Siirry suoraan sisältöön

Kypsyysnäyte, ylempi AMK (0 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00BB05-3002

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2021 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

0 - 80

Koulutus

 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Opettaja

 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio
 • Pia Kreus
 • Heidi Neuvonen
 • Ritva Pyykkönen
 • Juha Saukkonen
 • Marianne Ekonen
 • Tarja Niemelä
 • Elina Vaara
 • Pekka Pirinen
 • Minna Tunkkari-Eskelinen

Ryhmät

 • YHL18S1
  Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
 • YHO19S1
  Organisaation ja talouden johtaminen
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YMR18S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • YHO20S1
  Organisaation ja talouden johtaminen
 • YMJ19S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opinnäytetyön alalta kirjoitettavalla kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään alaan ja suomen (ruotsin) kielen taitoa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomen (ruotsin) kielellä koulusivistyskielen mukaisesti. Koulusivistyskieli tarkoittaa peruskoulun tai lukion suorituskieltä.

Mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla, voit halutessasi kirjoittaa kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä. Muutoin sinut on vapautettu kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. (Muutos 1.8.2024 alkaen, Tutkintosääntö 2024)

Sisältö

Mediatiedote opinnäytetyöstä

Opetusmenetelmät

Kirjoita mediatiedote itsenäisesti ja palauta se samanaikaisesti oppimisalustalle (Moodle) valmiin opinnäytetyösi kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedotteen tarkoitus on toimia yleistajuisena ja kiinnostavana uutisena opinnäytetyöstä. Sisäisen tiedotteen kohderyhmänä ovat jamkilaiset eli opiskelijat ja henkilökunta, mediatiedote osoitetaan tiedotusvälineille ja sen pohjalta laaditun uutisen lukija voi olla kuka tahansa.

Tiedotetta laatiessaan opiskelija pohtii opinnäytetyönsä antia ja merkitystä ja tuo esiin omaa ammattitaitoaan laajalle yleisölle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjaava opettaja tarkistaa mediatiedotteen sisällön ja kielen.

Hyväksytyn mediatiedotteen ihannepituus on 300-400 sanaa tai 3000-3500 merkkiä.

Tekstistä arvioidaan
1. Sisältö: tiedotteen yleistajuisuus, opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle sekä asiantunteva käsittely
2. Kieli: tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä), käsittelyn johdonmukaisuus (tiedotteen rakenne), hyvä asiatyyli ja selostava ote sekä virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.

Hyväksytyn (S) mediatiedotteen sisältö vastaa opinnäytetyön sisältöä ja kieli vastaa asiatyylille asetettuja vaatimuksia.

Kypsyysnäyte hylätään (0), mikäli se ei saavuta hyväksytyn tason kriteereitä tai otsikko puuttuu tai teksti on kirjoitettu minä-muodossa.

Lisätiedot

Opinnäytetyön pääohjaaja/1.ohjaaja vastaanottaa ja arvioi YAMK opiskelija kypsyysnäytteen.

Tutkinto-ohjelman pääohjaajat antavat suoritusmerkinnän.