Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMKLaajuus (2 op)

Tunnus: ZZ00BL97

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Anna Jokelainen, Opinnäytetyön kirjoittaminen
  • Diane Ruppert, Thesis Writing

Osaamistavoitteet

Opintojakso on opinnäytetyöprosessisi vaiheessa 2, ja sen aikana kirjoitat opinnäytetyösi tietoperustaa. Tavoitteena on, että osaat kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa Jamkin raportointiohjetta.

Opintojakson osaamiset (ARENEn tutkintojen yhteiset osaamiset):
1. Oppimaan oppiminen
2. Ennakoiva kehittäminen
3. Eettisyys
4. Työelämässä toimiminen

Sisältö

Opinnäytetyön kokonaisuus
Lähteiden käytön periaatteet
Opinnäytetyön kirjoittaminen
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Opinnäytetyön kerronta

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut opintojakson Kehittämis- ja tutkimustoiminta (5 op) ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyösuunnitelma (3 op).

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että aiheita on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty kurssimateriaaleja.