Siirry suoraan sisältöön

Minne menet, logistiikka ? (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLLX1570-3002

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

20.11.2021 - 19.02.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Logistiikka (YAMK)

Opettaja

  • Eero Aarresola
  • Ville Karjalainen

Vastuuopettaja

Eero Aarresola

Ryhmät

  • ZJA21STPYLO
    Avoin AMK, teniikka, Logistiikka
  • YLO21S1
    Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Yleisesti on tunnistettu maailman olevan nykypäivänä yhä enenevissä määrin VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Muuttuva toimintaympäristö haastaa myös logistiikkaa toimintona, jonka seurauksena asioita on tehtävä uusilla tavoilla, jotta logistiikalta odotettava arvo saadaan tuotettua. Tällä opintojaksolla ymmärryksesi logistiikan roolista tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentajana vahvistuu ja oivallat mitä sinun tulee ottaa huomioon mahdollistaaksesi menestyksen myös jatkossa.

Opintojakson osaamiset:

Logistiikkaosaaminen
Strategiaosaaminen
Kansainvälisyys –ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys- innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite:

Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet sekä sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla.

Sisältö

Opintojakson sisältö rakentuu seuraavista teemoista:

- Logistiikan rooli tulevaisuudessa
- Logistiikka kilpailukyvyn rakentajana
- Uudet teknologiat, mm. robotiikka

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Zansen, J.,Haapanen, M.& Syrjänen, T. 2017. Digilogistiikka.
Moodle- ja luentomateriaalit
Tieteelliset artikkelit

Opetusmenetelmät

Luennot ja työpajatyöskentely kontaktipäivillä.
Case stydy -työskentely/opetus kontaktipäivällä
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee luennoitsijoita työelämästä.
Opintojakson oppimistehtävät ovat luonteeltaan työelämää kehittäviä/tutkivia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei järjestetä tenttejä.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys toteutuu opintojaksolla KV -artikkelien käyttämisenä opetusmateriaalina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiluennot 20 h
Oppimistehtävät 70 h
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 45 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin. Osaaminen osoitetaan oppimistehtävissä, joita on opintojaksolla kaksi.
Molemmat oppimistehtävät on suoritettava hyväksytysti ja ne arvioidaan asteikolla (0-5). Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvosta.

Myöhässä palautetun oppimistehtävän maksimiarvosana on 80% alkuperäisestä. Läsnäolo kontaktipäivillä on pakollinen - mahdollinen poissaolo korvataan erillisellä lisätehtävällä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet sekä sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan yleisten muutosten ja vaatimusten vaikuttavuuden omaan organisaatioon. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan yleisten muutosten ja vaatimusten vaikuttavuuden omaan organisaatioon sekä kykenee tekemään perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikka toimintona tulee kehittymään tulevaisuudessa ja minkä vuoksi. Opiskelija tunnistaa logistiikan yleisten muutosten ja vaatimusten vaikuttavuuden omaan organisaatioon sekä kykenee tekemään perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija tunnistaa logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää kuinka logistiikalla on mahdollista rakentaa tulevaisuuden kilpailukykyä omalle organisaatiolle.

Esitietovaatimukset

-