Siirry suoraan sisältöön

Käytettävyys ja ergonomia (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKSK0200-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Englanti
  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Matti Siistonen

Vastuuopettaja

Matti Siistonen

Ryhmät

  • TKN20SA
    Konetekniikka (AMK)
  • TKN19SA
    Konetekniikka A
  • TKN22VK
    Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies

Tavoitteet

Hyvä käytettävyys sekä ergonomia on kaikkien koneiden ja laitteiden perustava ominaisuus. Opintojakson käytyäsi ymmärrät käytettävyyden ja ergonomian perusteet ja sinulla on valmiudet huomioida ihmisen fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet työympäristön, työtehtävien, menetelmien ja tuotteiden suunnittelussa ja osaat soveltaa tietoja ja taitoja suunnittelussa.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa vakiintuneita tutkimusmenetelmienmenetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemiseksi.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät käytettävyyden sekä ergonomian merkityksen organisaatioissa.

Viestintä ja tiimityö:
Osaat toimia kansainvälisissä tiimeissä.

Sisältö

Perustiedot kayttäjäkeskeisestä suunnitteluprosessista. Keskeiset tiedot käytettävyydesta, käytettävyystekniikasta sekä ergonomiasta osana suunnitteluprosessia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.
Ergonomics For Beginners: A Quick Reference Guide, Second Edition 2nd Edition

Opetusmenetelmät

Luennot
Itseopiskelu
Harjoitustyöt
Oppimistehtävät
Seminaarit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 33 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käsitellyt käytettävyyden arviointiin sekä ergonomiaan liittyvät asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat välttävästi suorittaa opintojakson käytettävyyden ja ergonomian arviointitehtävät, mutta sinulla on selkeitä puutteita menetelmien hallinnassa.

Tyydyttävä (2): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käytettävyyden arviointiin sekä ergonomiaan liittyvät asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson käytettävyyden ja ergonomian arviointitehtävät, mutta sinulla on puutteita hallita vaativampia menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet yleisimmät opintojaksolla käytettävyyden arviointiin sekä ergonomiaan liittyvät asiat ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä sekä toimintatapoja.

Kiitettävä (4): Tunnet valtaosan opintojaksolla käytettävyyden arviointiin sekä ergonomiaan liittyvistä asioista ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä sekä toimintatapoja ymmärtäen niiden teorian.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet valtaosan opintojaksolla käytettävyyden arviointiin sekä ergonomiaan liittyvistä asioista ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja toimintatavat. Osaat suorittaa opintojakson tehtävät, ja osaat hallita myös vaativampia opintojaksolla käsiteltyjä menetelmiä sekä toimintatapoja ymmärtäen niiden teorian. Osaat innovatiivisesti soveltaa opintojaksolla käsiteltyjä teemoja poikkeavissakin tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Ei erityistä edeltävää osaamista.