Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutus, AMKLaajuus (6 op)

Tunnus: ZZ00BL92

Laajuus

6 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Pasi Lehtola, Teknologia
  • Riikka Ahlgren, Liiketalous
  • Sari Järvinen, Hyvinvointi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön toteutus -opintojaksosta ei ole toteutuksia eikä sille siis ilmoittauduta. Aloita opinnäytetyö tekemällä aihe-ehdotus Wihissä.

Opintojakson tarkoituksena on, että toteutat ja dokumentoit opinnäytetyön suunnitelmasi mukaisesti opinnäytetyön toiminnallisen tai tutkimuksellisen osion. Kirjoitat opinnäytetyön teoreettisen osan ensimmäistä luonnosta. Osoitat alan työelämässä vaadittavaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista.

Opintojakson osaamiset (ARENEn tutkintojen yhteiset osaamiset):
1. Oppimaan oppiminen
2. Ennakoiva kehittäminen
3. Eettisyys
4. Työelämässä toimiminen

EUR-ACE akkreditoidut tutkinto-ohjelmat
Tutkimus ja tiedonhaku
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Viestintä ja tiimityö

Opintojakson tavoite:
Sovellat oman alasi osaamista sekä kehittämis- tai tutkimusosaamista opinnäytetyösi toteutusvaiheessa. Hallitset opinnäytetyön suunnitelmaan valitsemasi aineistonkeruu- ja analyysinmenetelmät. Toteutat opinäytetyön suunnitelman mukaisesti opinnäytetyön toiminnallisen tai tutkimuksellisen osion vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Toimit tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat viestiä opinnäytetyön toteutuksesta eri kohderyhmille havainnollisesti sekä kirjallisesti että suullisesti. Kirjoitat opinnäyetyön teoriaosan ensimmäisen luonnoksen.

Sisältö

Kehittämis- tai tutkimusprosessin toteuttaminen
Aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien käytäntöön soveltaminen
Opinnäytetyön tietoperustan ja menetelmäosan kirjoittaminen valmiiksi
Alustavien tulosten tai tuotoksen tarkastelu
Pienryhmä- ja yksilöohjaukset toteutusvaiheen tukena

Esitietovaatimukset

Riittävä perehtyneisyys omaan ammattialueeseen sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmien hallinta. Olet kirjoittanut hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasolla erinomainen 5 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutusvaiheen hyväksymismerkintä kirjautuu, kun opinnäytetyön pääohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyön teoriaosan, opinnäytetyön toteutusvaiheen aineistonkeruun ja analyysit sekä tulosten alustavaa kirjoittamista. Hyväksytty merkintä vaihtuu opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaiseksi arvosanaksi, kun opinnäytetyö hyväksytty ja arvosana annettu opinnäytetyöryhmässä.