Siirry suoraan sisältöön

Elintarvikekaura (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV0100-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS20S1
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS21KM
  Maaseutuelinkeinot
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • 04.04.2024 14:00 - 16:45, Elintarvikekaura LMSV0100-3001
 • 16.05.2024 12:30 - 15:45, Elintarvikekaura LMSV0100-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson tiedät, miten viljellään elintarvikekauraa tai vaihtoehtoisesti jotain toista elintarvikkeen raaka-aineena toimivaa viljelykasvia. Tarkoituksena on kokeilla viljelykasvin viljelyä käytännössä.

Opintojakson osaamiset
maatalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Hallitset keskeisimmät asiat elintarvikekauran viljelystä Suomessa. Tunnet kasvutekijöiden vaikutuksen kauran kasvuun. Osaat valita oman viljelyn kannalta parhaat kauralajikkeet ja tunnet kylvösiemen laadun tärkeyden elintarvikekauran tuotannossa. Osaat laatia kauralle toimivan viljelykierron. Osaat tehdä kauralle sopivan lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman. Ymmärrät punahomeiden roolin elintarvikekauran laaturiskinä ja osaat luetella punahomeiden hallintakeinoja. Tunnet kauran kasvuasteet ja niihin liittyvät viljelytoimenpiteet. Tunnet kauran viljelyn työkoneet ja -vaiheet. Tiedät IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet. Tunnet kauranviljelyn tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät. Tai vaihtoehtoiseen kasviin perehtyessäsi vastaavat em. tiedot siitä kasvista.

Sisältö

elintarvikekaura- kasvutekijät - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet - viljantuotannon koneet - viljelykierto - kauralajikkeet - punahomeet - kauran kasvuasteet - tuotantokustannus - luomutuotanto - IPM viljely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija koostaa oppimateriaalia itselleen kurssin edetessä tehtävien ohjaamana.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on monimuotototeutus, joten pääpaino on itsenäisessä opiskelussa ja itsenäisessä tekemisessä. Jokainen valitsee itselleen tietyn viljelykasvin, jonka ominaisuuksiin ja viljelyyn perehtyy niin, että voi toimia sen viljelykasvin asiantuntijana. Oppimisympäristön tehtävät ohjaavat opiskelijan osaamisen kehittymistä valitsemassaan viljelykasvissa. Viljelykasvin viljelystä opiskelija laatii tarkan viljelysuunnitelman, toteuttaa sen kesällä 2024 ja raportoi viljelyn sujumisen sekä laskee tuotantokustannuksen. Opiskelija osallistuu vähintään yhteen valitsemansa viljelykasviin liittyvään pellonpiennartilaisuuteen tai muuhun vastaavaan viljelijöille suunnattuun tietoiskupäivään kevään tai kesän 2024 aikana. Mahdollisuuksien mukaan opiskelija tutustuu viljelykasvin jatkojalostukseen yritysvierailun puitteissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan kurssin puitteissa tutustutaan viljelykasvien jatkojalostukseen yritysvierailujen avulla. Opiskelija osallistuu ammattiviljelijöille tarkoitettuun tilaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitenttiä ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 135 tuntia opiskelijatyötä. Tästä opiskelijan ohjaukseen ja yhteisiin tapaamisiin on varattu 30 tuntia, loput ajasta käytetään itsenäiseen opiskeluun.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana määräytyy jatkuvan arvioinnin perusteella eli palautettavat tehtävät tulee suorittaa hyväksyttävällä tasolla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun olet osoittanut hallitsevasi keskeisimmät asiat elintarvikekauran viljelystä Suomessa. Lisäksi tunnet kasvutekijöiden vaikutuksen kauran kasvuun ja kylvösiemen laadun tärkeyden elintarvikekauran tuotannossa. Osaat valita oman viljelyn kannalta parhaat kauralajikkeet ja laatia kauralle toimivan viljelykierron. Osaat tehdä kauralle sopivan lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman. Ymmärrät punahomeiden roolin elintarvikekauran laaturiskinä ja osaat luetella punahomeiden hallintakeinoja. Tunnet kauran kasvuasteet ja niihin liittyvät viljelytoimenpiteet, kuten myös kauran viljelyn työkoneet ja -vaiheet. Tiedät IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet. Tunnet kauranviljelyn tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät. Tai vaihtoehtoisen kasvin valittuasi omaat vastaavat tiedot tästä kasvista.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Tällä kurssilla tuotetun viljelykasvin satoa voit jatkojalostaa tuotteeksi Maataloustuotteiden jatkojalostus -opintojaksolla (LMSV0200).