Siirry suoraan sisältöön

Teknologia biotalouden mahdollistajana (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLBM02400-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

18.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Opettaja

 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen
 • Aapeli Piesala

Vastuuopettaja

Tero Vesisenaho

Ryhmät

 • YLB23K1
  Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen
 • ZJAYLB23K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Agrologi, YAMK

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee biotalousalan liittyvän teknologian peruskäsitteet.
Opiskelija ymmärtää biotalouden teknologisia kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan sekä johtaa teknologista tutkimus- ja kehittämisprosessia.

Sisältö

Opiskelijan valinnan mukaan vähintään kaksi seuraavista;
Metsäbiomassan kasvatukseen liittyvät teknologiset ratkaisut
Peltobiomassan kasvatukseen liityvät teknologiset ratkaisut
Levä-, hiiva- ja bakteeeribiomassojen kasvatukseen liittyvät teknologiset ratkaisut
Ruoantuotantoketjun teknologiset vaihtoehdot
Bioenergian tuotannon ja käytön teknologiat
Aurinko- ja tuulienergiateknologiat
Sähkön- ja lämmönjakelutavat
Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto ja jakelu.
Metsäbiomassan perinteiset jalostusteknologiat
Biomassan uudet hyödyntämisteknologiat

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brown, R. & Brown, T. 2014. Biorenewable Resources : Engineering New Products from Agriculture (2nd Edition).

Opetusmenetelmät

Kontakti- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, kirjallisuustentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h
EBL-tehtävät ja kirjareferaatit 48 h
Kirjatentti 24 h
Muu itsenäinen opiskelu 39 h
Yht. 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Referaatit 50 %
Tentti 50 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee biotalousalan perusteknologiset vaihtoehdot ja niihin liittyvän terminologian.
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee biotalousalan teknologiset perusratkaisut ja niihin liittyvän terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee biotalousalan teknologiaiset käsitteet sekä tuotanto- ja jalostusmenetelmät.
- osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalousalan teknologisiin haasteisiin liittyen
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan teknologiaisia haasteita esim. energiajärjestelmien suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan teknologiaisia haasteita esim. biomassan tehokkaamman kokonaisvaltaisen käytön suunnittelussa.