Siirry suoraan sisältöön

Kypsyysnäyte (0 op)

Toteutuksen tunnus: YTZZ0601-3010

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennustekniikka (YAMK)

Opettaja

 • Jussi Korpinen
 • Pekka Lähdesmäki
 • Seppo Pitkänen
 • Marko Viinikainen
 • Jukka Konttinen
 • Jaakko Leppä-aho

Vastuuopettaja

Pekka Lähdesmäki

Ryhmät

 • YTR18S1
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opinnäytetyön alalta kirjoitettavalla kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään alaan ja suomen (ruotsin) kielen taitoa. Muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla koulusivistyksensä saanut opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä tai osoittaa perehtyneisyytensä alaan kirjallisella, tutkinto-ohjelmansa opiskelukielen mukaisella suorituksella.

Sisältö

Mediatiedote opinnäytetyöstä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ohjaava opettaja tarkistaa mediatiedotteen sisällön ja kielen.

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty ¿ hylätty.

Hyväksytyn tekstin täytyy olla pituudeltaan 3000 ¿ 3500 merkkiä.

Tekstistä arvioidaan
1. Sisältö: tiedotteen yleistajuisuus, opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle sekä asiantunteva käsittely
2. Kieli: tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä), käsittelyn johdonmukaisuus (tiedotteen rakenne), hyvä asiatyyli ja selostava ote sekä virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.

Hyväksytyn (S) mediatiedotteen sisältö vastaa opinnäytetyön sisältöä ja kieli vastaa asiatyylille asetettuja vaatimuksia.

Kypsyysnäyte hylätään (0), mikäli se ei saavuta hyväksytyn tason kriteereitä tai otsikko puuttuu tai teksti on kirjoitettu minä-muodossa.

Esitietovaatimukset

YAMK-opinnäytetyö on arvioitavana.