Siirry suoraan sisältöön

Tutkiva kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZZZ0110-3041

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

24.04.2023 - 16.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)

Opettaja

 • Jukka Eerola
 • Sanna Nieminen

Vastuuopettaja

Sanna Nieminen

Ryhmät

 • YTM22S1
  Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju
 • YTV22S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • ZJAYTV22S1
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, insinööri, YAMK
 • YLO22S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • ZJA22STVEJ
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, Monimuoto
 • ZJAYTM22S1
  Avoin amk, Digitaalinen toimitusketju, Verkko
 • ZJAYLO22S1
  Avoin amk, Logistiikka (YAMK), monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan täysin verkossa eli opintojaksolla sovelletaan erilaisia verkkopedagogisia menetelmiä.
Webinaarit/verkkoluennot
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla laaditaan kehittämistyön suunnitelma työelämän kehittämiseksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti keväällä 2023. Opiskelijalla on kaksi uusintamahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

webinaarit 4 h
oppimistehtävät 50 h
opiskelumateriaaliin perehtyminen 41 h
tenttiin valmistautuminen 40 h
Yhteensä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin.

Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Kehittämistyön suunnitelma arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Hissipuhe arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.
Vertaisarviointi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tietää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja. Opiskelija osaa kuvata kehittämisprosessin vaiheet sekä valita tutkimus-/kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa

Tyydyttävä 2
Opiskelija ymmärtää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija kuvailee kehittämisprosessin vaiheet ja valitsee kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta hyödyntäen kirjallisuutta. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija kykenee vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija kykenee analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Kiitettävä 4
Opiskelija vertailee monipuolisesti tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija kuvaa perustellen kehittämisprosessin vaiheet, soveltaa kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kriittisesti ja hyödyntäen kirjallisuutta. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tutkimusperustaista kehittämistä. Opiskelija kuvaa perustellen kehittämisprosessin vaiheet, soveltaa kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä arvioi kriittisesti niiden soveltuvuutta alan kehittämistyöhön. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä JAMKin prosessien mukaisesti.