Siirry suoraan sisältöön

Kypsyysnäyte (0 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00BB05-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Robotiikka (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri

Opettaja

 • Asta Suomi
 • Matti Siistonen
 • Marjukka Nuutinen
 • Miikka Parviainen
 • Hannariina Honkanen
 • Hannu Kivistö
 • Harri Tuukkanen
 • Jaakko Oksanen
 • Olli Väänänen
 • Janne Lappi
 • Esa Salmikangas
 • Päivi Korpivaara

Ryhmät

 • YTK20S1
  Kestävä energia (YAMK)
 • YTB20S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • YTG20S1
  Robotiikka YAMK
 • YTO20S1
  Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opinnäytetyön alalta kirjoitettavalla kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään alaan ja suomen (ruotsin) kielen taitoa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomen (ruotsin) kielellä koulusivistyskielen mukaisesti. Koulusivistyskieli tarkoittaa peruskoulun tai lukion suorituskieltä.

Mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla, voit halutessasi kirjoittaa kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä. Muutoin sinut on vapautettu kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. (Muutos 1.8.2024 alkaen, Tutkintosääntö 2024)

Sisältö

Mediatiedote opinnäytetyöstä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjaava opettaja tarkistaa mediatiedotteen sisällön ja kielen.

Hyväksytyn mediatiedotteen ihannepituus on 300-400 sanaa tai 3000-3500 merkkiä.

Tekstistä arvioidaan
1. Sisältö: tiedotteen yleistajuisuus, opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle sekä asiantunteva käsittely
2. Kieli: tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä), käsittelyn johdonmukaisuus (tiedotteen rakenne), hyvä asiatyyli ja selostava ote sekä virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.

Hyväksytyn (S) mediatiedotteen sisältö vastaa opinnäytetyön sisältöä ja kieli vastaa asiatyylille asetettuja vaatimuksia.

Kypsyysnäyte hylätään (0), mikäli se ei saavuta hyväksytyn tason kriteereitä tai otsikko puuttuu tai teksti on kirjoitettu minä-muodossa.

Lisätiedot

Opinnäytetyön pääohjaaja/1.ohjaaja vastaanottaa ja arvioi YAMK opiskelija kypsyysnäytteen.

Tutkinto-ohjelman pääohjaajat antavat suoritusmerkinnän.