Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu (30 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BP16-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

04.06.2021 - 31.05.2024

Ajoitus

31.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 - 30

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Petri Luosma
  • Hannu Kivistö
  • Janne Lappi

Vastuuopettaja

Hannu Kivistö

Tavoitteet

Opit käsittämään yrityksen työyhteisönä, osaat toimia sen jäsenenä sekä verkostoissa ja luoda työelämäyhteyksiä. tunnet työnhakuprosessin eri vaiheet ja osaat hyödyntää työkokemusta ura- ja opiskelusuunnitelmissa. Tiedät alallasi käytettäviä työvälineitä, työmenetelmiä, laitteita ja ohjelmistoja sekä tunnet keskeiset turvallisuusvaatimukset. Käsität teorian merkityksen käytännön työtehtävissä. Hallitset suulliset ja kirjalliset raportointitaidot.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Kyky valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia laitteita, työvälineitä ja menetelmiä. Kyky yhdistää teoria ja käytäntö teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista.

Monialainen osaaminen:
Osoittaa tietoisuutensa tekniikan soveltamisen terveydellisistä, turvallisuus- ja lakikysymyksistä ja vastuista, teknisten ratkaisujen sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä sitoutumisesta tekniikan soveltamisen ammattietiikkaan, vastuuseen ja normeihin. Pystyy tunnistamaan riippumattoman elinikäisen oppimisen tarpeen ja kykenee myös sitoutumaan elinikäiseen oppimiseen.

Viestintä ja tiimityö:
Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään. Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä. Kykenee huomioimaan erilaiset toimijat työskentelyssään ja toimimaan verkostoissa.

Sisältö

Kirjallinen ja suullinen viestintä sekä harjoittelu omalla koulutusalalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ohjeistus harjoittelun aikaisista oppimistehtävistä löytyvät koulun virtuaalioppimisympäristöstä

Opetusmenetelmät

Työskentely työelämässä opetusalan tyypillisissä insinöörin työtehtävissä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan kokonaan työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien lisäksi koululla pidetään harjoittelujaksoa seuraavan lukukauden alussa harjoitteluseminaari.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytyt ja suoritetut tehtävät:
työharjoittelujakso, raportti, oppimispäiväkirja ja seminaari.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Olet tehnyt hyväksyttävästi harjoittelusuunnitelman, harjoitteluraportin ja oppimispäiväkirjan sekä muistion harjoittelun ohjaavan opettajan käynnistä harjoittelupaikassa. Olet myös toimittanut työtodistuksen harjoittelun ajalta. Olet osallistunut harjoitteluseminaariin ja pitänyt oman esityksesi seminaarissa.

Esitietovaatimukset

Perusopinnot