Siirry suoraan sisältöön

Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSZY0510-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

01.02.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Emilia Lahdenperä

Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät

 • YSY20ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen
 • YSY20SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY20S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma,Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK
 • YSV20S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSB20S1
  Projektijohtaminen YAMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä tietoa ja asiantuntijuuutta digitaalisuudesta sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakson jälkeen tunnistat digitalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla asiantuntijuusalueellasi. Saat valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä, sekä pohtia kriittisesti ja avoimesti digitaalisten menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö

– Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja siihen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt
– Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöön liittyvät asenteet sekä osaaminen
– Kyberturvallisuus, tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalan digitaalisissa palveluissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Häyrinen, K. (2018). Social and health care meets digitalization – challenges and possibilities. FinJeHew, 10(2–3), 186-188.
Punna, M. & Raitio, K. 2016.Mobiilimenetelmät ja pelillisyys työmenetelminä sosiaali-ja terveysalan asiakastyössä. FinJeHew, 8 (4) 244-230.
Sosiaali- ja terveysministeriö. (2016). Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3782-6.

Opetusmenetelmät

Kaksi intensiivipäivää (sisältää luentoja, työpajatyöskentelyä) ja kirjalliset tehtävät (ennakko-, väli- ja lopputehtävä)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä- ja välitehtävä 1 op, intensiivipäivät 1 op, opintojakson kirjallinen lopputehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä annetaan kuukausi ennen intensiivipäiviä. Välitehtävä tehdään intensiivipäivien välissä ja kirjallinen lopputehtävä annetaan intensiivipäivillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa osoitat hallitsevasi digitalisaatioon liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi ja kykenet reflektoimaan niitä tutkittuun tietoon perustuen ja monipuolisesti. Osoitat kirjallisessa tehtävässä pohdintaa digitaalisten menetelmien käytöstä ja kykenet kriittisesti arvioimaan menetelmien käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla.