Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden syventävät opinnot (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLBM02700-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA16 - Biotalousinstituutti

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Opettaja

  • Hannariina Honkanen

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa ja syventää ammatillista ja persoonallista osaamistaan ura- ja kehityssuunnitelman ja HOPS:n valintojensa mukaisesti.

Sisältö

Opiskelijan HOPSin mukaan;
kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleita tehtävät referaatit ja esseet,
biotalousalan seminaarehin osallistuminen ja niistä pidettävät esitykset dokumentointeineen,
älymaatalouden soveltavan tutkimuksen ajankohtaiset tehtäväaihiot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sovitaan erikseen.

Opetusmenetelmät

Vastuuopettajan kanssa sovittavat itsenäiset syventävät tehtävät kuten referaatit ja/tai esseet, biotalousalan seminaareihin osallistuminen ja niistä pidettävät esitykset dokumentointeineen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Materiaaleihin perehtyminen, kirjalliset tehtävät ja esitykset erikseen sovitusti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h, 5 op = 135 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan HOPSin mukainen kirjallisuureferaattien, esseiden ja seminaariesitysten tekeminen.