekä opinnäytetyö 1/3 vaihe on hyväksytty. Hyväksytty merkintä vaihtuu opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaiseksi arvosanaksi, kun opinnäytetyö hyväksytty ja arvosana annettu opinnäytetyöryhmässä.