Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLHX1570-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

07.01.2022 - 08.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

  • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)

Opettaja

  • Sanna Nieminen

Vastuuopettaja

Sanna Nieminen

Ryhmät

  • ZJA21STPYDT
    Avoin AMK, teniikka, Digitaalinen toimitusketju
  • YTM21S1
    Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

D’amico, F., Mogre, R., Clarke, S., Lindgreen, A. & Hingley, M. (2017). How purchasing and supply management practices affect key success factors: The case of the offshore-wind supply chain. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(2), pp. 218-226.

Jääskeläinen, A. & Heikkilä, J. (2019). Purchasing and supply management practices in customer value creation. Supply Chain Management: An International Journal, 24(3), pp. 317-333.

Kache, F. & Seuring, S. (2017). Challenges and opportunities of digital information at the intersection of Big Data Analytics and supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 37(1), pp. 10-36.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4), .

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Li, D., Wang, X., Chan, H. K. & Manzini, R. (2014). Sustainable food supply chain management. International Journal of Production Economics, 152, pp. 1-8.

Luzzini, D., Amann, M., Caniato, F., Essig, M. & Ronchi, S. (2015). The path of innovation: Purchasing and supplier involvement into new product development. Industrial Marketing Management, 47(C), pp. 109-120.

Luzzini, D., Brandon-Jones, E., Brandon-Jones, A. & Spina, G. (2015). From sustainability commitment to performance: The role of intra- and inter-firm collaborative capabilities in the upstream supply chain. International Journal of Production Economics, 165(C), pp. 51-63.

Melander, L. & Lakemond, N. (2015). Governance of supplier collaboration in technologically uncertain NPD projects. Industrial Marketing Management, 49(C), pp. 116-127.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes / Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Revilla, E. & Knoppen, D. (2015). Building knowledge integration in buyer-supplier relationships. International Journal of Operations & Production Management, 35(10), pp. 1408-1436.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Scuotto, V., Caputo, F., Villasalero, M. & Del Giudice, M. (2017). A multiple buyer - supplier relationship in the context of SMEs' digital supply chain management. Production Planning & Control: Operations Management and Digital Technologies, 28(16), pp. 1378-1388.

Srai, J. S. & Lorentz, H. (2019). Developing design principles for the digitalisation of purchasing and supply management. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1), .

Tangpong, C., Michalisin, M. D., Traub, R. D. & Melcher, A. J. (2015). A review of buyer-supplier relationship typologies: Progress, problems, and future directions. Journal of Business & Industrial Marketing, 30(2), pp. 153-170.

Tanskanen, K. & Aminoff, A. (2015). Buyer and supplier attractiveness in a strategic relationship — A dyadic multiple-case study. Industrial Marketing Management, 50, pp. 128-141.

Teller, C. (2016). The importance of key supplier relationship management in supply chains. International journal of retail & distribution management.

Van Poucke, E., Matthyssens, P. & Weeren, A. (2016). Enhancing cost savings through early involvement of purchasing professionals in sourcing projects: Bayesian estimation of a structural equation model. Journal of Purchasing and Supply Management, 22(4), pp. 299-310.

Weele, A. J. v. (2010 or later). Purchasing & supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice (5th ed.). London: Cengage Learning.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Wilhelm, M. M., Blome, C., Bhakoo, V. & Paulraj, A. (2016). Sustainability in multi-tier supply chains: Understanding the double agency role of the first-tier supplier. Journal of Operations Management, 41(1), pp. 42-60.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei Tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 8h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä, 1. lähipäivä, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2kpl, ennakkotehtävä, 2. lähipäivä, oppimistehtävä 2

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto