Siirry suoraan sisältöön

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLBM02200-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

14.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Opettaja

 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Gilbert Ludwig
 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen
 • Aapeli Piesala

Ryhmät

 • YLB22K1
  Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista.
Opiskelija hyödyntää ja johtaa em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja biotalouteen.
Muutosvastarinta
Ekosysteemipalvelut
Kestävä hyvinvointi
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osoitetaan aloitustunnilla

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, artikkelireferaatit, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan aloitustunilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ryhmätyöt, artikkelireferaatit, tenttiin valmistautuminen 135h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1) Opiskelija tuntee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.
(2) Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3) Opiskelija osaa soveltaa biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.
(4) Opiskelija osaa analysoida biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija osaa arvioida kriittisesti biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä, kehitystrendejä ja innovaatioita omalla erikoistumisalallaan.