Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YHLH300-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Opettaja

 • Janne-Valtteri Nisula

Ryhmät

 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YHO21S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • ZJAYMJ22S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut, Matkailu ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YHO20SA
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • ZJA22SM
  Avoin AMK, marata
 • YHO20S1
  Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO22S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit kuinka palvelumuotoilu projektia johdetaan ja miten palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää organisaatioita asiakaslähtöisemmiksi, ihmiskeskeisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson osaamistavoite
Opit palvelukehityksen periaatteet ja useita palvelumuotoilumenetelmiä. Opit johtamaan palvelumuotoiluprosessia ja valmiudet vastata palvelumuotoiluprojektin johtamisesta. Opit ymmärtämään miten monialaista luovaa tiimiä ja iteratiivista käytännön tekemistä voidaan johtaa menestyksekkäästi. Opit tekemään strategista käyttäjälähtöistä kehittämistyötä.

Sisältö

palvelumuotoiluprosessin mukainen suunnittelu, palvelumuotoilumenetelmien käyttäminen, palvelumuotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen merkitys ja johtaminen, osallisuus ja yhteiskehittämisen hyödyntäminen monialaisissa tiimeissä, luovan palvelumuotoiluprojektin johtaminen, palvelumuotoilun käyttäminen yrityksen ja organisaation toiminnassa ja päätöksenteossa

Aika ja paikka

Webinaarieja näillä näkymin 5 kappaletta, näissä webinaareissa on läsnäolovelvollisuus.
Zoom linkki: https://jamk.zoom.us/j/7236499945

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Stidorn M. & al. 2014. This is Service Design Thinking. Bis Publishers B.v.
Stidorn M. & al. 2018. This Is Service Design Doing. O'Reilly Media
Kalbach. J. 2016. Mapping Experiences. O'Reilly Media

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektityö koostuu kolmesta vaiheesta, teemme luovaa työtä. Työtä tehdään kuten sitä tehtäisiin kurssin ulkopuolellakin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 10t. Projektityö 125t.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10 sisältyy max-paikkoihin
Huomaathan että webinaareissa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia ja kehittämisehdotuksia. Kehität organisaatiota työroolisi näkökulmasta. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Kirjoitat johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Johdat tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa sovellat uusia menetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehdon. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Johdat ja/tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa ratkaiset käytännön ongelman. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi.Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti ammattialojen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoi aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Osoitat kehittämisen vastuuta oman ammattialan uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta sekä organisaation tavoitteellisesta oppimisesta. Johdat tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa tuotat ja analysoit uutta tietoa sekä uudistaa toimintatapoja alasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto