Siirry suoraan sisältöön

Valinnaiset opinnot 5 (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00BC87-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.08.2020 - 30.08.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Leena Selkivuori
  • Kaisa Räty
  • Kaija Peuna-Korpioja
  • Jari Karttunen

Ryhmät

  • AJE20SE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tämä opintojakso laajentaa ja syventää erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisten osaamisen kehittämistavoitteittesi suunnassa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittymisosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisöjensä osaamista tukemaan inklusiivista koulutusta ja monenlaisten oppijoiden oppimista. Se edellyttää kehittymis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämisen suunnittelua ja osaamisen hankkimista suunnitellusti ja systemaattisesti sekä osaamisen yhteisöllistä jakamista. Osaamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon.

Reflektio-osaamista,
joka ilmenee erityisopettajan kyvyssä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omia eettisiä ratkaisujaan, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista

Opintojakson osaamistavoite
Osaat valita ja hankkia oman, ammatilliseksi erityisopettajaksi kehittymisesi kannalta olennaista osaamista.

Sisältö

Valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi mukaisesti.
Sisältö määrittyy täsmällisemmin valitsemasi opintojakson perusteella.

Opetusmenetelmät

Valitset sellaisia opintoja, jotka syventävät ja/tai laajentavat ammatillisena erityisopettajana tarvitsemaasi osaamista. Määrittelet henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi oppimistarpeitasi ja neuvottelet niiden pohjalta vastuukouluttajasi kanssa osaamisen hankkimisesta, valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvista opinnoista ja niiden suorittamisesta.

Opetusmenetelmät määrittyvät valitsemasi opintojakson opetusmenetelmien perustella.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Opintojakson osaamisen hankit

a) suorittamalla omaehtoisia erityisopetuksen / erityisen tuen täydennyskoulutuksia tai

b) osallistumalla erityisopetuksen ammattipäiviin, seminaareihin ja konferensseihin ja laatimalla niistä itsearvioinnin sisältävän oppimispäiväkirja tai

C) hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja erityisen tuen osaamista syventäviä ja laajentavia opintoja, jotka olet suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Huomaa, että samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa eikä valinnaisiksi opinnoiksi hyväksilueta myöskään sellaisia opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuteen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen eli hakututkintoon ja opettajan pedagogisiin opintoihin.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat koulutuksesta saadulla todistuksella (a, c) tai osallistumistodistuksilla ja oppimispäiväkirjalla (b).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja valitsemastasi osaamisen hankkimisen tavasta.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee oma vastuukouluttajasi, kun olet osoittanut osaamisesi todistuksilla ja oppimispäiväkirjalla. Arviointiaineiston muodostavat todistukset ja oppimispäiväkirja.

Valinnaisten opintojen arviointitiedot saat opintojaksolta, jolle osallistut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittymisosaaminen
Osaat tunnistaa kehittymis- ja kehittämistarpeitasi, suunnitella niihin perustuvaa osaamisen kehittämistä ja hankkia tarvittavaa osaamista sekä kuvata osaamisen kehittymisen.

Reflektio-osaaminen
Tunnistat ja arvioit omia ajattelu- ja toimintamallejasi suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen ja otat vastuuta oman osaajaidentiteetin rakentumisesta ja erityis-opettajuuden rakentumisesta.

Muut arviointikriteerit määrittyvät valinnaisiksi opinnoiksi valitsemasi opintojakson arviointikriteerien perustella.