Siirry suoraan sisältöön

Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK (3 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00BL98-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.03.2022 - 22.05.2022

Ajoitus

30.05.2022 - 31.08.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 30

Opettaja

  • Tarja Ahopelto

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2020. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomen kielellä kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun tietoperustan kirjoittaminen on aktiivisessa vaiheessa.

Tämän kesätoteutuksen ohjaus toteutetaan kahdessa osassa: alku viikoilla 22 - 24 ja loppu viikoilla 32 - 35.Välissä on itsenäistä tietoperustan kirjoittamista ja analysoimista ohjevideoiden avulla.

Toteutus on kokonaan virtuaalinen. Siihen kuuluu infowebinaarin lisäksi kaksi webinaaria, joissa annaetaan palautetta tehtävistä ja ohjeistetaan kirjoittamista. Webinaarit pidetään Zoomissa.

Webinaarien aikataulut:
ma 30.5. klo 16.30 - 17.30 infowebinaari
ke 15.6. klo 16.30 - 18
ti 23.8. klo 16.30 - 18

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea-amk:n, Centria-amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama Tutkimusviestinnän opintojakso CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 5 -10 h
Materiaalin opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja analysointi 30 - 50 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.