Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö, Ylempi AMK (30 op)

Toteutuksen tunnus: YZZON100-0K9H4

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.01.2020 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Opettaja

 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio
 • Pia Kreus
 • Francesca Allievi
 • Heidi Neuvonen
 • Anne Nurminen
 • Marianne Ekonen
 • Tarja Niemelä
 • Sini Seppelin
 • Elina Vaara
 • Aila Virtanen
 • Riikka Ahlgren
 • Pekka Pirinen
 • Minna Tunkkari-Eskelinen
 • Tarja Ahopelto

Ryhmät

 • YHO19S1
  Organisaation ja talouden johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoutuksena, että osallistuja suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämistyön tai tutkimuksen opinnäytetyönään.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija noudattaa opinnäytetyössään hyvää tieteellistä käytäntöä. Opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeen ja toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyön näyttönä osaamisestaan. Opiskelija osaa raportoida ja esittää opinnäytetyönsä. Opiskelija osoittaa oman alansa erityisosaamista

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi ja –käytännöt JAMKssa
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- tai kehittämistyön etiikka
Opinnäytetyön aihe ja aiheen täsmentäminen aihe-ehdotukseksi
Systemaattinen tiedonhankinta
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen, sisältää eettisen ennakkoarvioinnin ja aineiston hallintasuunnitelman
Tutkimuskirjoittaminen
Systemaattiseen tiedonhankintaan pohjautuvan tietoperustan kirjoittaminen
Opinnäytetyön tutkimus-tai kehittämisosion toteuttaminen: menetelmät, aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu
Tutkimus- tai kehittämistyön tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
Viimeistely sekä opinnäytetyön ja prosessin arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii systemaattiseen tiedonhakuun perustuen opinnäytetyön aiheeseen, ongelmanratkaisuun ja tutkimus- tai kehittämismenetelmiin soveltuvaa tieteellistä kirjallisuutta, joihin viittaa opinnäytetyössään JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

- Valmistautumisvaihe: Opinnäytetyön aiheidean esittely ja sähköinen aihe-ehdotus (1 op) - Tiedonhankinnan työpajat (kirjaston informaatikko) ja systemaattinen tiedonhaku selvitys opinnäytetyön suunnitelman liitteenä (1 op) - Suunnitteluvaihe: Opinnäytetyön suunnitelma kirjoittaminen ja sen esittäminen (4 op) - Osallistuminen tutkimuskirjoittamisen verkkototeutukseen, jonka aikana kirjoittaa opinnäytetyön teoreettista osaa (3 op) - Toteutusvaihe: aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu sekä opinnäytetyön kirjoittaminen (20 op) - Opinnäytetyön viimeistely, esittäminen julkisesti ja luovuttaminen arviointiprosessiin (1 op) - Hyväksytty ja arvioitu opinnäytetyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Valmistautumisvaihe 27 h (1 op) - Tiedonhankinnan työpajat ja systemaattinen tiedonhaku 27 h (1 op) - Suunnitteluvaihe108 h (4 op) - Tutkimuskirjoittaminen 81 h (3 op) - Toteutusvaihe 540 h (20 op) - Viimeistely ja esittäminen 27 h (1 op)Yhteensä 810 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ohjaaja(t) nimetään sähköisen aihe-ehdotuslomakkeen hyväksymisen yhteydessä alakohtaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla erinomainen 5 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen (3 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen.